En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 30.03.2015 Saat: 10:02:46

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri Nasıl Olmuştur
  Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’yi ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. Her şeyden evvel Kuzey Irak’taki otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör örgütü üyelerinin Anadolu'ya girmesiyle terör olayları artmıştır. Ekonomik açıdan bakılacak olursa Türkiye Birleşmiş Milletler’in anbargo kararına...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 55
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşlarının Sebepleri - Nedenleri
  Körfez Savaşları Neden Çıkmıştır Irak, 1990’da bir petrol ülkesi olan Kuveyt’i işgal etti. Bu saldırıyı kabul edilemez bulan Birleşmiş Milletler’in bölgeye gönderdiği çok uluslu müttefik güç karşısında başarısız olan Irak, 6 Nisan 1991'de Kuveyt'ten çekildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi
  SSCB’nin Dağılması Doğu Avrupa ve Balkanları Nasıl Etkilemiştir SSCB’nin dağılması, Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyet etkisinde olan Doğu Avrupa ülkelerini de derinden etkiledi. Bu ülkelerden Yugoslavya, iç savaş sonucunda parçalandı ve 1991 yılı sonunda Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 106
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
  SSCB’nin Dağılması Kafkasları Nasıl Etkilemiştir Kafkaslar; Karadeniz, Hazar Denizi, İran ve Türkiye arasında kalan ve Rusya’nın güneyindeki toprakların bir bölümünü içine alan bölgedir. Bu bölgede yaşayan çeşitli milletler arasındaki sorunlar ve çatışmalar barış ve istikrarı bozmaktadır. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 70
Eklenme : .../.../.....

SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
  SSCB’nin Dağılması Dünyayı Nasıl Etkilemiştir İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeni sona ermiştir. ABD, tek süper güç olarak kalmış ve dünya politikasındaki etkinliği artmıştır. Varşova Paktı’nın ortadan kalkması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması NATO’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 84
Eklenme : .../.../.....

Ermeni Meselesi Kısaca – Maddeler Halinde
  - Ermeniler 1896’da Osmanlı Bankası’na saldırdı, 1905'te II. Abdülhamit’e suikast girişiminde bulundu.
- Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını fırsat bilerek ayaklanmalar çıkardılar.
- Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Ermeni çeteleri Rusların yanında yer aldılar. Ermenil
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 78
Eklenme : .../.../.....

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  Avrupa Birliği’nin temelini, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi açısından özellikle önemli iki temel ham madde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya, Fran...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 113
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Bor Minaralleri
  Bor Mineralleri Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar Bor, ülkemizin sahip olduğu en önemli madenlerden biridir. Dünya bor rezervleri bakımından ülkemiz birinci sıradadır. Bor mineralleri ve bileşikleri çeşitli endüstri dallarında çok farklı malzeme ve ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Ba...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 51
Eklenme : .../.../.....

KOP (Konya Ovası Projesi) Türkiye İçin Önemi
  KOP’un Ülkemiz İçin Önemi KOP İç Anadolu Bölgesi ile ilgili bir projedir. Bir Anadolu köylüsü Kurukafa Mehmet Efendi ile dile getirilen bu projenin ihalesi Osmanlı Döneminde Konya Valisi Ferit Paşa tarafından 1907 yılında yapılmıştır. Birinci bölümü 1914 yılında tamamlanarak sulamanın bölgede...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 51
Eklenme : .../.../.....

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Türkiye İçin Önemi
  GAP’ın Ülkemiz İçin Önemi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir projedir. Ülkemizin iki önemli akarsuyu Fırat ve Dicle nehirleri GAP Bölgesi’nden geçer. Doğu Anadolu Bölgesi’nden doğan bu iki nehir, sularını Basra Körfezi’ne döker. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin diğer bölgelerine ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 48
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri
  Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri Irak, ülkemizin güneyinde yer alan ve 1991 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’ndan önce en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyordu.1988 yılında yaptığımız ihracatta Irak’ın payı % 8,5’ti. İki ülke arasında yapılan ticaret büyük önem taşıyordu....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 91
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
  Sovyetler Birliği'nin Dağılışı Türkiye'yi Nasıl Etkilemiştir Sovyetler Birliği’nin dağılmasından tüm dünya gibi Türkiye de etkilendi. II. Dünya Savaşı’ndan beri SSCB, ülkemiz için bir tehdit durumundaydı. NATO’ya üye olan Türkiye, SSCB’ye karşı Batının yanında yer almıştı. Sovyetler Birli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 134
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem ve Yeni Dünya Düzeni
  İki Kutuplu Dünya Düzeninin Sona Ermesi II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan soğuk savaş dönemi 1991 yılında sona erdi. 1980’li yıllarda ekonomik ve siyasi alanlarda sorunlar yaşayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), son devlet başkanı Mihael Gorbaçov’un uyguladığı yeniden yapıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 65
Eklenme : .../.../.....

Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu Özeti
  Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi Türkler, MS 4. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. Ancak Anadolu’nun bir Türk yurdu hâline gelmesi Selçuklular Döneminde olmuştur. 11. yüzyılda Selçuklular Anadolu’yu fethe başladığı sırada Anadolu'da yaşayan gruplardan biri de Ermenilerdi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 116
Eklenme : .../.../.....

Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin Açıklamaları ve Amaçları
  Türkiye, jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulunduğundan tarihten günümüze çeşitli tehditlerle karşılaşmaktadır. Ülkemizi parçalamaya ve yönetmeye yönelik emelleri olanlar kültür, dil, din, yurt, tarih ve ülkü birliğimizi zayıflatmaya, bu yolla milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaktadır...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 62
Eklenme : .../.../.....

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Nedenleri ve Sonuçları
  Kıbrıs’ı elinde bulunduran İngiltere İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra adadan çekilmeye karar verdi. 1960'da İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında bir Garanti Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bu üç devletin koruması altında bulunacaktı. Ancak Kıbrıs’ta yaşayan Rumlar, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 81
Eklenme : .../.../.....

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri
  Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülke ve millet bölünmezliğini, demokratik parlamenter düzenini yıkmayı amaçlayanlara karşı kanunların öngördüğü çerçevede müdahale etmek. Kamu güvenliği söz konusu olduğunda (doğal afetler ve sa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37
Eklenme : .../.../.....

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dünya Barışına Katkıları
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barışı Destekleme Harekâtlarında Aldığı Görevler

Dünya barışının korunmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletlerin barışı koruma faaliyetlerine Türkiye’nin katkısı, tugay seviyesindeki bir birlikle Kore Savaşı’na katıldığı 1950 yılında başlamaktadır. Türki
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 101
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Dönem
  Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Olmuştur II. Dünya Savaşı sonrasında demokratik ülkelerle birlikte hareket etmeyi seçen Türkiye, içeride de bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerin başında demokrasinin bir gereği olan çok partili hayata geçiş yer aldı. Türkiye, Atatürk Döneminden ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 144
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet Döneminde Spor Alanında Gelişmeler
  Cumhuriyet Döneminde spor alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Yaşar Doğu, güreş alanında ilk Avrupa (1946) ve olimpiyat (1948) şampiyonumuzdur. Yaşar Doğu’dan sonra bu alanda birçok sporcumuz Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştur, Naim Süleymanoğlu ise halter alanında üç defa olimpiyat şampiyonu olmuş ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 100
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşından Sonra İnsan Hakları Alanında Gelişmeler
  Savaşlar, insanlığa çok büyük zararlar vermiştir. I ve II. Dünya savaşlarından sonra olduğu gibi büyük savaşlardan sonra barışı ve insan haklarını korumak için çalışmalar da yapılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları konusunda yaşanan gelişmelerin başında Birleşmiş Milletlerin ve bu örgü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 56
Eklenme : .../.../.....

Kore Savaşı ve Türkiye
  Kore Savaşı 1950 ile 1953 yılları arasında gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından işgal edilen Kore, savaş sonrasında ABD ve Sovyetler arasında yaşanan rekabet nedeniyle Kuzey ve Güney Kore olmak üzere ikiye bölündü. Kuzey Kore Sovyet yanlısı, Güney Kore ise ABD yanlısıydı. 1...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 87
Eklenme : .../.../.....

Türkiye'nin Nato'ya Girişi
  II. Dünya Savaşı sonrasında artan Sovyet baskısı nedeniyle Türkiye NATO’ya yöneldi. NATO’ya üye olmak isteyen Türkiye, Kore Savaşı’na asker gönderdi. 1950’de Adnan Menderes Hükümeti Döneminde TBMM kararıyla Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler komutası altında ABD ve Güney Kore’nin yanında çarpışmak ü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 96
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye
  II. Dünya Savaşı’na katılmayan Türkiye savaştan çok fazla zarar görmemiştir. Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin dünya üzerindeki önemi daha da arttı. Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olan Türkiye, aynı zamanda Orta Doğu’daki petrol yataklarına da yakın bir ülke konumundadır. Sahip olduğu boğaz...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 89
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeni
  2. Dünya Savaşı Sonrası Dünyadaki Gelişmeler II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Birleşmiş Milletler gibi bütün ülkeleri kapsayan bir örgüt kuruldu. Bu örgütün temel görevleri arasında uluslararası düzeni ve barışı korumak yer alıyordu. Ancak ülkeler arasındaki çekişmeler sona ermedi. ABD v...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 91
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 159 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status