Eskişehir ve Kütahya Savaşları – Muharebeleri 10–24 Temmuz 1921


Eskişehir ve Kütahya Savaşları – Muharebeleri 10–24 Temmuz 1921: Bu isteklerini gerçekleştirmek isteyen Yunanistan Anadolu’daki kuvvetlerini iki katına çıkardı. İngilizlerin desteğini de alarak Türkleri yok edeceklerine inanıyorlardı. Ankara Hükümeti henüz yeni bir savaşa hazır değildi. Seferberlik ilan edemedi. Kısıtlı kaynakları dolayısıyla ordunun silah, cephane, giyecek, yiyecek, ilaç ve taşıt ihtiyaçları karşılanamıyordu.Yunan saldırısı 10 Temmuz 1921’de, İnönü – Eskişehir ve Afyon – Kütahya yönünde olmak üzere iki ayrı koldan başladı. Amaç, Ankara’ya kadar ilerlemek Türk Ordusunu tamamen yok ederek TBMM’ni ortadan kaldırmaktı. Yunanlılar Türk birliklerinin savunduğu hatları aşarak hızla ilerlediler. Yapılan Eskişehir – Kütahya Muharebeleri, birliklerimizin yenilgisi ile sonuçlandı. Bunun sonucunda, Afyon, Eskişehir ve Kütahya düşman eline geçti. 21 Temmuzda yapılan Türk taarruzu da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu olumsuz gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, İsmet Paşaya orduyu Sakarya’nın doğusuna çekme önerisinde bulundu. 25 Temmuz 1921’de ordu tamamen Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi. Amaç boşuna kan akıtmamak, orduyu daha fazla yıpratmamak ve orduyu güvenli bir yere çekmekti. Ayrıca ordunun derlenip toplanması ve güçlenmesi açısından zaman kazanılacaktı. Ayrıca Yunan ordusu ile Türk ordusunun arasının açılması ve Yunanlıların bu açığı kapamak için düzenlerinin bozulması sağlanmış olacaktı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 147, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21561 defa okunmuştur.