Atatürk’ü Yetiştiren Öğretmenlerin İsim ve Ünvanları


Atatürk’ü Yetiştiren Öğretmenlerin İsim ve Ünvanları: Atatürk’ün yetişmesinde hiç kuşkusuz ki büyük bir emek ve pay sahibi olan öğretmenleri de tıpkı onun gibi mesleklerinde son derece başarılı ve mesleklerinin icabı olan tüm donanımlara sahip seçkin eğitimcilerdi. Bu sebepledir ki Ulu Önder Atatürk onların rehberliğinde son derece sağlam karakterli, vatan ve millet aşığı bir subay olarak yetişebilmiştir. Anlatılan sebeplerden ötürü Atatürk’ü yetiştiren öğretmenler bugünlerimizin mimarı olan büyük bir dahinin yetişmesine katkı sağladıkları için ne kadar taktir edilseler de azdır.

Atatürk’ün ilkokul Öğretmeni

- Şemsi Efendi

Atatürk’ün Orta Öğretimdeki Öğretmenleri

Selanik Askeri Rüşdiyesi’ndeki Öğretmenleri

- Yüzbaşı Mustafa Bey (Matematik Öğretmeni)
- Yüzbaşı Nakiyüddin Bey (Fransızca Öğretmeni)

Manastır Askeri İdadisi’ndeki Öğretmenleri (Lise)

- Mehmet Asım Efendi (Kitabet Dersi Öğretmeni)
- Mehmet Tevfik Bey (Tarih Öğretmeni)

Atatürk’ün Yüksek Öğretimdeki Öğretmenleri

Harp Okulu’ndaki öğretmenleri

- Necip Asım Bey (Fransızca Öğretmeni)


- Rahmi Paşa (Talim Öğretmeni)
- Binbaşı Fazıl Bey
- Yüzbaşı Naci Bey
- Teğmen Osman Efendi
- Harp Akademisi’ndeki öğretmenleri
- Ahmet Muhtar Paşa (Eski Osmanlı Seferleri Öğretmeni)
- Kurmay Binbaşı Refik Bey (Napolyon Savaşları vs. Öğretmeni)
- Kurmay Yarbay Macit Bey (Yüksek Matematik Öğretmeni)
- Pertev Paşa (Erkan-ı Harbiye Vazifeleri ile 1866 ve 1871 Prusya Avusturya ve Prusya Fransa Savaşları’nı Okutuyordu)
- Kurmay Albay Hasan Rıza Bey (Orduda disiplinin ilk şart olduğunu vurgulardı ve derslerinden çok yararlanılan bir öğretmendi)
- Kurmay Albay Zeki Bey
- Kurmay Yarbay Fevzi Bey
- Kurmay Yarbay Nuri Bey (Tabiye yani Strateji Dersi Öğretmeni)

Kaynak: Muhtelif Süreli Yayınlar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 30705 defa okunmuştur.