Balkan Antantı’nın Sebebi - İmzalanma Sebebi – Nedenleri


Balkan Antantı’nın Sebebi - İmzalanma Sebebi – Nedenleri: Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında 9 Şubat 1934'de Atina'da imzalandı. Türkiye daha 1926'da Balkanlarda sınırların karşılıklı güvence altına alınmasıyla ilgili toplu bir güvenlik sisteminin kurulması için girişimde bulunmuşsa da bir sonuç alamamıştı. 1930'larda doğu Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlıkların bir kısmının çözülmesi, işbirliği için uygun bir ortam sağlamıştı. Bunun sonucu olarak 1933 yılına kadar her yıl Balkan konferansları düzelendi.

Bilhassa Nazi Almanya’sıyla o dönemde faşist bir yönetimin hüküm sürdüğü İtalya’nın balkanlardaki yayılmacı politikaları Balkan devletlerinin aynı çatı altında bir güvenlik ve işbirliği antlaşması ile birleşmesine neden olmuştur. İşte Balkan Antantı Balkan ülkeleri arasındaki bu işbirliği anlayışının sonucu olarak doğdu. Antantın oluşmasında Avrupa'daki huzursuzluk ve silahlanma yarışının da etkileri oldu. Özellikle İtalya’nın Balkanlar ve Doğu Akdeniz üzerindeki emelleri bu etkilerin en başında gelmiştir.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 38738 defa okunmuştur.