En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 26.01.2020 Saat: 11:26:36

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Laiklik İlkesi Anayasamıza Hangi Yılda Girmiştir: TBMM tarafından ilk anayasa, 20 Ocak 1921'de kabul edilmiştir. Bu anayasa, dağılıp yıkılan Osmanlı Devleti yerine, yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşunu hukuki açıdan belirtmiştir. Bu anayasada, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, ülkenin tek egemen kuvvetinin TBMM olduğu ve TBMM'nin otoritesini herkesin kabul etmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bu anayasa, kuvvetler birliği esasına bağlı bir geçiş dönemi anayasasıdır. İleride zaman ve şartlara göre, bu anayasaya yapılacak ilave ve değişikliklerle, devletin şekliyle, temel hak ve ödevler, laik bir görüşle açıklanacaktır.

1921 Anayasası, değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılamaya yetmeyince, anayasanın esas prensiplerine sadık kalmak şartıyla, 20 Nisan 1924 tarihinde, 491 sayılı kanunla ikinci bir anayasa kabul edilmiştir. Bu anayasa da, tek meclis ve kuvvetler birliği esasına dayanan, demokrasi ilkelerine değer veren bir anayasadır. Ayrıca milli egemenlik, meclisin üstünlüğü, Saltanat ve Hilafetin kaldırıldığı ve bu makamların tekrar kurulamayacağı da açık olarak belirtilmiştir. Bir de; "Devletin dini, İslam dinidir" maddesi mevcuttu. Bu madde, 10 Nisan 1928'deki değişiklikle kaldırılmıştır.

Bu suretle, anayasa, daha laik, bir şekle getirilmiştir. Bundan sonra yapılan yeminlerde "Namusum üzerine söz veririm" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Daha önceki yemin; "Dinim ve mukaddesatım üzerine yemin ederim" şeklindeydi. 1789 Fransa ihtilalinden sonra gelişen, ferdiyetçi, hürriyetçi, milliyetçi kavramların ideolojileri bu anayasada daha açık olarak belirtilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasalarındaki Durum

1961 Anayasasında kuvvetler ayrımı esası benimsenmiş, çift meclis esasına geçilmiştir. TBMM, BMM ve Cumhuriyet Senatosundan oluşmuştur. 1982 Anayasasında ise Cumhuriyet Senatosu kaldırılmış, kuvvetler ayırımına dayanan yine tek meclis esasına dönülmüştür. Bu anayasada yürütmenin yani hükümetin ve cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmıştır. Bu anayasada, hiçbir zaman değişiklik teklifi dahi yapılamayacak şekilde, Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir.

 
 
 
Okunma Sayısı: 10863 kez
   
 
Atatürk ve İnkılapları'nda En Çok Okunanlar
 

 

 

 

 

 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status