En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 02.04.2020 Saat: 15:14:29

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
Reklam Alanı
 
Reklam Alanı
 
.
 

Bulgaristan Balkan Antantı’na Neden Katılmadı - Katılmama Sebebi – Nedeni
  Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Atina’da bir araya gelerek 9 Şubat 1934’te bir birlerinin sınırlarını güvenceye alan Balkan Antantı’nı imzalamışlardır. Adı geçen devletler imza altına aldıkları Balkan Antantı ile birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi taahhüt etmişlerdir. Bu sebeple B...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33531
Eklenme : .../.../.....

Balkan Antantı’nın Önemi - Türkiye Açısından Önemi
  Balkan Antantı'nın İmzalanması ile taraflar sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak garanti ediyor. Antanta katılmayan herhangi bir Balkan Devletine karşı bir birlerine önceden haber vermeyen siyasi hiçbir harekette bulunmamayı, hiçbir siyasi yükümlülük altına girmemeyi kabul ediyorlardı. Balkan ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27812
Eklenme : .../.../.....

Balkan Antantı’nın Sebebi - İmzalanma Sebebi – Nedenleri
  Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında 9 Şubat 1934'de Atina'da imzalandı. Türkiye daha 1926'da Balkanlarda sınırların karşılıklı güvence altına alınmasıyla ilgili toplu bir güvenlik sisteminin kurulması için girişimde bulunmuşsa da bir sonuç alamamıştı. 1930'larda doğu B...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27258
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi - Üye Olması - Katılması
  Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan devletler tarafından savaştan hemen sonra uyuşmazlıkları barışçı yollardan çözmek, uluslararası işbirliğini geliştirmek ve böylece barış ve güvenliği koruyarak yeni savaşları önlemek iddiasıyla kurulmuştu. Ancak Milletler Cemiyeti gerçekte savaşı ka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 59672
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye’nin Doğulu Devletlerle İlişkileri
  Bilindiği gibi Türkiye Afganistan’la 1 Mart 1921’de Moskova’da bir dostluk antlaşması imzalamıştı. Lozan’dan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişmiş, 1923 yılında Afgan Kıralı Amanullah Han Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu vesileyle Ankara’da Türk-Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21874
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye - Sovyetler Birliği İlişkileri
  Lozan’dan sonraki dönemde Türkiye’nin batılı devletlerle ilişkileri Musul sorunu nedeniyle gerginleşmiş, aynı devletlerin etkisinde bulunan Milletler Cemiyeti’nin bu konudaki hakemliği de taraflı olmuştu. Bu durum Türkiye’yi Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi Sovyetlere yaklaştırmıştı. Diğer tara...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22613
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye - Yunanistan İlişkileri
  Lozan barışından sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki en önemli sorun nüfus mübadelesi hakkındaki sözleşme ve protokolü’nün uygulanmasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı. Sözleşmede 30 Ekim 1981’den önce İstanbul belediye sınırları içinde yerleşmiş Rumlarla Batı Trakya’da yaşayan Türkler nüfus mübad...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22779
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye -İtalya İlişkileri
  Türkiye ile iyi ilişkiler kuran ilk itilaf devleti olan İtalya’da 1922 yılında Mussolini’nin yönetiminde faşist bir yönetim kurulmuştu. Bu durum İtalya’nın yeniden saldırgan bir politikaya yönelmesine yol açtı. İtalya Musul bunalımı sırasında İngiltere’yi desteklemiş ve bu vesileyle de Anadolu topra...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17972
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye - Fransa İlişkileri
  Lozan Antlaşması Türkiye ve Fransa arasındaki sorunları tamamen çözememiş, bu durum bir süre daha normal ilişkilerin kurulabilmesini engellemişti. İki ülke arasındaki bu sorunların çözümüne ilişkin ilk antlaşma 18 Şubat 1926’da Ankara’da parafe edildi. Türkiye ve Fransa “Dostluk ve İyi Komşuluk” ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27503
Eklenme : .../.../.....

1923 - 1932 Dönemi Türkiye - İngiltere İlişkileri
  Lozan Barışı Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmakla beraber, taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlayamamıştı. Son zamanlarda zayıflamış Osmanlı Devleti’ne karşı baskıcı ve saldırgan bir tutum izleyen İngiltere, Türkiye ile karşılıklı eşitlik ilkesine da...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27639
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri ve Hedefleri
  - Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri her şeyden önce gerçekçi bir temel üzerine kurulmuş olmasıydı. Gerçekçilik daha başlangıçtan itibaren temel ilke olarak benimsenmişti. Nitekim Türkiye’nin imkânlarıyla hedeflerini en iyi şekilde bağdaştıran Misak-ı Milli bunun en önemli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18138
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Toplu - Genel Bir Bakış
  Türkiye, Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün önderliğinde ilgili kişi ve kuruluşların da katkılarıyla oluşturulan son derece başarılı bir dış politika izledi. Bu politikanın Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntılarından modern Türkiye’nin yaratılmasında büyük rolü oldu. Türkiye savaştan sonra bu başarıl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7876
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri
  Atatürk, dış politika ile ilgili dengeli ve barışsever bir çizgi takip eden büyük bir liderdir. Onun karizmatik ve yüksek kişiliğinin bütün dünya devletlerine örnek teşkil eden dış politika anlayışı ve bu anlayışın içeriğinde yatan dış politikaya ilişkin ilkeler sadece ülke içi barışın değil aynı za...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40291
Eklenme : .../.../.....

1932-1938 Arası Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  Türkiye 1923-1932 yılları arasında uyguladığı dış siyasetin temelini oluşturan Lozan’dan kalan meselelerin büyük bölümünü 1930’lu yılların başlarına kadar çözdüğü için, uluslar arası arenada kuşkusuz ki daha aktif olarak hareket edebilecek bir konuma gelmiştir. Bu sebeple Türkiye bu dönemde sadece k...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33318
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Döneminde Komşu Devletlerle İş Birliği
  Dünya devletleri arasında barışın sağlanması amacıyla gösterilen çabalar çoğu zaman yeterli olmadı. Devletler arasında imzalanan barış ve güvenlik anlaşmaları sürekli barışı sağlayamadı. Milletler Cemiyetinin bu alandaki çalışmaları da çatışmaları önleyemedi. Özellikle Avrupalı devletler arasında Bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17555
Eklenme : .../.../.....

1923-1932 Arası Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve İlkeleri
  1923-1932 döneminde Türk dış politikasının esasını, Türk inkılâbının temel prensipleri ve Türk millî siyaset anlayışına uygun olarak Lozan‟da halledilemeyen meselelerin çözümü teşkil etmiştir. Bunun yanı sıra Lozan Antlaşmasıyla ortaya konan esasların uygulanması, büyük devletlerle olan ilişki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 71124
Eklenme : .../.../.....

Hatay Sorunu - Hatay'ın Anavatan'a Katılması
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Fransa Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile Misakımillî sınırları içinde olan İskenderun ve Antakya, Türkiye sınırları dışında ( Fransız mandası altındaki Suriye sınırları içinde) kalmıştı. Ancak Ankara Antlaşması, İskende...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 174312
Eklenme : .../.../.....

Sadabat Paktı
  I. Dünya Savaşı’nın arkasından kurulan düzen Avrupa’da yerini rekabet ve uyuşmazlıklara bırakmıştır. Mağlup devletler bu yeni düzeni yıkmak konusundakiisteklerini uygulamaya koymuşlardır. Savaşın arkasından kurulan düzenden memnunolmayan İtalya Habeşistan’ı işgal etmiştir (1935). İtalya’nın Habeşist...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 79522
Eklenme : .../.../.....

Montrö (Boğazlar) Sözleşmesi
  24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması’nda yer alan Boğazlarla ilgili madde Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlıyordu. Lozan Antlaşması’na göre, barış zamanında boğazlardan geçiş serbest olacaktı. Çıkacak herhangi bir savaşta Türkiye tarafsız ise, geçiş yine serbest olacaktı. Türkiye...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 120279
Eklenme : .../.../.....

Balkan Antantı
  Balkan Devletleri ile geniş bir çerçevede ilişkileri geliştirme fikrini ilk olarak Türkiye ortaya atmıştır. Türkiye Balkan ülkeleri arasında siyasi işbirliğini öngören bir Balkan Antantı’nın kurulmasını savunmuştur. Yunanistan, Türkiye’nin Balkanlar’da başlattığı bu işbirliği önerilerine sıcak bakma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33984
Eklenme : .../.../.....

Nüfus Mübadelesi (Değiş – Tokuşu)
  Lozan Antlaşmasıyla, İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler hariç, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türkler karşılıklı yer değiştireceklerdi. Fakat görüşmelerde yerleşmiş (etaplı) deyiminin yorumunda Türk ve Yunan temsilcileri arasında görüş farklılıkları ve ayrılıkları çıktı. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 39065
Eklenme : .../.../.....

Yabancı Okullar Sorunu ve Çözümü
  Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başını ağrıtan sorunlardan biri de yabancı okullar meselesi olmuştur. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’de ikame edilmiş yabancı okulların çalışmaları bir esasa bağlanmıştır. Buna göre yabancı okullar, Türk kanunlarına ve de diğer ok...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 51766
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Döneminde Milli (Ulusal) Dış politika
  Bir devletin diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde tuttuğu ilkeler, kuşkusuz ki o devletin dış siyasetini belirler. İşte bu açıdan bakıldığında Atatürkçü düşünce sitemi, devletin tamamen ulusal bir dış politika izlemesini esas alır. Türkiye’ Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliğini ve ulusal menfaat...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22545
Eklenme : .../.../.....

Milletler Cemiyeti ve Milletler Cemiyetine Girişimiz
  I.Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere İtilaf Devletleri tarafından bir konferans toplanması kararlaştırıldı. 18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’na İtilaf Devletleri (Yenen devletler) ile İttifak Devletleri (Yenilen devletler) temsilciler...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 57119
Eklenme : .../.../.....

Irak Sınırı ve Musul Sorunu
  Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan sorunlardan biri de Misakı millî sınırları içinde yer alan Musul Meselesidir. Lozan Konferansı’nda Türk-Irak sınırı görüşülürken, Türkiye Musul halkının çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ve Misakımillî sınırları içinde bulunduğunu ileri sürerek bölg...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66724
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1
 
 
 Bu kategoride toplam: 25 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 13/04/2011 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status