En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 26.02.2020 Saat: 12:21:05

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Milli mücadele zaferinden sonra Atatürk, devletin çağa ayak uydurması gerekliliğinin üzerinde durmuş ve buna göre devrimler gerçekleştirmiştir. Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı tamamen değiştiren bu devrimler, inkılapçılık ilkesinin temellerini oluşturmaktadır.

Türk toplumunun böyle büyük
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6051
Eklenme : .../.../.....

Harf Devriminin (İnkılabının) Amacı Nedir
  Milli mücadele döneminin zafer ile sonuçlanmasının ardından, Atatürk ülke yönetimini demokrasi ile değiştirerek yeni bir döneme adım atmıştır. Bununla birlikte ülkede değişimi gerekli olan birçok alanın tespiti de sağlanmıştır. Bu alanlardan birisi de eğitimdir.

Osmanlı Dönemi'nden beri Arapç
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9443
Eklenme : .../.../.....

Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Atatürkçü düşüncenin en değerli kavramlarından birisi olan halkçılık ilkesi, halk çıkarlarının her şeyin üstünde tutulmasını amaçlar. Bu nedenle halkçılık ilkesi, her zaman milliyetçilik ve devletçilik ilkeleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Milli egemenlik kavramının Türkiye üzerinde ger
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6128
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik
  Devletçilik ilkesi, bir halkın düzen içerisinde yaşamasını sağlamakla görevli olan devletin temellerini ortaya koyar. Atatürk'e göre devletin çıkarları her zaman halkı için olmalı ve toplumsal yaşama karşı bu anlayışla hizmet etmelidir. Atatürkçü düşünce sisteminde devletçilik ilkesi, ekonomik, s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5395
Eklenme : .../.../.....

Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde geçen devletçilik ilkesi, ulusal çıkarların önde tutulması amacıyla hizmet veren ve her anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülkenin varlığını savunan bir kavramdır.

Atatürk'e göre devletler, halk çıkarlarına göre hareket etmeli ve özellikle ekonomik
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6511
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık
  Getirdiği yeni rejimin temelinde büyük etkisi olan halkçılık ilkesi, Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde milliyetçilik ve tam bağımsızlık kavramları ile birlikte düşünmeyi gerektiren bir kavramdır. Atatürk'ün halkçılık ilkesi, milli mücadelenin en başından beri yön verici özelliği ile ön planda tut...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4974
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık
  Devrim ve değişimi simgeleyen inkılapçılık ilkesi, Türkiye'nin milli mücadele sonrasında yaşadığı evrimi temsil eder. Bir diğer adı devrimcilik olan bu ilkenin temelinde, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama fikri yatmaktadır. Atatürkçü düşünce sisteminde inkılapçılığın özü budur.

Atatü
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3818
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Milli Kültür ile İlgili Uygulamaları
  Ulus devlet özelliğine sahip olma düşüncesi ile milli kültür ve milli kimlik oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Bu durum milli birlik ve beraberliği ve toplumsal dayanışmayı artırmaya neden olmuştur. Milli kültür manevi özellikler, yaşayış ve davranış şekilleri ile düşünce birliğinden oluşur. Atatür...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5028
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Türk Dili ile İlgili Yaptığı Çalışmalar
  Mustafa Kemal Atatürk dil konusunda son derece hassastı ve birçok yenilik getirerek bu alanda gelişmelere imza attı. Atamız milletin birliğinin ve bütünlüğünün dil ile olabileceğini düşünürdü ve bunu son derece önemserdi. Bu yüzden Türk Dil Kurumunu açmasının yanında Türk dili ile ilgili de bir çok ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26049
Eklenme : .../.../.....

Laiklik İlkesi Anayasaya Ne Zaman Girdi
  Laiklik İlkesi Anayasamıza Hangi Yılda Girmiştir: TBMM tarafından ilk anayasa, 20 Ocak 1921'de kabul edilmiştir. Bu anayasa, dağılıp yıkılan Osmanlı Devleti yerine, yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşunu hukuki açıdan belirtmiştir. Bu anayasada, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, ülk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10970
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları
  a- Halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanlığı tarihe karıştı. Saray masrafları kesildi. Bu paralar ülkemizin bayındırlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine harcandı,
b- Halifelik makamını, Saltanat makamına dönüştürmek isteyenlerin arzularının gerçekleşmesi imkânsızlaştı,
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3956
Eklenme : .../.../.....

Halifelik Nasıl – Ne Zaman Kaldırılmıştır
  Halifeliğin kaldırılmasını düşünen Mustafa Kemal, 15 Şubat 1924 günü İzmir'deki askeri manevralara bütün kuvvet komutanlarını davet etmişti. Ordunun ileri gelenleriyle Halifeliğin kaldırılması konusunu görüştü. Bu konuda ordunun da rızasını alarak Ankara'ya döndü. 3 Mart 1924 günü mecliste saray büt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5014
Eklenme : .../.../.....

Halifelik Niçin - Neden Kaldırıldı
  a- Halife, bütün dünyadaki Müslümanların yönetiminden sorumluydu. Fakat bu, hiç bir zaman böyle olmadı. I. Dünya Savaşı'nda Halife'nin Sancak-ı Şerifi altında toplanan ordusuna karşı savaşan diğer Müslüman, Arap ve Hint ulusları unutulmamıştır,
b- Halifelik makamından dolayı, Türkiy
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3252
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Anlamı ve Tarihçesi Kısaca
  Müslümanlığın baş imamıma ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) vekiline Halife denir. Müslümanların din ve dünya işlerinin de başkanı sayılırdı. Dört Halife Dönemi, bu uygulamanın zaman ve şartlarına göre, en demokratik olan dönemidir. Daha sonra Emevi ve ilk dönemde Abbasi hükümdarları da Saltanat ve Hilafet...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4218
Eklenme : .../.../.....

Öğretimde Birliğin Sağlanması
  Cumhuriyet öncesinde ülkemizde eğitim öğretim alanında birlik yoktu. Dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunuyordu. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olara...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7894
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Getirdiği Yenilikler Nelerdir
  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler - Kısaca Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne getirdiği modern vizyon ile bir devlet adamı olarak son derece mühim işlere imza atmış ve bu sebeple de tüm dünyanın dikkatini ve taktirini üzerinde toplamış bir önderdi. Atatürk’ün, o döne...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10957
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’e Göre İnkılap - Atatürk'ün İnkılap Anlayışı
  Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan ve Türk milletini geri bırakmış olan mevcut kurumları ve kuruluşları zorla değiştirmek ve Türk milletini asırlardır geri bırakmış zihniyeti de yıkarak yerlerini milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni modern kuruluşları ve devlet ida...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13692
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Eğitim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar - İnkılaplar
  15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi toplanmıştır. Ankara’da açılışını Atatürk’ün yaptığı, eğitim meselelerinin görüşüldüğü Maarif Kongresi toplandı. Bu kongre Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sürdüğü sıralarda millî eğitimi programlamak üzere toplanmıştır.

• 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedr
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8713
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanındaki İnkılaplarının Amacı
  Atatürk Döneminde dil ve tarih alanında yapılan çalışmalarla kültür birliği sağlanmaya çalışılmış, Türk milletinin tarihini ve dilini öğrenmesinin önemle üzerinde durulmuştur. Böylece Türk milletinin millî kimliğinin pekiştirilmesi için yapılacak olan çalışmaların bilimsel alt yapısı oluşturulmuştur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7314
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
  Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik mücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de Sultan ve de Halife ‘ye karşı birlikte, bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24637
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlkeleri ile İnkılapların Eşleştirilmesi
  Atatürk ilke ve inkılâpları ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk tarafından ortaya konulan bazı inkılâplar (devrimler) yalnızca tek bir ilke ile alakalı olmayıp, başka ilkeler ile de yakından ilişkilidir. Ancak şunu belirtmek gerek...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19601
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Kadınlara Verdiği - Sağladığı Haklar - Nelerdir
  Osmanlı Devleti zamanında siyasal ve toplumsal alanda hemen hiçbir hakkı bulunmayan kadınların içtimai alandaki bu durumları büyük bir eksiklikti ve bu durum yeni kurulmuş olan ve çağdaş değerleri yansıtan cumhuriyet yönetiminin fikri alt yapısı ve duruşuyla da bağdaşan bir durum değildi. Zira Atatü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20739
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Yurtdışına Gönderdiği Sanatçılar - Müzisyenler
  Atatürk’ün yurt dışına Batılı ve çağdaş manada sanat eğitimi almak için gönderdiği kişiler arasında öncelikli olarak akla müzik tahsili almak üzere yurt dışına gönderilmiş Türk Beşleri olarak adlandırılan grup gelir. Bugün Türkiye'de klasik batı müziği sanatçıları ve dinleyicileri, bu sanat a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 90527
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılapları Kısa – Özet – Maddeler Halinde
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup yeni devlet sistemini tüm dünyaya ilan ettikten sonraki süreçte bir seri inkılâplar gerçekleştirmiştir. Buradaki temel amaç köhnemiş ve asrın gereklerine cevap veremeyen Osmanlı devlet sisteminden ayrı medeni bir devlet sistemi oluşturmakt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 621764
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılapları’nın Öncesi ve Sonrası - Karşılaştırma
  Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli mücadele sonrasında ülkemizi çağdaş medeniyetler ve ülkeler seviyesine çıkarabilmek maksadı ile çok çeşitli alanlarda seri inkılâplar ve köklü değişiklikler yapmış ve bu sayede yurdumuz ve milletim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 245345
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 94 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status