En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 26.02.2020 Saat: 12:46:31

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup yeni devlet sistemini tüm dünyaya ilan ettikten sonraki süreçte bir seri inkılâplar gerçekleştirmiştir. Buradaki temel amaç köhnemiş ve asrın gereklerine cevap veremeyen Osmanlı devlet sisteminden ayrı medeni bir devlet sistemi oluşturmaktır. Yapılan bu seri inkılâplar sayesinde Türk Milleti ve ülkesi sahip olduğu olanaklarla diğer muasır medeniyetlerle her platformda yarışabilecek düzeye getirilmiş ve çehresi tamamen müspet yönde değişmiştir. Atatürk’ün yaptığı bu inkılâpları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar olarak beş temel başlık altında değerlendirebiliriz;

a- Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

b- Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
- 1924 Anayasası
- Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
- Medeni Kanunun Kabulü (1926)
- Türk Ceza Kanunu (1926)
- Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

c- Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
- Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
- Harf Devrimi (1928)
- Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
- Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
- Üniversite Reformu (1933)

d- Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
- Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
- Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
- Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
- Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
- Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
- Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

e- Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar – Devrimler

- Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
- Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
- Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
- Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
- Şapka kanunu (25 Kasım 1925)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

 
 
 
Okunma Sayısı: 621765 kez
   
 
Atatürk ve İnkılapları'nda En Çok Okunanlar
 

 

 

 

 

 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status