Kanal Cephesi – Kanal Cephesi’ndeki Gelişmeler


Kanal Cephesi – Kanal Cephesi’ndeki Gelişmeler: Bu cephe Almanların isteği üzerine açılmıştır. Amaç Mısır’da Osmanlı hâkimiyetini yeniden sağlamak ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirip, İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmekti. Böylece İngiltere’nin sömürgelerinden gelen yardımların da yolu kapatılacaktı. Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı orduları 2-3 Şubat 1915’de Süveyş Kanalı’na saldırıya geçti, ancak başarılı olamadı. İngilizler, Sina Yarımadası’nı alarak Suriye sınırına kadar dayandılar. Suriye Cephesi’nde Alman Generali Liman Von Sanders Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapmaktaydı.

Bu orduya bağlı VII. Ordu Mustafa Kemal Paşa’nın yönetiminde başarılı savunmalar yaptı. Osmanlı orduları bu bölgede Hicaz, Yemen ve Filistin cephelerinde savaştı. Türk askerleri kutsal yerleri kurtarmak için bu cephelerde canlarını feda etmişlerdir. Sina Çölü’nün olumsuz şartları ve güçlü İngiliz birlikleri karşısında sonuç alınamadı. Bu başarısızlıklarda bölgedeki Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı saldırmaları da etkili oldu. Sonunda Suriye, Filistin ve Hicaz bölgesi Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 20, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 115785 defa okunmuştur.