Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Anlamı - Açıklaması


Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Anlamı - Açıklaması: Bu söz, Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurduğu cumhuriyeti, halk egemenliğine dayandırdığını ifade etmesi olarak değerlendirilebilir. Zira Atatürk’ün büyük emek ve gayretleri neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Egemenliğin tek sahibi doğrudan milletin kendisidir. Egemenlik, hür olmak, yetki sahibi olmak, hâkimiyet sahibi olmak gibi anlamlara gelmekle birlikte siyasal anlamda egemenlik ise bir topluluğun veya bir devletin ülke üzerinde sahip olduğu yetkilerin tümü olarak açıklanabilir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, işte bu yüzden - kurduğu cumhuriyet açıkladığımız bu özelliklere sahip olduğundan- egemenliğin halka ait bir unsur olduğunu dile getirmek maksadıyla “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Demiştir. Türkiye’de egemenlik fikri esasen Kanun-i Esasi ile ilk defa ortaya konmuş, bu fikrin hayata geçirilmesi ise TBMM’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul etmesiyle olmuştur. Kanunda yer verilen “Egemenlik koşulsuz ve sınırsız olmak kaydıyla milletindir.” Prensibi sayesinde halk ve yönetim adına yeni bir devir başlamıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından Değişik TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Anlamı - Açıklaması
- Milli Egemenliğin Devlete ve Topluma Sağladığı Faydalar
- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Kompozisyon

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20802 defa okunmuştur.


Emir Kaan Öner diyor ki:

Çok iyi oldu bu bilgi