Atatürk'ün 77 Yıl Önce Meclis Konuşması Yayınlandı


Atatürk'ün 77 Yıl Önce Meclis Konuşması Yayınlandı: 31/09/2009Gazi Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1932 tarihli meclis açış konuşmasının Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan görüntüsü Atatürk Özel bölümünde yayında?Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1 Kasım 1932'de yaptığı meclis açış konuşmasının görüntüsü, Cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki 'Atatürk Özel' bölümünde yayımlandı. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan haberde, ''1 Kasım 1932 tarihli meclis açış konuşmasının, Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde bulunan versiyonu, ulu önderin millet iradesine verdiği önemi göstermesi ve 1929 Büyük Buhranı'nın etkilerinin sürdüğü bir ortamda gerçekleşmesi nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor'' denildi.

Haberde, ''Gazi Mustafa Kemal'in ilk cumhurbaşkanı olarak gelenek haline getirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmaları, halefleri tarafından da bugüne kadar devam ettirildi'' ifadesi de yer aldı.

ATATÜRK’ÜN KONUŞMASI

Atatürk, 1 Kasım 1932'de TBMM'nin 4. dönem 2. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmaya, ''Yüce milletimizin değerli vekillerini, saygı ve sevgi ile selamlarım'' sözleriyle başlıyor. ''Beynelmilel siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı

ve acı devam etmektedir'' diyen Mustafa Kemal, siyasi sıkıntıların, silahları bırakma konferansında yaşanan zorluklara bakılarak görülebileceğine işaret ediyor.

DÜNYADAKİ EKONOMİK DURUM

Açış konuşmasında, dünyadaki ekonomik duruma dikkati çeken Atatürk, ''İktisadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahasını genişletmiş ve nüfuzunu artırmıştır'' ifadelerine yer veriyor. Atatürk, sözlerini şöyle sürdürüyor:

''Bizim kanaatimizce beynelmilel politik güvenliğin gelişmesi için ilk ve en mühim şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz, iktisadi güçlenmenin temelinin de ancak her milletin refahla yaşamaya, ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyette bütün milletlerin birlikte çalışma yolunun bulunmasında görüyoruz.''

Tüm milletlerin güçlükle göğüs germeye çalıştığı zorluklar içinde milletin büyük canlılık gösterdiğini söyleyen Atatürk, ''Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet fikrine müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır'' sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını anlatıyor.

ULUSLARARASI EKONOMİK KRİZ
Uluslararası ekonomik krize karşı koruma, dengeleme ve gelişim için önlemler alındığını anlatan Atatürk, ulusal ekonominin ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrarın altını çiziyor. ''Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere, ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz'' diyen Atatürk, demiryolu programının uygulanmasına devam edileceğini, ziraat alanındaki yenileme kuruluşlarını tamamlanacağını, ihracat mallarının dışarıda alıcı bulmak ve satışları genişletmek için her önlemin alınacağını anlatıyor.

Kaynak:http://www.kentgazetesi.com

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8376 defa okunmuştur.