Çanakkale Savaşında Türk Askerlerinin Kahramanlılığı ile İlgili anılar


Çanakkale Savaşında Türk Askerlerinin Kahramanlılığı ile İlgili anılar: Çanakkale savası, Türk askerlerinin Mustafa Kemal önderliğinde düşmanla zor şartlar altında mücadele ettiği bir savaştır. Çanakkale savaşında Türk askerlerinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık dünyada hiçbir savaşta örneği bulunamayacak kadar yücedir ve kutsaldır. O dönemim şartlarında giyecek ayakkabısı olmayan ve yiyeceği kısıtlı olan Türk askeri yaşlı, genç, çocuk demeden vatanı için savaşmış savaşın çetin şartları altında fedakarlık yapmaktan da geri kalmamıştır. Kuşku yok ki dillere destan olan Çanakkale askerinin bu kahramanlık öyküleri yeni nesillere anlatılacak ve yeni nesil ecdadından habersiz büyümeyecektir. Bunları yaşanmış iki olayla anlatmaya çalışalım:

- 1915 yılında gerçekleşen Çanakkale savaşı, Türk askerlerinin yabancı askerlere yardım ettiği büyük kahramanlık hikayeleri ile doludur. Fransız askeri general Guro tanık olduğu bir olayda bir Türk askerinin kahramanlığına hayran kalmıştır. Süngü savaşında bulundukları bir sırada Türklerin ne kadar mahir olduklarından ve kendileriyle baş edemeyeceklerinden bahsetmiştir. Daha sonra hava kararınca Türklerle anlaşarak yaralı ve ölü askerlerini toplamak üzere anlaştıklarından bahsetmi

tir. Bunun üzerine general Guro askerleri izlerken bir Türk askerinin düşman askerlerinden birinin yarasına toprak bastığını ve kendi kıyafetini yırtıp yarasını sardığını görmüştür. Bunun üzerine hayretlerini gizleyemeyen general Guro Türk askerinin yanına giderek neden böyle bir şey yaptığını sorar ve bunun üzerine Türk askerinden dokunaklı bir cevap alır. Türk askeri general Guro’ya yaralı olan askerin cebinden yaşlı bir kadın resmi düştüğünü ve bu kadının annesi olduğunu düşündüğünü söyler ve ardından kendisinin kimsesi olmadığını ve annesine kavuşması için yarasını sardığını belirtir.

- Diğer bir olayda da: Üsteğmen Cosey 23 Nisan 1915 gününde gerçekleşen savaşın ardından bir İngiliz askerinin bacağından ağır bir şekilde yaralandığını ağladığını, bağırdığını ve yardım etmeleri için yalvardığını söyledi. Kimsenin gidip almaya cesaretinin olmadığını, yalnız aslan gibi bir Türk askerinin siperinden çıkarak İngiliz askerini kucaklayıp kendi siperlerine bıraktığını bu arada kimsenin teşekkür etmeye bile fırsat bulamadan bu askerin yavaş yavaş kendi siperine döndüğünü söyledi. Üsteğmen Cosey kahraman olan bu askere derin sevgi ve saygısını belirtmiştir.

Çanakkale savaşı bir çok olaya ve kahramanlığa imza atmış Türk askerlerinin hatıraları ile doludur. Bu yüzden Çanakkale’de savaşmış bütün Türk askerleri yücedir ancak bazıları var ki adını anınca boğazımız düğümlenir, gözlerimiz yaşarır. Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı, Cemal Paşa, Enver Paşa, Esat Paşa burada sayılabilecek dev isimlerdendir. Her birini saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz…

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13910 defa okunmuştur.