Atatürk’ün El Sanatlarına İlgisi ve El Sanatlarına Verdiği Önem


Atatürk’ün El Sanatlarına İlgisi ve El Sanatlarına Verdiği Önem: “Bir milleti yaratmak için birtakım temeller lâzımdır ve bilirsiniz ki, bu temellerin en mühimlerinden biri sanattır.”diyen Atatürk, el sanatlarını, güzel sanatların bir kolu olarak görmüş ve birçok söylevinde bu hususu dile getirmiştir. 1930 yılında ise Ankara’da Etnografya Müzesi’ni kurulmasına öncülük ederek, çeşitli el sanatlarının ve etnografik eşyaların burada sergilenmesini organize ederek bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, her konuda olduğu gibi Türk halk kültürü ile ilgili konularda da kayıtsız kalmayan Mustafa Kemâl Atatürk, gerek çeşitli yerlerde ortaya koyduğu fikir ve konuşmalarında gerekse icraatlarında bu konunun önemini ısrarla dile getirmiştir.

Kaynak: MEB İlköğretim Okulları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğretmen Kılavuzu, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 29177 defa okunmuştur.