Erzurum Kongresi’nin Önemi - Kısaca


Erzurum Kongresi’nin Önemi - Kısaca: Erzurum Kongresi mahalli bir kongre olmakla birlikte aldığı kararlar gereği milli ve ihtilalci bir kongre karakterine bürünmüştür. Vatanın milli hudutlar içinde bir bütün olduğu, parçalanamayacağı belirtilmiştir. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği dile getirilerek sömürgeci devletlere; azınlıklara ayrıcalıklar tanınamayacağı söylenerek de ülkedeki Hıristiyan unsurlara gerekli cevap verilmiştir. İstanbul Hükümeti vatanın rahatsızlığını sağlayamadığı takdirde Kuvayi Milliye’yi etkin kılmakla milli hakimiyetin sağlanması amaçlanmıştır. Bunun için yeni bir meclis ve hükümet kuruluncaya kadar yürütmeyi millet adına heyeti temsiliye yürütecek denmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 12966 defa okunmuştur.