En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 27.10.2016 Saat: 21:36:40

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

İzmir’in İşgalinin Sonuçları
  İzmir’in işgali Türk milletinde büyük bir heyecana neden olmuş, Anadolu’nun birçok bölgesinde protesto ve mitingler düzenlenerek kınanmıştır. Gelişen olaylar karşısında endişeye kapılan işgalci güçler İstanbul’daki gösteri ve mitingleri yasaklamışlardır. Türk milletinde millî bilincin uyanmas...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1479
Eklenme : .../.../.....

İzmir'in İşgali Kısaca Bilgi
  Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar uyarınca hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan, İzmir’i
İşgale hazır olduğunu İngiltere’ye bildirdi. Bunun üzerine İngiltere’nin İzmir’deki temsilcisi, İzmir Valisi’ne 14 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlıların karaya asker çıkaracaklarını
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1049
Eklenme : .../.../.....

İşgallere Karşı İlk Direniş
  İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı devam ederken kendi aralarında yaptıkları antlaşmalar gereği yurdumuzu işgal etmeye başladılar. Türk Milleti fakir ve acizdi uzun yıllar boyu süren savaşlar neticesinde yorgun ve bitkin düşmüştü. Bu durum İtilaf Devletlerinin kendine karşı olan güvenlerinin yük...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 851
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri Nasıl Olmuştur
  Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’yi ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. Her şeyden evvel Kuzey Irak’taki otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör örgütü üyelerinin Anadolu'ya girmesiyle terör olayları artmıştır. Ekonomik açıdan bakılacak olursa Türkiye Birleşmiş Milletler’in anbargo kararına...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1104
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşlarının Sebepleri - Nedenleri
  Körfez Savaşları Neden Çıkmıştır Irak, 1990’da bir petrol ülkesi olan Kuveyt’i işgal etti. Bu saldırıyı kabul edilemez bulan Birleşmiş Milletler’in bölgeye gönderdiği çok uluslu müttefik güç karşısında başarısız olan Irak, 6 Nisan 1991'de Kuveyt'ten çekildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 942
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi
  SSCB’nin Dağılması Doğu Avrupa ve Balkanları Nasıl Etkilemiştir SSCB’nin dağılması, Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyet etkisinde olan Doğu Avrupa ülkelerini de derinden etkiledi. Bu ülkelerden Yugoslavya, iç savaş sonucunda parçalandı ve 1991 yılı sonunda Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1368
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
  SSCB’nin Dağılması Kafkasları Nasıl Etkilemiştir Kafkaslar; Karadeniz, Hazar Denizi, İran ve Türkiye arasında kalan ve Rusya’nın güneyindeki toprakların bir bölümünü içine alan bölgedir. Bu bölgede yaşayan çeşitli milletler arasındaki sorunlar ve çatışmalar barış ve istikrarı bozmaktadır. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1139
Eklenme : .../.../.....

SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
  SSCB’nin Dağılması Dünyayı Nasıl Etkilemiştir İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeni sona ermiştir. ABD, tek süper güç olarak kalmış ve dünya politikasındaki etkinliği artmıştır. Varşova Paktı’nın ortadan kalkması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması NATO’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1024
Eklenme : .../.../.....

Ermeni Meselesi Kısaca – Maddeler Halinde
  - Ermeniler 1896’da Osmanlı Bankası’na saldırdı, 1905'te II. Abdülhamit’e suikast girişiminde bulundu.
- Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını fırsat bilerek ayaklanmalar çıkardılar.
- Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Ermeni çeteleri Rusların yanında yer aldılar. Ermenil
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2202
Eklenme : .../.../.....

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  Avrupa Birliği’nin temelini, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi açısından özellikle önemli iki temel ham madde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya, Fran...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1003
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Bor Minaralleri
  Bor Mineralleri Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar Bor, ülkemizin sahip olduğu en önemli madenlerden biridir. Dünya bor rezervleri bakımından ülkemiz birinci sıradadır. Bor mineralleri ve bileşikleri çeşitli endüstri dallarında çok farklı malzeme ve ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Ba...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1108
Eklenme : .../.../.....

KOP (Konya Ovası Projesi) Türkiye İçin Önemi
  KOP’un Ülkemiz İçin Önemi KOP İç Anadolu Bölgesi ile ilgili bir projedir. Bir Anadolu köylüsü Kurukafa Mehmet Efendi ile dile getirilen bu projenin ihalesi Osmanlı Döneminde Konya Valisi Ferit Paşa tarafından 1907 yılında yapılmıştır. Birinci bölümü 1914 yılında tamamlanarak sulamanın bölgede...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 755
Eklenme : .../.../.....

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Türkiye İçin Önemi
  GAP’ın Ülkemiz İçin Önemi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir projedir. Ülkemizin iki önemli akarsuyu Fırat ve Dicle nehirleri GAP Bölgesi’nden geçer. Doğu Anadolu Bölgesi’nden doğan bu iki nehir, sularını Basra Körfezi’ne döker. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin diğer bölgelerine ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 656
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri
  Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri Irak, ülkemizin güneyinde yer alan ve 1991 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’ndan önce en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyordu.1988 yılında yaptığımız ihracatta Irak’ın payı % 8,5’ti. İki ülke arasında yapılan ticaret büyük önem taşıyordu....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1000
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
  Sovyetler Birliği'nin Dağılışı Türkiye'yi Nasıl Etkilemiştir Sovyetler Birliği’nin dağılmasından tüm dünya gibi Türkiye de etkilendi. II. Dünya Savaşı’ndan beri SSCB, ülkemiz için bir tehdit durumundaydı. NATO’ya üye olan Türkiye, SSCB’ye karşı Batının yanında yer almıştı. Sovyetler Birli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1973
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem ve Yeni Dünya Düzeni
  İki Kutuplu Dünya Düzeninin Sona Ermesi II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan soğuk savaş dönemi 1991 yılında sona erdi. 1980’li yıllarda ekonomik ve siyasi alanlarda sorunlar yaşayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), son devlet başkanı Mihael Gorbaçov’un uyguladığı yeniden yapıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 702
Eklenme : .../.../.....

Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu Özeti
  Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi Türkler, MS 4. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. Ancak Anadolu’nun bir Türk yurdu hâline gelmesi Selçuklular Döneminde olmuştur. 11. yüzyılda Selçuklular Anadolu’yu fethe başladığı sırada Anadolu'da yaşayan gruplardan biri de Ermenilerdi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2731
Eklenme : .../.../.....

Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin Açıklamaları ve Amaçları
  Türkiye, jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulunduğundan tarihten günümüze çeşitli tehditlerle karşılaşmaktadır. Ülkemizi parçalamaya ve yönetmeye yönelik emelleri olanlar kültür, dil, din, yurt, tarih ve ülkü birliğimizi zayıflatmaya, bu yolla milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaktadır...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 633
Eklenme : .../.../.....

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Nedenleri ve Sonuçları
  Kıbrıs’ı elinde bulunduran İngiltere İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra adadan çekilmeye karar verdi. 1960'da İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında bir Garanti Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bu üç devletin koruması altında bulunacaktı. Ancak Kıbrıs’ta yaşayan Rumlar, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1211
Eklenme : .../.../.....

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri
  Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülke ve millet bölünmezliğini, demokratik parlamenter düzenini yıkmayı amaçlayanlara karşı kanunların öngördüğü çerçevede müdahale etmek. Kamu güvenliği söz konusu olduğunda (doğal afetler ve sa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 555
Eklenme : .../.../.....

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dünya Barışına Katkıları
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barışı Destekleme Harekâtlarında Aldığı Görevler

Dünya barışının korunmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletlerin barışı koruma faaliyetlerine Türkiye’nin katkısı, tugay seviyesindeki bir birlikle Kore Savaşı’na katıldığı 1950 yılında başlamaktadır. Türki
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1460
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Dönem
  Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Olmuştur II. Dünya Savaşı sonrasında demokratik ülkelerle birlikte hareket etmeyi seçen Türkiye, içeride de bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerin başında demokrasinin bir gereği olan çok partili hayata geçiş yer aldı. Türkiye, Atatürk Döneminden ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1050
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet Döneminde Spor Alanında Gelişmeler
  Cumhuriyet Döneminde spor alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Yaşar Doğu, güreş alanında ilk Avrupa (1946) ve olimpiyat (1948) şampiyonumuzdur. Yaşar Doğu’dan sonra bu alanda birçok sporcumuz Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştur, Naim Süleymanoğlu ise halter alanında üç defa olimpiyat şampiyonu olmuş ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 838
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşından Sonra İnsan Hakları Alanında Gelişmeler
  Savaşlar, insanlığa çok büyük zararlar vermiştir. I ve II. Dünya savaşlarından sonra olduğu gibi büyük savaşlardan sonra barışı ve insan haklarını korumak için çalışmalar da yapılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları konusunda yaşanan gelişmelerin başında Birleşmiş Milletlerin ve bu örgü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 712
Eklenme : .../.../.....

Kore Savaşı ve Türkiye
  Kore Savaşı 1950 ile 1953 yılları arasında gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından işgal edilen Kore, savaş sonrasında ABD ve Sovyetler arasında yaşanan rekabet nedeniyle Kuzey ve Güney Kore olmak üzere ikiye bölündü. Kuzey Kore Sovyet yanlısı, Güney Kore ise ABD yanlısıydı. 1...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 561
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 162 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2016 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status