En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 23.01.2020 Saat: 14:00:38

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Dünya Barış Günü Neden ve Ne Zaman Kutlanır
  1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgali ile başlayan II. Dünya Savaşı’nın yaşattığı acıların unutulmaması için bu tarih, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Barış Günü ilan edildi. Başta Avrupa olmak üzere, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan dünya güçler dengesinin yıkılmasına, birçok y...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7550
Eklenme : .../.../.....

Lozan Barış Antlaşması ile İlgili Bilgi – Hakkında Bilgi - Önemi
  Lozan Barışı devrin politik ve askeri şartlarının ışığında yeni Türk devleti için parlak bir başlangıç oluşturdu. Yani sömürge durumuna getirilmiş Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerine karşı varlığını kanıtlamış, parçalanmak ve yok edilmek istenen bir vatan kurtarılarak yeni bir devlet kurulmuştu....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12173
Eklenme : .../.../.....

20. Yüzyıl Liderlerinin Lozan Hakkındaki Değerlendirmeleri
  Lozan Antlaşması dünyanın her yerinde genç Türk Devleti’nin en büyük diplomatik zaferi olarak karşılandı. Bu husus yabancı diplomat ve siyaset adamlarınca açık bir şekilde ifade edilmiştir. Amerikan diplomat ve gözlemci J. Grew'e göre: "ismet Paşa Lozan'da büyük bir zafer kazanmıştır. Bütün mütte...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6405
Eklenme : .../.../.....

Lozan Barış Antlaşması’nın Mazlum Devletler Açısından Önemi
  Lozan Barış Antlaşması Türk Milleti’nin haklı ve kutsal mücadelesinin sonunda gerçekleştirdiği şerefli bir barış antlaşmasıdır. Bugün nüfusu, yüzölçümü ve jeopolitik konumuyla dünyada siyasi ve askeri ağırlığı olan, ekonomik bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye Lozan'ın eseridir. Lozan Barış An...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9114
Eklenme : .../.../.....

Lozan’da Çözülemeyen Sorunlar –Kısaca – Maddeler Halinde
  Lozan Barış Konferansı'nda ele alınan tüm meseleler yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulamamıştır. Lozan'da Türkiye’nin lehinde sonuçlanmayan bu meseleleri maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

- Musul konusu ve Irak sınırı meselesi.
-
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 97275
Eklenme : .../.../.....

Lozan’da – Lozan Barış Antlaşması’nda Çözülemeyen Sorunlar - Meseleler
  Lozan Barış Konferansı'nda ele alınan tüm meseleler çözüme kavuşturulamamıştır. Bu meseleler içinde Musul konusu Türkiye için en başlıca meseleydi. Musul ve Kerkük bölgeleri petrol rezervleri açısından oldukça zengin bölgeler olduklarından İngiltere bu coğrafyayı Türklere bırakmak istemediği gibi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17241
Eklenme : .../.../.....

Lozan’da Boğazlar Sorunu - Meselesi Nasıl Çözüldü
  Boğazlar rejimi esas olarak bütün ülkelerin gemi ve uçaklarının Boğazlardan denizde ve havada serbestçe geçebilmesi ilkesine göre düzenlenmişti. Türkiye savaşa girdiği takdirde gerek düşman gemi ve uçaklarının, gerekse düşmana yardımı amaçlayan gemi ve uçakların Boğazlardan geçişini engellemek için ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22102
Eklenme : .../.../.....

Lozan’da Osmanlı Devleti’nin Borçları ve Savaş Tazminatı
  Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonuna kadar aldığı borçların toplamı büyük miktarlara ulaşmıştı. Bu borçlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan devletlerarasında bölüştürüldü. 1914 hesabıyla 140 milyon altın akçe olan borç miktarı 187 milyona indirildi. Ayrıca İttifak devletler...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11250
Eklenme : .../.../.....

Lozan'da Kapitülasyonların Kaldırılması
  Lozan Barışıyla yabancılara adli, mali ve yönetim alanında tanınan ve kapitülasyon deyimi ile adlandırılan ayrıcalık ve muafiyetler tamamen kaldırıldı. Osmanlı İmparatorluğumda oturan yabancılar kendilerine tanınan bu ayrıcalıklardan yararlanarak ülkenin asıl sahiplerinden daha güçlü hale gelmişl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25155
Eklenme : .../.../.....

Lozan'da Türkiye'nin sınırları ve Ege Adaları
  Türkiye-Suriye (Fransa) sınırı Türkiye ve Fransa arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara İtilâfnamesiyle belirlenen şekliyle doğrulandı. Türkiye-lrak (İngiltere) sınırı konusunda anlaşma sağlanamadı Sınırın 9 ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma yoluyla belirlenmesi, anlaşma sağlanamaz...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8746
Eklenme : .../.../.....

Lozan Konferansı Hakkında – Bilgi - Bilgiler
  Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra sıra barış görüşmelerini yapılmasına gelmiş, Müttefik Devletler 27 Ekim 1922'de ilgil devletleri İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak konferansa davet etmişlerdi. Konferansta Türkiye'yi İsmet Paşa'nın başkanlığındaki bir kurulun temsil etmesi kararlaştırıldı. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8095
Eklenme : .../.../.....

Amasya Görüşmelerinde - Görüşmesinde Alınan Kararlar
  Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesinden sonra vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa başkanlığında bir hükümetin kurulması Mustafa Kemal ve milli hareketin başarısıdır.Artık İstanbul Hükümeti varlığını kabul etmek zorunda kaldığı milli hareket ile yüz yüze gelip anlaşmak zorunda kalmıştı. Bu düş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5808
Eklenme : .../.../.....

Amasya Görüşmeleri'nin Önemi – Kimler Arasında Yapılmıştır
  Her şeyden evvel Amasya görüşmelerindeki en önemli nokta: Amasya’da varılan anlaşma ile İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyetini ilk kez ve resmen tanımasıdır. Bu görüşmeye Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal ile onun silah arkadaşları Rauf Bey ve Bekir Sami Bey katıldılar. Amasya Görüşmelerinde...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11406
Eklenme : .../.../.....

Amasya Görüşmeleri ve Amasya Protokolü
  Sivas Kongresi’nin ardından Mustafa Kemal’in emri üzerine Anadolu’daki devlet görevlileri İstanbul ile bağlantılarını kestiler. Bu karar üzerine zor durumda kalan millî hareket karşıtı Damat Ferit Hükümeti istifa etti. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Yeni hükümet, Temsil Heyetinin tutumunu yu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5781
Eklenme : .../.../.....

Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması
  I. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalanmıştı. Ancak Sevr Antlaşmasını kabul etmeyen Türk milleti buna karşı çıkmış, Millî Mücadele’de Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile birlikte hareket etmiştir. Hiçbir zaman uygulanma imkânı bul...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47752
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması 7 ve 24 Maddeleri ve Yorumları
  Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilirken İtilaf devletleriyle Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır. (30 Ekim 1918) İtilaf devletlerini İngiltere’nin temsil ettiği görüşmeler sırasında, Osmanlı Hükümeti’nde Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bulunmaktaydı.25 maddeden oluşan ateşkeste, Osmanlı Devle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 225367
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşmasına Göre İşgaller – İşgal Edilen Yerler
  Mondros Ateşkes Antlaşması, İtilaf devletleri tarafından esaslı bir şekilde hazırlandığı için, bir barış antlaşmasının imzalanması beklenmeden, Osmanlı topraklarının işgali başlatılmıştır. Mondros, bir ateşkes olduğu için resmi sıfat taşımayan ve devletlerarası hukuka aykırı olan bu işgallerde, Wils...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13864
Eklenme : .../.../.....

Mondros ve İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu
  İşgallere karşı Anadolu'da tepkilerin gösterilmesi ile umutlanan Mustafa Kemal İstanbul’da bulunan arkadaşları İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa ile görüşerek Mili Mücadele’nin ne şekilde yapılacağı ve nasıl sevk ve idare edileceğine ilişkin çeşitli ve detaylı kararlar aldılar. Halkı işgall...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20038
Eklenme : .../.../.....

Mondros ve İşgaller Karşısında Halkın Tutumu
  Mondoros Mütarekesi’nin imzalanmasına paralel olarak sürüp giden işgaller karşısında halkın çoğunluğu bağımsızlığını elde etmek için direnişi tercih etmiştir. Bunun bir göstergesi olarak da işgallere karşı Müdafa- i Hukuk ve Teddi ilhak gibi isimler altında cemiyetler kurularak halk örgütlenilmiştir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10003
Eklenme : .../.../.....

Mondros ve İşgaller Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu
  İstanbul Hükümeti işgallere karşı tepkisiz kalmış, Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde kurulan direniş grupları ile azınlıklar arasında çatışmalar başlamıştır. Halkın yönetime karşı güveni azalmış, Osmanlı devleti Anadolu'ya gönderdiği Nasihat Heyetleri ile direnişi kırmaya çalışarak, İtilaf devletle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13870
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Önemi – Maddeler Halinde
  Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 Tarihinde Osmanlı temsilcisi Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İtilaf Devletlerini temsil en İngiliz Amiral Coltrope arasında Limni Adasının Mondros Limanında Agamenon Zırhlısında imzalanmıştır. İmzalanan bu antlaşma son Türk yurdu olan Anadolu’nun Batılı ve Empe...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9598
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Uygulanması
  Antlaşmaya uygun olarak askeri birlikler Anadolu'ya çekildi. Askeri birliklere sınırlama getirildi (50000). Askeri araç gereçlere el konuldu. Yine Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesine dayanılarak işgaller başladı. İlk olarak Musul ardından da İskenderun ve İstanbul işgal edildi.

Kayn
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5338
Eklenme : .../.../.....

Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye - Türk Tarihi Açısından Önemi
  I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerince imzalatılan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti, neredeyse haritadan silinmiş ve egemenliği ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Mustafa Kemal liderliğinde Millî Mücadele’ye başlayan Türk milleti, savaş meydanlarında büyük zaferler kazanmış ve Lozan Bar...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49381
Eklenme : .../.../.....

Lozan Konferansı’nda Azınlıklar Sorunu ve Ermeni Meselesi
  Mevcut incelemeden de anlaşıldığı gibi azınlık hakları konusu Türkiye’nin Lozan’da karşılaştığı en zor ve hayati konulardan bir olmuştu. Zira, konferansa katılan her dört büyük devlet, azınlık hakları çerçevesinde Türkiye’nin doğu veya güney bölgesinde bir Ermeni yurdu kurulması amacıyla hareket etm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34159
Eklenme : .../.../.....

Lozan Konferansı’nın Sonuçları ve Önemi
  Lozan Barış Antlaşması’yla Yeni Türk Devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Antlaşmayla Misakımillî büyük ölçüde gerçekleşmiş ve bağımsızlık elde edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin yıkıntısı üzerine genç, yeni uluslararası alanda eşit hakl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 59210
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3
 
 
 Bu kategoride toplam: 54 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 11/04/2012 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status