Balkan Antantı’nın Önemi - Türkiye Açısından Önemi


Balkan Antantı’nın Önemi - Türkiye Açısından Önemi: Balkan Antantı'nın İmzalanması ile taraflar sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak garanti ediyor. Antanta katılmayan herhangi bir Balkan Devletine karşı bir birlerine önceden haber vermeyen siyasi hiçbir harekette bulunmamayı, hiçbir siyasi yükümlülük altına girmemeyi kabul ediyorlardı. Balkan Antantı'nın süresi iki yıl olarak belirlenmiş, bu sürenin sonunda beş yıllık devreler halinde kendiliğinden uzaması öngörülmüştür. Ancak Balkan Antantı pek uzun ömürlü olamamış ve sadece 5 yıl sonra II. Cihan Harbi’nin çıkması nedeniyle bu birlik parçalanmıştır.

Balkan Antantı'nın Türkiye Açısından önemine gelince: Türkiye bir savunma paktı olan Balkan Antantı ile Balkanlardaki dış politika hedeflerine ulaşmıştır. Zira Türkiye Balkan Antantı ile batıdaki sınırını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda dış siyasette yöntem olarak belirlediği “yurtta barış dünyada barış” ilkesinin icaplarını da oluşturarak tüm dünyaya barış yanlısı bir tutum içinde olduğunu da tekrardan göstermiş oluyordu. Ayrıca Balkan Antantı 1936 Montreux Konferansı’nda Türkiye’ye siyasi destek sağlamıştır. Balkan Antantı 1936 yılından itibaren önemini kaybetmeye başladı. Bunda büyük devletlerin, özellikle İtalya'nın bölge üzerindeki baskısının önemli rolü oldu. 1937 yılında Yugoslavya'nın Bulgaristan ile bir dostluk antlaşması imzalaması ve Yunanistan'ın da gittikçe güçlenen İtalya'ya yaklaşması bu süreci daha da hızlandırmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 35036 defa okunmuştur.