En Güzel Atatürk Şiirleri Listesi - Atatürk'e Yazılmış Şiirler


En Güzel Atatürk Şiirleri Listesi - Atatürk'e Yazılmış Şiirler: Tanınmış şairlerce yazılmış, Atatürk ile Kurtuluş Savaşı ve istearesi etrafında dönen dönemsel Atatürk şiir örneklerine edebiyatımızda rastlanmaktadır. Bu şiirlerin en tanınmış, en güzel ve en çok bilinenleri aşağıda şairlerinin isimleri ile birlikte verilmiştir.

- Ben Mustafa Kemal’im - Süleyman APAYDIN
- Atatürk Oratoryosu - Selahattin BATU
- Dağ Başını Duman Almış - Muzaffer ENDER
- Mustafa Kemal’i Gördüm- Mustafa CANPOLAT
- Ant - Edip AYEL
- Mustafa Kemal Havası - Edip AYEL
- Onsuz - Ziya Osman SABA
- Çağdaşlaşma Yolunda - Üzeyir Lokman ÇAYCI
- Mustafa Kemal Ne Düşünür? - Sunullah ARISOY
- Bir Resimde Atatürk - Sabahattin Kudret AKSAL
- Atatürk Bir Çıkıştır, Varış Değil- Orhan ASENA
- Atatürk İçin - Oğuzkan BÖLÜKBAŞI
- Gazi'mize - Yusuf Ziya ORTAÇ
- Mustafa Kemal'in Atı - Behçet Kemal ÇAĞLAR
- Mustafa Kemal'in Saati - Muzaffer UYGUNER
- Mustafa Kemal'in Mangası - Cahit KÜLEBİ
- Atatürk ve Türk Dili – Hasan SANCAK
- Bu Vatan Kimin - Orhan Şaik GÖKYAY
- Mustafa Kemal’i Düşünüyorum - Ümit Yaşar Oğuzcan
- Mustafa Kemal’in Kağnısı - Fazıl Hüsnü Dağlarca
- On Kasım’larda Yürümek - Fazıl H

üsnü Dağlarca
- Atatürk - Cahit Sıtkı Tarancı
- Gidiyor - Orhan Seyfi Orhon
- Atatürk’ün sesi - Bilgay Esemenli
- Mustafa Kemal - Attila İlhan
- Kurtuluş Öncüleri İçin - Mehmet Kıyat
- Nöbetçi Millet - Behçet Kemal Çağlar
- Büyük Gazi’ye - Abdülhak Hamit Tarhan
- Mavi Aydınlık - İlhan Geçer
- Atatürk - Büşra Ezgi ALEV
- 10 Kasım Türküsü - F. Hüsnü DAĞLARCA
- Atatürk’ü duymak - Behçet NECATİGİL
- Mustafa Kemal Seslense - B.Kemal ÇAĞLAR
- Atatürk’ün Resmi - Behçet NECATİGİL
- Atatürk - Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
- Kalpaklı Süvari - Atilla İLHAN
- Atatürk’e - Behçet Kemal ÇAĞLAR
- Mustafa Kemal’in Oğlu - Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
- Ağlayalım Atatürk’e - Aşık Veysel ŞATIROĞLU
- Atam - Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
- Mustafa Kemal - Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
- Atatürk - Enis Behiç KORYÜREK
- Şu Sonsuz Koşu - Ceyhun Atuf KANSU
- Atatürk Okulu - Ceyhun Atuf KANSU
- Havza Yollarında Mustafa Kemal - Ceyhun Atuf KANSU
- Atatürk’e Sesleniş - Behçet Kemal ÇAĞLAR
- Atatürk’ü Dinlerken - Behçet Kemal ÇAĞLAR
- Ağıt - Behçet Kemal ÇAĞLAR
- Atama Mektup- Büşra Dilara KARACA
- O Kemal, Mustafa Kemal! - Şule TÜREL
- Atam - İlhan KIRCA
- Atatürk Olmak - Tarık ORHAN
- Sevdadır - Süleyman APAYDIN

Atatürk Şiirleri
Atatürk ile İlgili Şiirler
Atatürk Şiiri
Atatürk'e Yazılan Şiirler
Atatürk'e Yazılmış Şiirler
Atatürk'e Yazılmış En Güzel şiirler
Atatürk İçin Yazılmış Şiirler Atatürk Şiirleri Listesi Atatürk Şiirleri Örnekleri

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33342 defa okunmuştur.