Atatürk’ün Seçkin Din Adamlarının Yetiştirilmesi Hakkındaki Düşünceleri - Sözleri


Atatürk’ün Seçkin Din Adamlarının Yetiştirilmesi Hakkındaki Düşünceleri - Sözleri: Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dinin halka doğru bir şekilde öğretilebilmesinin dini kulaktan dolma bilgilerlerden ve hurafelerden uzak olarak halka tüm boyutlarıyla olduğu gibi aktarabilecek bir kültürel alt yapıya sahip gerçek din bilginlerinin yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle din adamlarının yetiştirilmesinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çeker.

Nasıl ki her hususta yüksek meslek uzmanlık sahipleri yetiştirmek gerekli ise, dinimizin felsefî gerçeğini inceleme, araştırma ve telkin bakımından ilmî ve fennî kudrete sahip olacak seçkin ve gerçek din bilginleri de yetiştirecek yüksek kurumlara sahip olmalıyız. 1923 (Atatürk’ün S.D.II, s. 90)
---------------------------------------------------------------------
Cumhuriyet Hükûmeti’mizin bir Diyanet İşleri Başkanlığı makamı vardır. Bu makama bağlı müftü, hatip, imam gibi görevli birçok memurları bulunmaktadır. Bu görevli kişilerin bilimleri, erdemleri derecesi hepimizce bilinmektedir. Ancak burada görevli olmayan birçok insanlar da görüyorum ki, aynı resmî giysiyi giymekte devam etmektedirler. Bu gibiler içinde çok cahil, hatta okuma yazması olmayanlara tesadüf ettim. Özellikle bu gibi bilgisizler, bazı yerlerde halkın temsilcileri imiş gibi onların önüne düşüyorlar. Halkla doğrudan doğruya temasa âdeta bir engel oluşturmak sevdasında bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum: “Bu vaziyet ve yetkiyi kimden, nereden almışlardır?” Millete hatırlatmak isterim ki, bu lâubaliliğe izin vermek asla doğru değildir. Herhalde yetki sahibi olmayan bu gibi kişilerin, görevli olan kimselerle aynı giysiyi taşımalarındaki sakınca bakımından hükûmetin dikkatini çekeceğim. 1923 (Atatürk’ün S.D.II, S. 215-216)

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21133 defa okunmuştur.