En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 05.09.2015 Saat: 10:41:13

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi
  1889’da İstanbul Askerî Tıbbiye Mektebinde İttihad-ı Osmanî adıyla II. Abdülhamit yönetimine karşı kurulmuş, daha sonra İttihat ve Terakki adını almıştır. İlk üyeleri İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükûtî ve Mehmet Reşit’tir. II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 65
Kelimeler : .../.../.....

Tanzimat Fermanı Neden İlan Edildi - Nedenleri
  Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve de Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi sebeplerden dolayı böyle bir reform hareketine gidilmiştir. Ancak asıl önemli neden son ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 56271
Kelimeler : .../.../.....

Tanzimat Fermanı’nın Getirdiği Yenilikler
  O dönemin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839’da ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde o güne değin görülmemiş ölçüde büyük çaplı ıslahat ve reform işleri yapılmaya başlanmıştır. Devletin iç işlerini çağın gerektirdiği şekilde yeniden t...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 39724
Kelimeler : .../.../.....

Tanzimat Fermanı Sonuçları - Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları
  3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminin Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı, diğer adıyla Gülhane Hatt-ı Hümayunu Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olarak kabul edilir. Gülhane Parkı'nda okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Ya...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31773
Kelimeler : .../.../.....

Tanzimat Fermanı ve Önemli Maddeleri
  Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda, yöneticiler, halk ve yabancı elçiler önünde okunmuş bu nedenle bu fermana Gülhane Hattı Hümayun’u da denir. Sultan Abdülmecit bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağına,...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 44708
Kelimeler : .../.../.....

Senedi İttifak’ın Sonuçları - Senedi İttifak’ın Önemi ve Sonuçları
  Böylelikle II. Mahmut ilk defa devlet yönetiminde kendisinin dışında ikinci bir gücün varlığını kabul etti. Böylece padişahın mutlak egemenliğini sarsılmıştır. Sened-i İttifak tarihimizde başka bir örneği olmayan ilk ve tek belgedir. Bu belge aynı zamanda, devletin ayanlara söz geçiremeyecek kadar a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9715
Kelimeler : .../.../.....

Senedi İttifak Kimler Arasında İmzalanmıştır
  Sened-i İttifak, Osmanlı Devleti’nin birçok bölgelerinde ortaya çıkan Ayan adı verilen derebeyleri ile padişah II. Mahmut arasında imzalanan bir protokoldür. Bu protokolün imzalanmasında Alemdar Mustafa Paşa rol oynamıştır. Kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa devlet otoritesini yeniden sağ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11565
Kelimeler : .../.../.....

Senedi İttifak Maddeleri - Senedi İttifak Maddeleri Nelerdir
  18. yüzyıla girerken Osmanlı askerî teşkilâtının bozulması sonrasında, merkezî otorite zayıflamıştı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, vergi toplama işini mahallî esnafa devretmek zorunda kalmıştır. Bu da ayanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece II Mahmut devrinde 1808'de ayanlar ile hüküm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13649
Kelimeler : .../.../.....

Senedi İttifak Önemi - Senedi İttifak’ın Önemi
  Osmanlı merkeziyetçiliğinin zayıflaması ve çözülmesi sonunda güç kazanan ayanlar devlet içinde devlet haline geldiler. Bunların en ünlüleri Karaosmanoğulları, Çapanoğulları, Tekeoğulları, Caniklizade ve Tepedelenli Ali Paşa’dır. Ayanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’da Alemdar Mustafa Paşa ö...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24284
Kelimeler : .../.../.....

Senedi İttifak – Senedi İttifak Nedir - Senedi İttifak ile İlgili Bilgi
  Sened-i İttifak, 29 Eylül 1808 tarihinde Sultan II. Mahmut’un Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanları ile İstanbul'da yapmış olduğu anayasa niteliğindeki bir anlaşmadır. II. Mahmut’la ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Osmanlı ülkesinde bir bölgenin, bir kasabanın ve bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13368
Kelimeler : .../.../.....

Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri - Süreci - Değişimleri
  29 Eylül 1808 tarihinde kabul edilip imzalanan Sened-i İttifak sözleşmesi, tarih ve siyaset bilimciler tarafından Türk siyasi tarihinde demokratikleşme hareketlerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Süreç bu anlaşmadan sonra gelişen ve hızlanan bir ivme kazanarak altta maddeler halinde verdiğimiz kr...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 43795
Kelimeler : .../.../.....

Türk Demokrasi Tarihi Bölümü ile İlgili Bilgi
  Osmanlı devletini kurtarma çabaları, bu doğrultuda yapılan yenilik hareketleri, ıslahatlar, reformlar; bir diğer taraftan ülkemizdeki demokratikleşme çabaları içersinde gösterdiğimiz anayasa hareketleri, milli kongreler gibi geçmişten günümüz değin Türk demokrasisinin geçirdiği süreçler ve bu husust...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4514
Kelimeler : .../.../.....

 
Sayfa: 1
 
 
 Bu kategoride toplam: 12 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/12/2013 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status