Sakarya Savaşı’ndan Sonraki – Yaşanan Gelişmeler


Sakarya Savaşı’ndan Sonraki – Yaşanan Gelişmeler: Türk Ordusunun Mustafa Kemal önderliğinde İngiliz destekli Yunan kuvvetlerine karşı tüm imkânsızlıklara rağmen kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Türk milleti ve yeni kurulacak Türk devleti adına askeri ve siyasal alanda lehte birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin en büyüğü kuşku yok ki Fransızlarla imzaladığımız ve İstanbul Hükümetine karşı TBMM’nin yani Ankara Hükümetinin meşruiyetinin tam manasıyla tanındığı Ankara Antlaşması olmuştur. (Bu antlaşmayla Fransa yeni Türk Devleti’ni resmen tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur.) Bu gelişmeler maddeler halinde sıralanacak şöyledir:

Sakarya Savaşı’ndan Sonraki Gelişmeler – Maddeler Halinde

- Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi.
- Fransa, Hatay’ın özerkliğini tanıyarak buranın Türkiye’nin bir parçası olduğunu kabul etti.
- Fransa yeni Türk Devleti’ni resmen tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu. Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletlerinin Türkiye’ye karşı oluşturdukları birlik parçalandı.
- Güney Cephesi’ndeki savaş durumu sona erdi. Buradaki birlikler Büyük Taarruz için Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

Kaynak: www.ataturkinkila

plari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Sakarya Meydan Muharebesi ( 23 Ağustos- 13 Eylül 1921)
- Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları
- Sakarya Savaşı’ndan Sonraki – Yaşanan Gelişmeler
- Atatürk'ün Sakarya Meydan Savaşı Hakkında Söylevi
- Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25605 defa okunmuştur.