En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 22.10.2019 Saat: 12:42:29

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Osmanlı Devletinde eğitimin ortak noktasını medreseler teşkil ediyordu. İlk zamanlarda medrese pozitif ilimlerin de okutulduğu çağın oldukça ileri eğitim kurumları iken giderek yozlaşmış ve yetersiz kurunlar haline gelmiştir.Üstelik Osmanlılarda devlet halkın eğitimi ile ilgilenmediğinden halk istediği gibi okullar açardı.Bu okullardaki eğitim ise asla denetlenmezdi.Bu yüzden bu tip okullardan sadece din adamı ve ulema sınıfına mensup kimseler çıkar olmuştu.

XIX Yüzyıla gelindiğinde sadece din adamı yetiştirmenin topluma yetmediği anlaşıldığından yeni okullar açılması yoluna gidildiyse de bunlar da çağdaş dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek ve bu dünya ile bütünleşebilecek ve çağdaş dünyaya ayak uydurabilecek bireylerin yetişmesinde ne yazık ki yeterli olamadı. Bu sebeplerden ötürü Cumhuriyet devrinde eğitim alanında köklü bir atılım yapmak gereksinimi vardı. Bu yüzden eğitim alanında köklü ve kalıcı bir takım reformlar yapılmıştır. Bu revizyonlar şu şekilde sıralanabilir:

a -Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü (3 Mart 1924)
b -Medreselerin kaldırılması (3 Mart 1924)
c -Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) Bu inkılap hareketi ile şunlar sağlanmıştır:

- Arap harfleri bırakılıp Türkçenin yapısına en uygun olan Latin harfleri kabul edilmiştir.
- Kolay okuyup kolay yazmanın sağlanması ile bilgi ve kültürün kısa sürede daha geniş kitlelere yayılması sağlanmıştır.
- Türkçenin Arap harfleri ile yazılıp okunması zordu.Bu zorluktan ortadan kalkmıştır.

Eğitim – öğretim alanında yapılan diğer çalışmalar ise şöyledir:

- İlköğretim okulları süratle yaygınlaştırıldı.
- Öğretmen okullarının sayısı arttırıldı.
- Geniş halk kitlelerine okuma ve yazma öğretilmesi için millet mektepleri açıldı.
- Orta okul ve lise sayıları arttırıldı.
- 1933’te çıkarılan kanunla bu günkü üniversitelerin temelleri atıldı.
- Darülfünun (Osmanlı Dönemi Üniversitesi) kaldırılarak İstanbul Üniversitesi kuruldu.Türk bilimi evrensel hale getirildi.
- 1925’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
- Yine Ankara’da Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi kuruldu.
- Ortadoğu’nun ilk tarım bilimleri okulu olan Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
- Milli sanat anlayışını geliştirmek için Güzel Sanatlar Akademisi ve Devlet Konservatuarı kuruldu.

 
 
 
Okunma Sayısı: 75369 kez
   
 
Atatürk ve İnkılapları'nda En Çok Okunanlar
 

 

 

 

 

 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status