Balkan Savaşları’nın Nedenleri


Balkan Savaşları’nın Nedenleri: 17. yüzyıldan itibaren, güçlü bir kara devleti haline gelen Rusya’nın dış dünyaya açılabilmesi için gerekli limanları bulunmuyordu. Tarihi ideali sıcak denizlere (Akdeniz’e) ulaşmak olan Rusya, bu idealini gerçekleştirmek için ırk ve mezhep bakımından (Slav ırkı ve Ortodoks mezhebi) akraba olduğu Balkan Devletleri’ni, Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya başladı. Yüzlerce yıl Osmanlı Devleti’nin yönetiminde her türlü hak ve hürriyete sahip olarak yaşamış olan Balkan Devletleri, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi ve Rusya’nın panslavist politikalarının sonucunda isyan ederek bağımsızlıklarını kazandılar. Bu panslavist politikalar sonucu Bulgarlar ve Sırplar kiliselerini birleştirdiler. Aynı zamanda Almanya’nın güçlenmesine ve Osmanlı Devleti’ne yaklaşması İngiltere’yi rahatsız etti. Çünkü Almanya’nın Osmanlı topraklarında etkili olması İngiltere’nin Hindistan sömürge yollarını tehlikeye düşürüyordu.

Bu nedenlerle Rusya ile İngiltere arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Almanya’nın güçlenmesini istemeyen Fransa’da, bu devletlerin yanında yer aldı. 1908 yılında Reval (Talin)’de İngiltere Kralı VII. Edward (Edvırd) ile

Rus Çarı II. Nikola (Nikola) bir araya geldiler. İngiltere, bu toplantıda Rusya’yı Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikada serbest bıraktı. Bu görüşmeye göre Rusya, hem İstanbul’u hem de Boğazları alabilecekti. Yeni kurulan Balkan Devletleri topraklarını genişletmek amacıyla harekete geçtiler. Rusya, Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki topraklarını Sırbistan ve Bulgaristan arasında paylaştırdı. İki devlet arasında anlaşma imzalattı. Bu anlaşmaya Karadağ ve Yunanistan da katılarak Balkan Birliği’ni oluşturdular.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 9, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18052 defa okunmuştur.