Mustafa Kemal Atatürk’ün Önder Oluşu


Mustafa Kemal Atatürk’ün Önder Oluşu: Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliği ve Liderliği Atatürk, insanlık tarihinin yetiştirdiği önde gelen büyük devlet adamlarından biridir.Düşüncesi, davranışları ve uygulamalarıyla çok yönlü bir önder olan Atatürk, Türk ulusunun kalbinde sonsuza dek saygın bir yere sahip olacaktır.Atatürk, bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Türk milletine,düşünce ve girişimleri ile yol göstermiş, emperyalizme meydan okumuş bir önderdir.Ülkenin işgal edilmesine tepki göstermiş ve milletine liderlik yaparak kutsal bir mücadelenin başarılı örneğini vermiştir.Atatürk’ün parolası, “Ya istiklal, ya ölüm!”temeli üzerinde odaklanmış ve millî bağımsızlık kavramıyla özdeşleşmiştir. Türk milletiyle birlikte başlattığı Millî Kurtuluş Savaşı’nı gösterdiği büyük karalılıkla ve başarıyla sonuçlandırmıştır.

Fransız Yazar Claude Farrere (Klod Farrer), Atatürk için şöyle diyor: “Tarihte Mustafa Kemal gibi, yurdunu kurtaran daha doğrusu dirilten büyük insanlar vardır. Böyle korkunç bir serüvene atılmak bile, çoğu zaman kişinin ölümsüzlüğe ulaşması için yeter. Vercingetori (Versingetor) bunun en güzel örneğidir.Galyalı kahraman gibi Türk kah

ramanı, tam her şeyin bittiği sanıldığı anda ortaya çıktı. Böylece, bütün meseleler masanın üstüne kondu. Ben de Serves’ten sonra Türkiye’nin öldüğünü sanmıştım.Ama Türkiye yaşıyor; hem Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine yaşıyor ki, bir Lloyd George(Lody Corc)’un bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor…”Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi, esir milletlerin de kurtuluş ve umut ışığıolmuştur. Böylece sadece kendi milleti tarafından değil, birçok millet için de bir kurtarıcı, bir önder olarak benimsenmiştir. Atatürk, çok yönlü bir liderdir. Hayata bir asker olarak atılmış; komutanlığını yaptığı birçok savaşı başarıyla sonuçlandırmıştır. kurduğu ve yönlendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile bir devlet kurucusu ve başarıyla yönetmesiyle de yetenekli bir devlet adamı olduğunu göstermiştir.

Amerikalı General Mac Arthur, Atatürk’ün önderliğini şu sözleriyle ifade etmiştir: “O, gerici kuvvetlere önderlik etmenin çok daha kolay olduğu bir zamanda, hiç kararsızlık göstermeksizin, inançlarının yolunda sarsılmadan yürüyerek, gelenekler ve kökleşmiş kültürel usullerle uğraşmakta gösterdiği manevi azim ve kudretle, insanlığın yüceliğine ve daha da yüceliğine inanmış, akıllı ve cesur bir önder olduğunu ispat etmiştir.” Tarih boyunca her milletin büyük adamları vardır.Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün, Türk tarihi açısından önemi büyüktür.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Oğretim Okulları (Açık Oğretim Lisesi- Meslekî Açık Oğretim Lisesi) İçin Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 107674 defa okunmuştur.