Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl


Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: Türkiye cumhuriyeti kurucusu ulu önder Atatürk vefatı ile beraber Türk milletini yasa boğmuştur. Vefatının ardından bazı sorular gündeme gelmiştir ve araştırılmıştır. Bu sorulardan biri olan nüfusa kayırlı olduğu il hakkında araştırmalar yapılmıştır. Normal şartlarda her insanın bir yerde kütüğü olur fakat Atatürk’ün tam üç yerde kütüğü bulunmuştur. Bunlar İzmir, Ankara ve Gaziantep’tir. Yalnız bir şeyi unutmamak gerekir ki Atatürk sıradan bir insan değildir ve Türkiye kurucusudur. Birçok yerde bulunmuştur ve o dönem şartlarında ikamet ettiği yerler kütük olarak gösterilmiş olabilmektedir. Bu saydığımız illerde Atatürk ilk sırada kayda alınmıştır.

Atatürk’ün Ankara’da bulunan kaydı eşi olan Latife Hanım ile beraber bulunmaktadır. Atatürk’ün doğum kaydı bilindiği üzere Selanik’tedir. Ankara’da ise evlenme, boşanma ve ölüm kaydı bulunmaktadır. Bulunan belgelere göre Mustafa Kemal Atatürk doğum yeri olan Selanik’e ait kütüğünü cumhuriyet kurulmasına yakın bir dönemde 1922 yılında Ankara’ya getirmiştir. Burada Atatürk’ün ikamet adresi olarak Hacı Bayram Öztürk Mahallesi görülmektedir.

Yeni alfabemiz olan Latin alfabesinin kabulü ile

İzmir Atatürk’ü sahiplenmek istemiş ve kütüklerinin ilk sırasını Ulu Önder Atatürk’e ayırmıştır. Bu şekilde Atatürk’ün kütüğü İzmir’de de bulunmuştur. O dönemde soyadı kanunu henüz çıkmadığı için İzmir kayıtlarında Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, olarak geçmiştir. İzmir kaydında Mustafa Kemal Atatürk konak Göztepe Mahallesine kaydedilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Atatürk bir de Gaziantep kayıtlarında bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 26 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep’e geldiğinde bu şehir henüz gazi unvanını almamıştı. Antep Ulu Önder Atatürk’ü büyük bir heyecan ve coşku ile karşıladı. Antep belediye meclisi Atatürk ile görüştü ve bir gün sonra alınan karar ile Atatürk’ü Antep nüfus kaydına aldı. Ardından Antep meclisinde bir tören yapıldı. Bu tören ile Atatürk’e nüfus belgesi dönemin Belediye Başkanı tarafından sunuldu.

Buradan da anlaşıldığı gibi Atatürk’ü seven halk, sevgisini göstermek için onu şehir nüfus kayıtlarına alarak sahiplenmek istemiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 50933 defa okunmuştur.