En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 20.12.2014 Saat: 04:16:12

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
 

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Cumhuriyet, milletin kendi egemenliği yine kendi elinde bulundurduğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler vasıtasıyla kullandığı devlet biçimidir. Cumhuriyetçilik ise devletin siyasi rejim tarzı olarak cumhuriyeti benimsemesine denir. Cumhuriyetçilik ilkesinin genel özelliklerini maddele...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 464
Eklenme : 07.12.2014

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  İnkılapçılık; en genel şekli ile fonksiyonlarını kaybetmiş olan eski kurumlan kaldırılması ve bunların yerine dinamik, çağdaş kurumlar açmak şeklinde Açıklanabilir. İnkılapçılık ilkesinin genel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

İnkılapçılık, ileriye yön
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 259
Eklenme : 07.12.2014

Devletçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Devletçilik anlayışı, bir ülkenin sosyal politikasında takip edilecek yolu belirleyen yöntemlerden biridir. Ancak, Türk devletinde daha ziyade, ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarmak ve her türlü bağımsızlığı temin etmek için gerekli ekonomik sistem olarak ortaya konmuştur. Atatürk'ün devletçilik ilkesi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 259
Eklenme : 07.12.2014

Halkçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Halk yönetimi ve demokrasi, Herkesin eşit haklara sahip olması, bir kimseye veya zümreye imtiyazlar tanınmaması, Sınıf mücadelesinin bulunmaması ve toplumun dayanışma ruhu içinde bulunması gibi kurallara dayanmaktadır. Halkçılık ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 200
Eklenme : 07.12.2014

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Aralarında birlikte yaşama isteği ve ortak bağları olan insanlar topluluğuna millet denilmektedir. Ulusunun varlığını ve bağımsız konumunu korumak ve bu şuuru gelecek kuşaklara aktarmak anlayışı ise milliyetçilik olarak tanımlanır. Milliyetçilik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 200
Eklenme : 07.12.2014

Laiklik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri - Nedir
  Laiklik, din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılığı; devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi açısından tarafsız kalması manalarına gelmektedir. Laiklik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Laiklik ilkesi, dünya işlerinde bilimsel yö
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 191
Eklenme : 07.12.2014

Atatürk İlkeleri ile Bütünleyici İlkelerin İlişkisi – Arasındaki İlişki
  Atatürk’ün uzun soluklu fikri çalışmalarının sonucunda ortaya koyduğu ve devlet sistemimizin temel taşı olan ilkelerinin tamamlayıcı bir takım unsurları vardır ki bunlara genel olarak Bütünleyici İlkeler denmektedir. Atatürk İlkeleri’nin tamamlayıcı unsurları olan Bütünleyici İlkeleri ile arasındaki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17446
Eklenme : 07.04.2013

Atatürk'ün İlke ve İnkılapları Tablosu – Tablo Halinde
  Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 yılında resmen ilan edilen cumhuriyet ile birlikte yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni belirli sistem ve prensipler üzerine oturtmuştur. işte bu sitem ve prensiplere Atatürk ilkeleri adını vermekteyiz. Atatürk ilkelerinin uygulama sahasına konulduğunu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 178447
Eklenme : 07.04.2013

Atatürk İlkelerinin Kısaca Anlam Açıklamaları
  Atatürkçülükte ilkeler milletin bütün şartlarına uygun olatak seçilmiş kıscası Atatürkçülük’te devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkele, çeşşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevi de yapmaktadır. Devlet sitenini oluşturan, devletin vazifelerini ve niteliklerini ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 54224
Eklenme : 19.07.2012

Atatürk İlkelerinin Açıklamaları
  Aşağıdaki yazıda Önderimiz Atatürk’ün milli mücadele kazanıldıktan sonra devlet sistemimizi - devletin siyasi yapısını - düzenlemek amacıyla ortaya koyarak hayata geçirdiği doktrinler olarak tanımlayabileceğimiz ilkeler başlıklar halinde kısa açıklamaları, anlamları ve örnekleri ile verilmiştir. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 43571
Eklenme : 11.05.2012

Atatürk ve Devletçilik ile İlgili Kısa Yazı
  Devletçilik, Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ve gelişmesine olanak kazandıran bir politik uygulamadır. Devletçilik bir politik uygulama ve yöntem olarak Türk toplumunun gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Bu binanın temelinde uzak görüşü, fikir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18347
Eklenme : 03.03.2012

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri - Nitelikleri
  Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim ilkesidir. Yurttaşlar düşüncelerini, tek başlarına ya da toplu olarak her türlü yollarla yasal sınırlar içinde açıklama haklarına sahiptir. Cumhuriyet yönetiminde, düşünceleri baskı altına almak, suç saymak, yasaklamak söz konusu o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19679
Eklenme : 25.12.2011

Atatürk İlkelerinin Ortak Yönleri, Ortak Nitelikleri ve Özellikleri
  Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkelerdir. Bu nedenle, ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır. Bu özellikler şunlardır: - Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde herhangi bir dış baskı, körü körüne taklitçilik ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18557
Eklenme : 17.10.2011

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Türk toplumunun her yönden ve istinasız her alanda gelişme ve ilerlemesini sağlayan ve buna kaynaklık eden Türk inkılâbı, kuşkusuz ki çağımızın daha doğrusu geçtiğimiz asrın en büyük inkılâplarından bir tanesidir. Gerçekleştirilen bu inkılâplar ile belirli bir sümreye, sınıfa veya kişisel egemenliğe...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22079
Eklenme : 09.08.2011

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Akla ve bilime en uygun rejim olan cumhuriyet rejimi, kısa ve kabaca tabiriyle milletin kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Toplumsal ihtiyaçları gidermek için en uygun devlet şekli olmasının yanında, demokrasiyi de geliştiren en iyi sistemdir. Toplumu meydana getiren bütün fertlerin ha...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21330
Eklenme : 01.06.2011

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Türkiye’de 1931 yılından itibaren uygulama sahasına konulan devletçilik ilkesi sayesinde ilk kez planlı bir ekonomik anlayışa geçiş sağlanabilmiştir. Böylelikle Batılı devletleri dahi hayrete düşürecek bir hızda olmak üzere çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, özellikle sanayileşme alanında yapılan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15086
Eklenme : 24.03.2011

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Irkçı bir niotelik taşımayan, kişiler arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve hayatnı devam ettiren herkesi Türk kabul eden Atatürk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm toplumunu birlik ve beraberlik olgusu içerisinde tutmuştur Türk olma bilin...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20590
Eklenme : 14.01.2011

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Atatürk, Ulusal Mücadele’yi ulusa mal ederek halkın desteği ile zafere ulaşmıştır Atatürkçü Düşünce Sistemi dahilinde halkçılık, Milli Mücadele’nin başından itibaren üzerinde en çok durulan ilke olmuştur Cumhuriyetimizin de temel ilkelerinden biri olan halkçılık ilkesi ile ulus egemenliği tam ola...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14296
Eklenme : 06.11.2010

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Lâiklik, siyasal olduğu kadar; eğitsel ve daha geniş deyimiyle, toplumsal, kültürel yaşantıya yön veren bir role sahiptir. Lâik anlayışta, devletin bu dünya ile ilgili olarak koyduğu kurumların, dinin yönlendirmesi ve denetimi altına girmesi söz konusu olamaz. Yeni Türk Devleti, dini siyasete karışt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25650
Eklenme : 29.08.2010

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik Kavramının Nitelikleri
  Türkiye’de lâiklik, sadece din ile devlet işlerinin ayrılığını ifade eden bir nitelik değil, aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ve akılcılığı öne çıkaran temel bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Bu da Atatürkçü Düşünce Sistemi ile olmuştur. Atatürkçülükte lâiklik ilkesi devlet ve din...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15409
Eklenme : 21.06.2010

Atatürk’ün Bilimsellik ve Akılcılık İlkesi
  İnsanın, aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine inanması olarak tanımlayabileceğimiz akılcılık, Atatürk’ün ve onun düşünce sistematiğinin en önemli özelliği ve belirlenen çağdaşlaşma gibi hedeflere ulaşabilmek için izlenen yol göstericisidir. Bunun anlamı ise milli, milletlerarası sorunlara duygusal ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26921
Eklenme : 13.04.2010

Atatürk’ün Çağdaşlaşma İlkesi
  “sanayileşmeye eşlik eden siyasal ve toplumsal değişiklikler“ olarak tanımlayabileceğimiz çağdaşlaşma kavramını secularism (dünyevileşme) olarak ele alanlar da vardır. Ancak çağdaşlaşma ile eş anlamlı kabul ettiğimiz modernleşmenin sosyolojik bir olgu olduğu dikkate alınırsa, çağdaşlaşmayı “bir cemi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19730
Eklenme : 03.02.2010

Atatürk’ün Milli Egemenlik İlkesi
  Milli egemenlik, yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılmak esası, Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün tam bağımsızlıkla iç içe geçmiş ikinci büyük ilkesidir. Egemenlik, millet denilen varlığın, toplumun genel iradesidir. Bu irade, üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin kaynağı, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13425
Eklenme : 26.11.2009

Atatürk’ün Tam Bağımsızlık (Milli Bağımsızlık) İlkesi
  Tam bağımsızlık, Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün en önemli esaslarından biridir. Zira Milli mücadele adını verdiğimiz büyük savaşım her şeyden önce bu ilkenin gerçekleşmesi için yapılmış ve başarıya ulaşılmıştır. Çünkü esas olan, bağımsızlığına kastedilen Türk milletinin varlığını sürdürüp sürdürememe ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24896
Eklenme : 18.09.2009

Atatürkçü Düşünce Siteminin Eğitime Uygulanması
  Türkiye’nin eğitim politikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler esasalınarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılıktır.Şimdi Atatürkçü düşünce sisteminin de temeli olan bu ilkeler...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9809
Eklenme : 11.07.2009

 
Sayfa: 1 2
 
 
 Bu kategoride toplam: 32 adet içerik bulunmaktadır.
Bu kategori 15/03/2008 tarihinde eklenmiştir.
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status