Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgi – Anıtkabir ile İlgili Kısa Bilgi – Yazı


Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgi – Anıtkabir ile İlgili Kısa Bilgi – Yazı: Atatürk Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine nakledildikten sonra Anıtkabir’in inşaası için 16 Aralık 1938 günü çalışmalar başlatıldı. Bunun için iki Komisyon kuruldu. Anıtkabir'in Ankara’ya her bakımdan hakim bir noktada bulunan Rasattepe’de yapılması kararı alındı.1938 senesinde yeri kamulaştırılan büyük bir anıt mezar için;1941 yılında uluslar arası düzeyde bir proje yarışması açıldı. Yarışmaya Türkiye’den 20, Almanya’dan 11, İtalya’dan 7, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’dan olmak üzere toplamda 49 proje katıldı. Uluslararası juri 1942'de yaptığı değerlendirme sonucunda Ord. Prof. Emin Onat, Doçent Orhan Arda, Alman Prof. Johannes Kruger ve İtayan Arnoldo Foshini’nin projelerini birinci seçti ve bunların içinden Emin Onat - Orhan Arda ekibinin projesinin uygulanmasına karar verildi. 9 Eylül 1944’ te temeli atılan Anıtkabir 1953 ‘te tamamlandı ve aynı yılın 10 Kasım günü Atatürk’ün cenazesi muhteşem bir törenle Etnografya Müzesinden alınarak Anıtkabirdeki edebi istirahatgahına nakledildi.

Anıtkabir, Atatürk’ün kabri olmasının yanında O’nun hayatını Kurtuluş Savaşı’nı inkılapları canlandıran anıtsal bir yapıdır. Türkiye’nin en kabiliyetli sanatçıları Anıtkabiri eserleriyle donatmışlardır. Heykeller: heykeltıraş Hüseyin Anka, Kenan Özkan, rölyef ve yazılar: Zühtü Müridoğlu, Kenan Yontunç, Nusret Suman, İlhan Koman ve Hakkı Atamulu, tavan süslemeleri: Tarık Levendoğlu tarafından yapılmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 51576 defa okunmuştur.