En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 18.12.2014 Saat: 16:23:39

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
 

Osmanlı Döneminde Düşünce Akımları
  Osmanlı Dönemindeki Fikir Akımları – Osmanlı’da Fikir Akımları – Osmanlı’daki Düşünce Akımları Osmanlı Devleti'nin siyasi otoritesi 19. yüzyılda çok zayıfladı. Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında serbestçe hareket edebiliyordu. Bununla birlikte ekonomik alanda da Avrupalı devletler, Osma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 677
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde
  1. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Birinci Dünya Savaşı’nın Maddeler Halinde Genel Sonuçları ABD’nin Nisan 1917 tarihinde İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa girmesiyle beraber bu büyük savaşta dengeler değişmiştir. Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti’nin ateşkes imzal...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 741
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi Savaşı Nasıl Etkilemiştir
  Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Sonuçları - Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı'na Girmesi Sonucunda: Osmanlı Devleti’nin Savaşa girmesi bu büyük savaşta stratejilerin ve bunun pek tabii sonucu olarak da savaşa dair gözetilen dengelerin kısa bir zaman içerisinde değişikliğe uğramasına n...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1602
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri
  Birinci Dünya Savaşı’nın Özel – Sebepleri - Nedenleri - Nelerdir 1. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri dışında daha ziyade devletler arasındaki ekonomik çıkar temelli çekişmeleri ve dış siyasete dayalı menfaatleri kapsayan özel nedenleri de mevcuttur. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralam...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 794
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri
  Milliyetçilik Akımının Etkisi: Fransız İhtilali ile birlikte her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı olduğu yönündeki düşünceleri ortaya koyan milliyetçilik akımının ortaya çıkması Avrupa’da politik dengelerin ve istikrarın bozulmasına, iç buhranların ve kaosların artmasına yol neden olmu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 972
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşına Girmesine Neden Olan Olay
  Osmanlı’nın 1.Dünya Savaşına Girmesinin Sebebi - Osmanlı Devleti 1 Dünya Savaşına Neden Girdi 1883 Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak (Bağlaşık) devletlerini oluşturdu. Bununla birlikte 1907’de İngiltere, Fransa, Rusya da Üçlü İtilaf devletlerini oluşturdular. 19...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 957
Eklenme : .../.../.....

Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılma Sebepleri
  Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında İstemesinin Nedenleri - Almanya’nın Osmanlı Devletinin Yanında 1. Dünya Savaşına Girmesinin SebepleriOsmanlı Devletinin savaşa girmesiyle birlikte yeni cephelerle açılacak böylece Almanya’nın yükü hafiflerken İtilaf devletlerinden olan İngiltere için şar...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1026
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Almanya’nın Yanında Girme Nedenleri
  Almanya’nın Osmanlı Yanında Savaşa Girmesinin Nedenleri - Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına Almanya’nın Yanında Girmesinin Nedenleri - Katılmasının Nedenleri Osmanlı iktidarındaki İttihat ve Terakki üyelerine göre savaşı Almanya kazanacaktı ve onun yanında yer alınmalıydı. Almanya da Osman...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1056
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Girme - Girmesinin Nedenleri
  Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri - Osmanlı Devleti Neden 1. Dünya Savaşına Girdi I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden devlet, kaybettiklerini geri alabilmek için hem asker...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 899
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir
  1. Dünya Şavaşı’nda Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler – Açtığı Cepheler - Cepheler Hakkında Kısaca Bilgiler- Özet Bilgi Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Kafkas, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye-Filistin cepheleri olmakla birlikte Osmanlı, Bu cepheler dışında müttefiklerine yardım ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1198
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası
  Birinci Dünya Savaşı Cepheler Haritası - 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı’nın Savaştığı Cephelerin Haritası Dünya üzerindeki güçlü devletlerin Sömürgecilik ve çıkar çatışmalarına sahne olan Birinci Cihan Harbi kuşku yok ki 20. yüzyılın en büyük kanlı savaşlarında biri olarak insanlık tarihinde yer...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 942
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Oldu – Tarihi - Dönemi
  Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçilmesi - Geçiş Dönemi - Çok Partili Hayata Geçiş Tarihi - Çok Partili Hayata Geçiş 1946 - Çok Partili Hayata Geçiş Özet Bilgi Atatürk hayattayken iki kez çok partili sisteme geçiş için denemeler yapılarak Halk Fırkası'na karşı muhalefet olması için1924’te Tera...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1749
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Dönemi - Yılları - Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar
  Soğuk Savaş Dönemi - Soğuk Savaş Yılları – Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar - Kısaca - Soğuk Savaş Yılları 1945 Hakkında - 1945 – 1991 - Soğuk Savaş Nedir İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra en büyük güçler haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1990’lı yıllara kadar sürecek Soğuk Savaş Dö...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1905
Eklenme : .../.../.....

Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi – ile İlgili Bilgi
  Kubilay Olayı ile İlgili Bilgiler - Menemen Olayı İle İlgili Bilgiler – Hakkında Bilgiler Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bir muhalefet partisi olarak kuruluşu eski rejim yanlıları cesaretlendirmiş, yine dinin siyaset aracı olarak kullanılması, irticaya uygun bir ortam hazırlanmıştı. Bunun son...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1497
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası – Kapatılma Sebebi - Niçin – Kapatıldı Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda gelişmiş ve parti başkanı Ali bey'in Ege yöresine yaptığı gezi büyük bir ilgi görmüştü bu arada cumhurbaşkanının yeni parti ile beraber olduğu propagandası da yapılmaktaydı Ancak ilk dene...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1413
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Neden Kuruldu – Niçin Kuruldu Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi öncülük etmesinin ana nedeni çok partili demokratik rejimi ideal sistem olarak görmesiydi. Nitekim onun bu inancını şu özlerinde açıkça görüyoruz “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet mucavecesinde...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1231
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kurulmuştur Serbest Cumhuriyet Fıkrası Cumhuriyet devri Türk siyasi hayatının ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Partinin kuruluşuyla daha önce başarısızlıkla sonuçlanan terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası deneyinde beş yıl sonra çok part...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 678
Eklenme : .../.../.....

Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
  Kubilay Olayı Nasıl Olmuştur - Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir Cumhuriyet Halk Partisine alternatif olsun demokrasinin gereği çok partili rejime geçilsin diye Atatürk’ün isteği ile arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir sürede gericile...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1241
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
  Kubilay Olayının Sonuçları - Menemen Olayının Sonuçları Menemende yaşanan vahim olay bütün yurtta kin ve nefretle karşılanmıştır. Türk milleti bu elim hadiseyi lanetlemiş, inkılâplara ve henüz çok genç olan cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ise düzenlediği mitinglerle ifade etmeye çalışmış...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 824
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
  Menemen Olayı Çıkış Sebepleri - Kubilay Olayı Çıkış Sebepleri - Menemen Olayı Nedenleri - Kubilay Olayı Nedenleri - Menemen Olayı Neden Çıktı – Kubilay Olayı Neden Çıktı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlanan çok partili siyasi hayat denemeleri Şeyh Sait isyanı neticesinde başarısızlık...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1398
Eklenme : .../.../.....

Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
  23 Aralık 1930 Kubilay Olayı - 23 Aralık 1930 Menemen Olayı - Kubilay Olayı Nedir - Kubilay Olayı Nedenleri - Kubilay Olayı Nasıl Gelişmiştir – Özeti – Kısaca - Sonuçları Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının hemen ardından 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet ve yandaşları İzmir’in Menemen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1626
Eklenme : .../.../.....

TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
  Türkiye Büyük Millet Meclisi – TBMM - Nasıl Kuruldu – Nasıl Açıldı İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip, Mebuslar Meclisini dağıtmaları, Mustafa Kemal’e, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurma düşüncesini uygulamaya koyma fırsatı tanımıştır. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına 19 Mart ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2200
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
  TBMM’nin Açılışı Nasıl Olmuştur - TBMM’nin Açılışı Hakkında Bilgi Birinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edildi. İşgalci güçler Mebusan Meclisini kapatıp, milletvekillerini tutukladılar ve Malta Adası’na sürgüne gönde...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2587
Eklenme : .../.../.....

TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
  Atatürk Neden Büyük Millet Meclisini Açmıştır - Niçin Kuruldu - Neden Açıldı - Tbmm Niçin Kuruldu - Tbmm Neden Kurulmuştur - Kısaca - 1 Tbmm Neden Kuruldu 23 Nisan, Büyük Millet Meclisinin açılışı günüdür. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız.İstanbul’un işgal...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5563
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele – Kurtuluş Savaşı Dönemi - Genel Özellikleri
  Kurtuluş Savaşı Özellikleri - Milli Mücadele Döneminin Genel Özellikleri - Milli Mücadele Yılları Özellikleri Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, 19 Mayıs 1919’da, İngiliz işgalinde bulunan Samsun’a çıkmasıyla Milli Mücadele başlamış olmaktadır. Bu mücadele, Anadolu İhtil...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2431
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5
 
 
 Bu kategoride toplam: 124 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status