Atatürk İlkeleri ile İlgili Resim - Resimler


Atatürk İlkeleri ile İlgili Resim - Resimler
Resim Adı : Atatürk İlkeleri ile İlgili Resim - Resimler
Hit : 19866
Eklenme Tarihi: : 02/05/2013
Açıklama:   Atatürkçü düşünce siteminin temellerini sıralı olarak gösteren resimdeki bu ilkeler kısaca ve özetle:

HALKÇILIK İLKESİ: Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin kabul edilemeyeceğini, bütün yurttaşların kanun önünde eşitliği esasını savunan ilkedir.

DEVLETÇİLİK İLKESİ: Atatürkçü düşüncede yerini bulan devletçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması için, özellikle ekonomik sahada yurttaşların yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasını savunan ilkedir.

CUMHURIYETÇİLİK İLKESİ: Atatürk İnkılabında Cumhuriyetçilik temel ilke ve temel esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk İnkılabının bütün ürünlerini temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olduğundan bu ilke aynı zamanda yeni kurulmuş olan Türkiye Devleti'nin temelidir.

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ: Atatürk milliyetçiliği dendiği zaman, 1924 Anayasası'nın 88. maddesi ile Atatürk İlkeleri'nde de yerini almış olan, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın, millet tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değerleriyle ifade eden milliyetperverlik esasını savunan ilkedir.

LAİKLİK İLKESİ: Laiklik, temel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden soyutlanması, dini inançların devlet yönetiminde ve siyasette etkin olmaması esasını savunan ilkedir.

İNKILAPÇILIK İLKESİ: İnkılapçılık diğer bir adıyla Reformizm, toplumda gerçekleştirilmesi düşünülen değişikliklerin aniden, devrim şeklinde olmayıp reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş metodu izlenerek yapılması gerektiği esasını savunan ilkedir.