Eskişehir – Kütahya Savaşları'nın - Muharebeleri'nin Sonuçları

Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgi sonucunda Eskişehir, Afyon, Kütahya gibi önemli yerler kaybedilmiş, ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmişti. Yunanlılar, İç Anadolu sınırlarına girmiş, bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve bütün yurtta karamsarlığa sebep olmuştu. Hatta yeni bir Yunan saldırısına karşı hükümet merkezinin Ankara’dan taşınması bile düşünülmüş ve tartışma konusu olmuştur.

Eskişehir – Kütahya Muharebelerinin Sonuçları

- Düzenli ordular ilk yenilgisini almıştır.
- Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunanlıların eline geçmiştir.
- Yunan saldırısına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’dan başka bir şehre taşınması gündeme gelmiştir. Ancak meclisteki tepkilerden dolayı vazgeçilmiştir.
- Cephedeki bu başarısızlık mecliste sert tartışmalara yol açmıştır.
- Mecliste Mustafa Kemal’e karşı muhalefet artmıştır.
- Türkler arasında büyük üzüntü ve korkuya neden olmuştur.
- Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisinin verilmesine ortam hazırlamıştır.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 148, 2007