En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 23.01.2020 Saat: 13:44:08

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Erzurum Kongresi ile İlgili Kısa Bilgi Notu
  Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’ da Doğu Anadolu Müdafaa–i hukuk cemiyetinin teşkilatlandığı il temsilcilerinin katılmasıyla Erzurum erkek sana lisesinde açıldı. Toplantıya Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon vilayetlerinden 54 delege katılmıştır. Elazığ, Mardin ve Diyarbakır üyeleri il valilerinin eng...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8692
Eklenme : 29.10.2014

Erzurum Kongresi’inde Alınan Kararlar - Erzurum Kongresi Kararları
  Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’ da Doğu Anadolu Müdafaa–i Hukuk Cemiyetinin teşkilatlandığı il temsilcilerinin katılmasıyla Erzurum Erkek Sanat lisesinde açılarak çalışmalarına başlamış, oy birliği ile Mustafa Kemal’in, başkan seçildiği Kongre, 5 Ağustos 1919 tarihine kadar çalışmalarına devam etm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9211
Eklenme : 29.10.2014

Maarif Kongresi (15- 21 Temmuz 1921)
  Kütahya-Eskişehir Savaşlarının devam ettiği süreçte Ankara’da Darül Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu)’in konferans salonunda toplanmıştır. Mustafa Kemal, dönemin Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey’in kongreyi erteleme fikrini reddederek kongreye katılmış ve açış konuşmasını yapm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12097
Eklenme : 20.10.2014

Erzurum Kongresi’nin Önemi - Maddeler Halinde
  Erzurum Kongresi; toplanış amacı, şekli ve yapısı bakımından bölgesel bir kongredir. Buna karşın alınan kararlar tüm yurdu ilgilendirdiğinden millî bir kongre olarak kabul edilmiştir. Bu kapsam altında Erzurum Kongresi’nin Milli Mücadele’deki yeri ve önemini şu şekilde maddeleştirebiliriz:

...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11000
Eklenme : 16.10.2014

Erzurum Kongresi’nin Önemi - Kısaca
  Erzurum Kongresi mahalli bir kongre olmakla birlikte aldığı kararlar gereği milli ve ihtilalci bir kongre karakterine bürünmüştür. Vatanın milli hudutlar içinde bir bütün olduğu, parçalanamayacağı belirtilmiştir. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği dile getirilerek sömürgeci devletlere; azınlıkla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8935
Eklenme : 16.10.2014

Erzurum Kongresi Öncesi Mustafa Kemal’in Sine-i Millet’e Dönmesi
  Mustafa kemal, Amasya- Tokat güzergahından 27 Haziran 1919 günü Sivas’a gelmiştir. Bu sırada -Erzurum’da Doğu Anadolu Müdaafa-i Hukuk Cemiyetinin yapacağı bir kongreye davet edildi ve 28 Haziran 1919 günü Sivas’tan Erzurum’a hareket etti. 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’ da Ilıca mevkiinde coşkun bir tez...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14839
Eklenme : 13.10.2014

Maarif Kongresi’nin Toplanma Amacı ve Önemi
  Kurtuluş savaşımızın en sıkıntılı günlerinde, düşmanın 2 Eskişehir’e, Afyon’a saldırdığı dönemde 15-21 Temmuz 1921'de Ankara’da toplanmıştır. Muallimler birliğinin toplandığı kongrede açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır. Genellikle ilk ve ortaöğretim kademelerinin hedefi ve programı hakkında ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 95758
Eklenme : 12.10.2014

Amasya Genelgesi Maddelerinin – Yorumumu – Açıklaması
  Amasya Genelgesi Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü ilk defa yok oldu ve tarihten silindi siliniyor denilen bir milletin yürüteceği Milli Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yönteminin açıklandığı bu belge, topyekûn yürütülecek olan bir mücadelenin ruhunu da ortaya koymaktadır. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14393
Eklenme : 09.04.2014

Amasya Genelgesi Maddelerinin Açıklamaları – Tablosu
  Mustafa Kemal Atatürk’ün 21-22 Haziran 1919 Amasya’da yayınladığı ve Anadolu’da başlatılacak olan Kurtuluş Savaşı’nın Amacının, gerekçesinin ve bu mücadelenin ne şekilde başlatılıp ne şekilde yürütüleceğinin dile getirildiği Amasya Genelgesi (Amasya Tamimi) nin maddelerinin Milli Mücadelenin ruhunun...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12755
Eklenme : 09.04.2014

Havza Genelgesi’nde Alınan Kararlar - Havza Genelgesi’nin Maddeleri
  Havza Genelgesi ile genel olarak Türk ulusunun yapılan işgallere karşı kayıtsız kalamayacağı mesajı verilmiş olup Havza Genelgesi ile yurt satında milli bilincin canlandırılması hedeflenmiştir. Bunun için İzmir’in işgalini yurt genelinde protesto eden mitingler düzenlenmesi Mustafa kemal tarafından ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22927
Eklenme : 11.02.2014

Havza Genelgesi’nin Amacı – Amaçları – Gerekçesi - Nedeni
  Mustafa Kemal’in Havza Genelgesi ile yapmak istediklerini ya da diğer bir değişle Havza Genelgesi’nin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Havza Genelgesi ile milli bilincin uyandırılması amaçlanmış ve bu sayede Türk halkın işgallere karşı sessiz kalmayacağı ve kalamayacağı İtilaf devletlerine anl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26358
Eklenme : 11.02.2014

Atatürk'ün Samsun'a Gönderilme Nedeni – Sebebi – Hangi Görevle Gitti
  Türk tarihindeki önemli olaylardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. Türk Ulusu Birinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan kötü manzara karşısında yeni kurtuluş reçeteleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkmış ve “Kurtuluş” yolunu açmak üzere 15 Mayıs 1919’d...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31676
Eklenme : 04.01.2014

Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde - Özelliği
  M. Kemal Havza’ya ulaşır ulaşmaz tüm askeri ve sivil mülki amirlere bildiri ve genelgeler göndermiş, 9.Ordu Müfettişi sıfatıyla gönderdiği belge ve resmi yazılarda, işgallerin şiddetle protesto edilmesini, bunun için mitingler düzenlenmesini, memleketin içinde bulunduğu durumun millete ve tüm dünya ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29472
Eklenme : 04.01.2014

Havza Genelgesi – Atatürk’ün Havza’daki Faaliyetleri
  Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs 1919’da Samsun’dan Havza’ya gitmiş, mülki ve askeri makamlarla olan ilişkilerini devam ettirmişti. 28 Mayıs’ta mülki ve askeri amirlere gönderdiği bir belgeyle büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulunulmasını, bunun bütün kasaba ve köylere kadar gen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18595
Eklenme : 04.01.2014

Amasya Genelgesinin Etkileri – Sonuçları – Maddeler Halinde
  Kurtuluş Savaşının yöntem ve gerekçelerinin ilk defa ortaya konduğu bir belge özelliği taşıyan Amasya Genelgesi diğer bir adıyla Amasya Tamimi’nin bu açıdan ele alındığında Milli Mücadele açısından oldukça önemli bir yeri ve değeri vardır. Bununla birlikte Amasya Genelgesi doğurduğu etkiler ve ortay...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12241
Eklenme : 02.01.2014

Amasya Genelgesinin Özellikleri – En Önemli Özelliği – Nedir
  Amasya genelgesi, dâhili ve harici düşmanlar için bir isyan, bir ihtilal manifestosu özelliğini taşımakta olup Amasya Genelgesi ile milli irade şuuru toplumda yerleştirilmek istenmiştir. Bununla birlikte bu genelge ile ilk kez Milli egemenlik ve milli devlet gibi kavramlarından bahsedilmiştir. Am...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16278
Eklenme : 26.12.2013

Amasya Genelgesi Maddeleri - Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar
  Amasya Genelgesi Anadolu’da yürütülecek olan Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararların ortaya konduğu ilk yazılı metin olması hasebiyle önemlidir. Bu açıdan Milli Mücadele’nin gerekçesi, yöntemleri ve bu mücadelenin ne şekilde yapılacağına ilişkin kararlar Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14427
Eklenme : 20.12.2013

Amasya Genelgesinin Önemi - Amasya Genelgesinin Özellikleri
  Mustafa Kemal öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele, işgal edilmiş olan bir memleketin kendi topraklarını savunmak için işgal kuvvetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin çelikleşmiş bir ifadesidir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Kurtuluş Savaşı’nın temel nedeni ya da gerekçesi İşgal edilen ve düşma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14511
Eklenme : 19.12.2013

Amasya Genelgesinin Amacı - Sebebi - Gerekçesi
  Mustafa Kemal, Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde alınan kararlar ile Yunanlılara karşı yürütülecek mücadelenin şeklini ve koordinesini yetersiz bulmuştur. Erzurum’da, Ermenilere karşı yürütülecek mücadelenin şekli ve koordinesi ile ilgili ilk kongre kararlarını da yetersiz ve mahalli (yöresel) bulm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15095
Eklenme : 19.12.2013

Mustafa Kemal’in Samsun’daki Faaliyetleri - Samsun Raporu
  Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 günü 9.Ordu Müfettişi ünvanı, kendisine geniş yetkiler tanıyan bir yetki belgesi ve on yedi kişilik maiyeti ile birlikte Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrılmış, 19 Mayıs 1919 günü Samsun‘a çıkmıştı. Burada yaptığı inceleme sonucuna, Samsun sancağının asayiş ve güve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19240
Eklenme : 19.12.2013

Atatürk Kongreleri – Genelgeleri - Bölümü ile İlgili Bilgi
  Atatürk İnkılapları’nın (www.ataturkinkilaplari.com) bu bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuruluş Savaşı'mızın örgütlenme aşamasında yer alan hazırlıklardan olan kongrelere (Balıkesir - Alaşehir Kongreleri, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi vb.) ve daha öncesinde milli mücadelenin yol haritasının be...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12672
Eklenme : 19.12.2013

 
Sayfa: 1
 
 
 Bu kategoride toplam: 21 adet içerik bulunmaktadır.

Bu katerori 20/12/2013 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status