Atatürk’e Göre Yurt Sevgisi ve Yurt Sevgisinin Mahiyeti


Atatürk’e Göre Yurt Sevgisi ve Yurt Sevgisinin Mahiyeti: Atatürk Bize Yurt Sevgisini Şöyle Anlatıyor:‘’Bir adam ki memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir. Esas değeri kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile kaim (millet ve memleket yerine kendi şahsiyetine öncelik tanıyan) gören adamlar, milletlerin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve gelişme duracak zannetmek bir gaflettir.’’

Atatürk’ün bu sözü bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının temel anlayışı olmalıdır. Yurt sevgisi Atatürk’ün kişiliğinin ve düşüncesinin özüdür. Önce yurdu sevmek, kalkınması ve gelişmesi için çalışmak, Atatürk’ün temel inancıdır. Atatürk’ü anlamak onun yolundan gitmek için bu ülkeyi gerçekten sevmek gerekir. Elbette ki ülkeyi sadece dağları ile bağları ile sevmek yetmez. Ulusu ile insanı ile sevmek gerekir. Toplumun iyiliği için çalışmak gerekir. İnsanlık içini milletler için en çok zararlı olanlar, kendinden başka hiçbir şeye önem vermeyenlerdir. Önce ben diyenler, en zararlı insanlardı

r. Karları, çıkarları ülkeye ve insanlara zarar mı veriyor, bu onlar için önemli değildir. Onlar kazanıyor ya! Yeter… Ülke, insan zarar görmüş önemli değil. Önemli olan kendi çıkarlarıdır.

Atatürk için önce vatan önce ulus gelir. Önce insandır. Bir ülkede herkes bencil olsaydı insanlar ne büyük felaketlere uğrardı. Özverili, yurtsever insanların sayesinde insanlar güven ve mutluluk içinde yaşamaktadırlar. Başta Atatürk olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı kahramanları önce vatan ve ulus dediler. Bu uğurda canlarından verdiler. Bizler fedakâr insanların canları, kanları pahasına kurtardıkları güzel ülkemizde rahat yaşamaktayız.

Atatürk’ün yolundan gitmek ülkeyi ve insanını sevmekle olur. Kurtuluş Savaşı Çanakkale Savaşını bilinçle düşünüp, hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu ülkeyi bize bırakanların özverisini, yurt sevgisini unutursak kendimizi de ülkemizi de çürütürüz. Unutmayalım, bu ülke Atatürkçü olmak yurtsever olmaktır.

Kaynak: Belirli Günler ve Haftalar, Endi Mağazaları Kültür Hizmeti, sayfa 98.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25786 defa okunmuştur.