I. Dünya Savaşı’nın Son Yılları - Birinci Dünya Savaşı’nın Sonları


I. Dünya Savaşı’nın Son Yılları - Birinci Dünya Savaşı’nın Sonları: Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Doğu Cephesi kapanmıştır. Bu durum İttifak Devletleri’ni, İtilaf Devletleri’ne karşı üstün hale getirdi. Hatta İttifak Devletleri savaşı kazanacaklarına inanmaya başladılar. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Çünkü Almanya denizlere egemen değildi. İttifak grubundaki devletlerin ekonomik yükünü de Almanya çekiyordu. Bağlaşıklarının yeterince güçlü olmayışı Almanya’nın yıpranmasına sebep oldu. İngiltere ise denizlere egemen olmanın yanında ham madde ve insan gücü kaynağı bakımından oldukça güçlüydü. Bu şartlarda İngiltere’nin yenilmesi mümkün değildi. Ham madde yetersizliğinden ekonomisi kötüye giden Almanya, düşmanlarına karşı denizaltı savaşına başladı.

Bu arada savaşın başında tarafsızlığını ilan eden ABD Anlaşma Devletleri’ne savaş malzemeleri satıyordu. Alman deniz altılarının Avrupa’ya silah taşıyan Amerikan gemilerini batırmaya başlaması, ABD – Alman ilişkilerini gerginleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri 2 Nisan 1917’de Almanya’ya savaş ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesiyle Alman orduları gerilemeye başlamış, Osmanlı Devleti’nin güney cephesi çökmüş, Avusturya – Macaristan İ

mparatorluğu savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmiştir. Almanya ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nda savaşa son verilmesi için ayaklanmalar başladı. Bu gelişmeler üzerine müttefikler ateşkes istemek zorunda kaldılar. İlk önce Bulgaristan mütarekeyi kabul ederek savaştan çekildi.( 29 Eylül 1918) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu 3 Kasım 1918’de ateşkes imzalayarak savaştan ayrıldı.

Osmanlı Devleti’nin mütarekeyi kabul etmesinde Bulgaristan’ ın savaştan çekilmesi etkili oldu. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya ile bağlantısı kesildi. Osmanlı Devleti Almanya’dan yardım alamayınca Suriye ve Irak cephelerinde yenildi. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle İngilizler ve Fransızlar İstanbul ve boğazlar üzerinden harekete hazırlanıyorlardı. Bu sebeple Osmanlı Devleti yönetimi mütareke yapılmasını kararlaştırdı ve 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Almanların 11 Kasım 1918’de mütarekeyi kabul edip savaşı bırakmalarıyla dört yıl süren I. Dünya Savaşı bitmiş oldu.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 22, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20551 defa okunmuştur.