1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu


1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu: 1683 Viyana Bozgunu’ndan itibaren büyük bir çöküş içinde bulunan Osmanlı Devleti, iyice gücünü kaybetmiş, son olarak Trablusgarp ve Balkan savaşlarında da kötü gidişat iyice ortaya çıkmıştı. Bab-ı Ali Baskını sonucunda yönetimi tamamen ele geçiren İttihatçılar, Balkan savaşlarında yitirilen toprakları geri almayı istemişlerdir. Diğer taraftan Osmanlı Devleti çökme sürecine çok daha önceden girmiş olmasına karşın, Avrupa devletleri arasındaki çıkar çekişmelerinden yararlanarak “Denge Politikası”nı izlemişti. Siyasi bütünlüğünü geç sağlanmasına rağmen, hızlı bir gelişme sağlayarak, güçlü bir devlet haline gelen Almanya’nın bu başarısı, İttihatçılarda Alman hayranlığı uyandırmış, İttihat ve Terakki iktidarında da Alman yanlısı politika devam ettirilmiştir.

Almanya’nın güçlenerek büyük bir tehlike oluşturması üzerine İngiltere, Doğu (Şark) siyasetini değiştirmiş ve Rusya ile yakınlaşarak, Reval Görüşmeleri’nde Osmanlı ülkesini Rusya ile paylaşmıştır. İngiltere’nin bu siyasetini farklılaştırmasında, Rusya ile yakınlaşmayı arzu etmesi kadar, Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşmış olması da etkili olmuştur.

Kaynak:

www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na Neden – Nasıl Girdi
- 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Durumu - Tutumu
- 1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu


- Okuma Sayısı: Bu yazı 10265 defa okunmuştur.