Türkiye’ye Kin Yakışmaz


Türkiye’ye Kin Yakışmaz: Kurtuluş Savaşı süresince işgalci Yunanlılarla birlikte İngiliz ve Fransızlarla da mücadele eden Atatürk buna rağmen, bu milletlere karşı herhangi bir kin ve düşmanlık beslememiştir. Kurtuluş Savaşı’nı ulusal bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüz için yürüten büyük önder, savaşın bitiminden sonra da işgalci devletlerle yeni koşullar içinde tam bağımsız ve eşit bir ülke olarak işbirliği yapmaktan kaçınmamıştır. O, sadece bu yönde bir politika izlemekle yetinmemiş Türk halkının da geçmişte kendisine düşmanlık edenlere karşı kin ve nefret duygularıyla değil bilimde, sporda, sanatta ve uygarlık yarışında alacakları başarılarla karşılık vermesini istiyordu. Aşağıdaki olay Atatürk’ün bu yöndeki düşüncesine güzel bir örnektir.

İstanbul’un işgali yıllarında bir Türk okulunu gezen Fransız generallerinden M.Bramon, bir kızımızın yaptığı elişini beğenmişti. Generalin bunu almak arzusu göstermesi üzerine, öğretmen elişinin sahibine yaptığını armağan etmesi teklifinde bulunmuş, fakat öğrenci buna son derece sinirlenerek:
- Hayır, bir çöp bile vermem, diyerek bu teklifi şiddetle reddetmişti.
Aradan yıllar geçtikten sonra aynı okula Atatürk gelmiş, ayn

öğrenci bu kez, düşman generaline vermediği aynı elişini Atatürk’e armağan etmek üzere uzatmış ve heyecanla şöyle demişti:
- Büyük Atam, bu değersiz hediyenin kabulünü rica ediyorum. Bu işimi bir zamanlar hocam, memleketimin işgali zamanında, Fransız Generali Mösyö Bramon’a armağan olarak vermemi rica etmişti. Halbuki ben, bu arzuyu reddetmekle düşman ellerinde bir çöpümü bile görmek istemediğimi söylemiştim. Şu dakikada içimden gelen bir istek ve sevgiyle armağanımı kabul etmenizi rica ediyorum.
Ata’nın bu sözler üzerine kaşları çatılmış ve sert bir sesle şu cevabı verdiği duyulmuştur:
- Kızım, Türkiye’ye kin yakışmaz!.. Biz herkesle dostuz. Çektiklerimiz, başımızda bulunan saltanat devrinin büyük hatalarının neticesidir. Avrupalıların, Türk kızlarının eserlerini hayranlıkla seyretmeleriyle fikirlerini değiştirebilir miyiz? Sen onu o zaman verseydin, şimdi şanlı Türk kızlarını temsil eden bir eser Avrupa duvarlarını süslerdi.

Niyazi Ahmet BANOĞLU, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, s.342-343

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18672 defa okunmuştur.