Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi – Kısaca - II


Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi – Kısaca - II: Memleketin her bir köşesinin işgal altında olduğu, toprakların paylaşıldığı 1900’lü yıllarda hiç sönmeyen bağımsızlık ışığı,her geçen gün alevlenmeye devam ediyordu. 1919 yılında Samsun’da yakılan meşale ile günbegün büyüyen bir ulusun kurtuluşu mücadelesinin dillere destan tarihi yazıldı.Tüm ülkenin tek yürek olduğu ve makus tarihi yeniden şekillendiren mücadele,1922 yılının sonbaharında Türkiye topraklarını yeniden bağımsız kılıyordu. Dünyaya örnek olan bir bağımsızlık meşalesiyle mücadelesini hiç yılmadan veren bu toprağın sevdalılarını bağımsız kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vereceği kararı sadece Türk halkı değil , tüm dünya merak içinde bekliyordu . Asker kimliğiyle başarısını Dünyaya kanıtlamış Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için belki de daha da zor olanı bundan sonraki süreçti .

28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal Paşa ,yakın arkadaşlarını Köşk’e davet ederek “Beyler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” seslenişiyle, yönetim biçimindeki kararlılığını ortaya koydu. 1921 Anayasası ‘nda değişikliklerle ilgili çalışma sabaha kadar sürdü . Teşkilat-ı Esasiye’nin 1,2,4,10,11 ve 12’inci maddelerinin değiştirmesine dair 364 No’lu kanunun kabulü ile “Yaşasın Cumhuriyet!”sesleri arasında 29 Ekim 1923 günü akşam saat 20:30’da yeni rejim Türkiye’ye ve dünyaya duyuruldu . Ankara’daki meclis kürsüsünde ilan edilen Cumhuriyet,halkı mutlu edecek ve refah içinde yaşatacak en uygun yönetim biçimi olarak benimsemiştir.

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Haftalık Bülteni'nden alınmıştır - 2012.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17479 defa okunmuştur.