Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’a Kadar Yaptığı Çalışmalar – Görevler


Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’a Kadar Yaptığı Çalışmalar – Görevler : Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra 1905’te, Şam’daki Beşinci Orduda kurmay yüzbaşı olarak göreve başladı. 1906 yılında burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907’de Makedonya’daki Üçüncü Orduya tayin edildi. Bu tarihlerde Makedonya’da faaliyet gösteren İttihat ve Terakki Cemiyetine ilgi duydu. Daha sonra ittihatçılar ile görüş ayrılığına düştü. Onlardan ayrıldı. 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekât Ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. 1910 yılında askeri manevraları takip etmek için Fransa’ya gönderilen askeri heyette bulundu.

1911’de Genelkurmayda bir göreve atandı. Kısa süre sonra İtalyanlar Trablusgarp’a saldırınca, savaşmak üzere gizlice bu ülkeye gitti. Önce Tobruk’ta sonra Derne’de İtalyanlara karşı üstün başarılar kazandı. 27 Kasım 1977’de binbaşı oldu. Bu sırada Balkan Savaşı çıktığından İstanbul’a döndü. Bulgarları durdurmak için kurulan Bolayır Kolordusunun Harekât Şubesi Müdürlüğüne atandı. Savaştan sonra 1913’te Sofya Askeri Ataşesi oldu. 1914’te yarbaylığa yükseldi.

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin Birinc

i Dünya Savaşı’na girmesine karşı çıktı. Buna engel olmayınca aktif bir görev verilmesini istedi. Gelibolu Yarımadası’ndaki 19. Tümen Komutanlığına getirildi. Çanakkale savaşları sırasında, Kocaçimen’de düşman saldırısını durdurdu. 1 Haziran 1915’te, Anafartalar Grup Komutanlığına tayin oldu. Burada düşmanı yenilgiye uğrattı. Bu sırada Başkomutan Vekili Enver Paşa ile arası açıldığından, görevinden istifa etti.

1916 yılında general oldu. Aynı yıl 16. Kolordu Komutanlığı’na atandı Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı. Daha sonra Suriye’deki Yedinci Ordu’da görevlendirildi.1917 sonlarında Veliaht Şehzade Vahdettin’le Almanya’ya gitti. Burada Alman yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu. Daha o zaman İttifak Devletleri’nin savaşı kaybedecekleri izlenimini edindi. Almanya dönüşünde tekrar Suriye’deki Yedinci Ordu Komutanlığına atandı. İngilizlere karşı başarılı savunma savaşları yaptı. 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayıp savaştan çekildi. Bu sırada Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı. Ateşkes Anlaşması gereğince bu ordunun dağıtılması üzerine İstanbul’a geldi.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle yurdumuz işgale uğradı. Hükümet haksız uygulamalara engel olamadı. Bu gelişmeler ülkesini ve milletini seven herkes gibi, Mustafa Kemal Paşayı da çok üzüyordu. Kurtuluş çareleri arıyordu. Mustafa Kemal İstanbul’da bir şey yapmanın mümkün olmadığını görüp, kurtuluşun Anadolu’da milletin desteğiyle yapılacak bir savaşla mümkün olacağına karar verdi. Bu amaçla Anadolu’ya geçmenin yollarını aramaya başladı. Sonunda, Karadeniz Bölgesi’ndeki Pontusçu Rumların çıkardığı karışıklığa son vermesi için, Samsun’daki Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine tayin edildi. 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılıp 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 34425 defa okunmuştur.