En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 23.01.2020 Saat: 12:44:28

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Milliyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Atatürk'ün millet tanımına göre, ortak bir geçmişi olan ve gelecekte ortak bir yaşamı hedefleyen, aynı topraklarda aynı mücadeleleri veren, ortak duygu ve düşünceleri taşıyan insanların oluşturduğu topluluklar ulus kavramını ortaya çıkarır. Milliyetçilik ilkesi ise, milletlerin temelinde yatması ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10289
Eklenme : 03.12.2016

Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Hiçbir ayrım uygulamadan, aynı topraklar üstünde yaşayan insanların din ve vicdan özgürlüğünü savunan laiklik ilkesi, çağdaş Türk toplumunun temellerinin atılmasında çok etkili olmuştur. Milli birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için laiklik ilkesinin uygulanması şarttır.

Atatürk'e göre
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8238
Eklenme : 03.12.2016

Türkiye Cumhuriyetinin Genel Yapısı
  Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yapısı üç temel organdan meydana gelir. Bunlar Yasama. Yürütme ve Yargıdır. Bu üç ana birim milletten kaynaklanan egemenlik yetkisini, Türk milleti adına kullanırlar.

Yasama: Kanun yapma, yürürlüğe koyma gücüdür. Bu gücü Türk milleti adına TBMM kul
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6356
Eklenme : 15.02.2016

Atatürk İlkelerinin Oluştuğu – Doğduğu Ortam
  Her düşünce, fikir veya doktrin, belli bir ortam bağlı olarak gelişir ve olgunlaşır. Atatürk ilkeleri de XIX. yüzyıl sonlarındaki Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu şartlar içinde belirmeye başlamıştır. Bu dönem Osmanlı Devleti’nin Dağılma devridir. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle tüm Balkan mill...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9313
Eklenme : 15.02.2016

Atatürk İlkelerinin Önemi Kısaca
  Kurtuluş Savaşı'nın askeri yönü sona ermiş ve ülke düşmandan temizlenmişti. Buna rağmen yeni değer yargıları olan bir toplum meydana getirmeye engel bazı unsurlar vardı. Bu unsurların en önde gelenleri bilgisiz ve dar görüşlü kimselerdi. Türk toplumunu kalkındırmak, hayat seviyesini gelişmiş topl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16029
Eklenme : 12.01.2015

Atatürk İlkelerinde Devrimcilik ve Atatürk'ün Devrimciliği
  Bu önemli konuyu gereğince ve yeterince açıklığa kavuşturabilmek için, önce Devrim kelimesinin anlamı üzerinde durmak gerekir. Devrim’in eski dildeki karşılığı (İnkılâp) tır. İnkılâp: dönmek, değişmek, başka türlü olmak demektir. Devrim'in Türkçe Sözlükteki anlamı da: (pek kısa zamanda meydana ge...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7456
Eklenme : 10.01.2015

Atatürk İlkelerinin Temel Niteliği
  Hemen ve kesinlikle söyleyebiliriz ki; Atatürk ilkelerinin temel niteliği; (SEVGİ), (insanlık sevgisi), (insanların birbirlerini sevmesi) dir. Amacı, içinde bulunduğu topluluğun yani Türk Milleti’nin çağdaş uygarlık düzeyine çıkması olan Atatürk; bu amaca varabilmenin tek temeli olarak (sevgi)’yi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6031
Eklenme : 07.01.2015

Atatürk İlkelerinde Toplum ve Toplumculuk
  Hiç kuşkusuz ki Atatürk; kendini toplum içinde var sayan, toplumla birlik olan, hedeflerine toplumla birlikte giden gerçek bir (TOPLUMCU) idi. Böyle olunca da; bir insanın uygarca bir yaşama ortamına sahip olabilmesi, içinde bulunduğu toplumun yâni mensup bulunduğu milletin bu yaşama düzeyine varmış...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4994
Eklenme : 05.01.2015

İnsan ve İnsanlık Sevgisi İlkesi
  Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği de insana ve insanlık sevgisine verdiği değerdir. Atatürk insan ve insanlığa büyük önem verirdi. Türk milletinin yanında, diğer milletlere de değer verirdi. Bu konuda Atatürk şöyle diyor: "Milletleri sevk ve idare eden adamlar önce kendi milletinin varlığını...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5468
Eklenme : 04.01.2015

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma İlkesi
  İnkılapçılığın bütünleyicisi olan bu anlayış, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamayı hedef alır. Çağdaşlaşma; çağın gerektirdiği bilgi, birikimle donanma, çağın gerekliliklerine uygun davranmaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma, bilim ve teknolojiye yönelmedir. Batılılaşma ise daha kapsamlı bir ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8179
Eklenme : 04.01.2015

Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesi
  Türkiye, Lozan Antlaşmasını imzaladıktan sonra savaş sürecini sona erdirmiştir. Lozan Barış Antlaşmasından kalan Musul, Hatay, Boğazlar gibi meseleleri barışçı yollarla çözmeye çalışmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Boğazların Türkiye'nin denetimine bırakılması, bu ilkenin kabulünün en somut so...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4861
Eklenme : 04.01.2015

Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi
  Millî birlik ve beraberlik, millet olarak birliği, birlikte yaşamayı ve milletin bütünlüğü anlamına gelir. Ulusal birlik ve beraberlik, ülkede yaşayan vatandaşların birbirine bağlanmasını ve millet olma bilincini sağlar. Ulusal birlik ve bütünlük, Atatürk ilkelerinden milliyetçiliğin doğal sonucudur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5274
Eklenme : 04.01.2015

Özgürlük ve Bağımsızlık İlkesi
  Özgürlük ve bağımsızlık milletin birlik ve bütünlük içinde dışa karşı bağımsızlığını korumasıdır. Siyasi bağımsızlık, bir başka kuruma veya başka bir devlete bağlı olmama halidir. Bağımsız olmak demek, başka bir devletin güdümüne girmemek, ulusal çıkarların gerektirdiği gibi davranabilmektir. Ayrıca...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5548
Eklenme : 04.01.2015

Atatürk İlkelerinde Gerçekçilik
  Hemen ve kesinlikle söyleyebiliriz ki; (GERÇEKÇİLİK), Atatürk’ün en başta gelen ilkelerinden biri idi. Ve bu ilke Atatürk’ün başarılarının ana dayanağı olma niteliğini taşımıştır. Elbette ki Atatürk de, her insan gibi zaman zaman, gerçeği de aşan düşüncelere dalmış, hayaller kurmuştur. Fakat hiç ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4345
Eklenme : 04.01.2015

Atatürk İlkelerinde Kadın
  Atatürk, devrimlerinin başlangıç noktası olarak kadının uygarlaştırılmasını almış ve bu başlangıçtan gelmeyen çabaların olumlu sonuçlara varamayacağını kabul etmiştir. Bu nedenle Kastamonu’da yaptığı bir konuşmada aynen şöyle demiştir:

«Türk milleti çok büyük olayla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4206
Eklenme : 30.12.2014

Atatürk İlkelerinin Temel Dayanağı
  Atatürk İlkelerinin temel niteliği SEVGİ olduğu gibi, Atatürk İlkelerinin temel dayanağı da (BİLİM),dir. Bu nedenle Atatürk; ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma çabalarında hep okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi, aklı kullanmayı ve özetle bilim sahibi olmayı öğütlemiş, öğütlerinin dayanağı yapmıştır...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4671
Eklenme : 29.12.2014

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Cumhuriyet, milletin kendi egemenliği yine kendi elinde bulundurduğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler vasıtasıyla kullandığı devlet biçimidir. Cumhuriyetçilik ise devletin siyasi rejim tarzı olarak cumhuriyeti benimsemesine denir. Cumhuriyetçilik ilkesinin genel özelliklerini maddele...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15576
Eklenme : 07.12.2014

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  İnkılapçılık; en genel şekli ile fonksiyonlarını kaybetmiş olan eski kurumlan kaldırılması ve bunların yerine dinamik, çağdaş kurumlar açmak şeklinde Açıklanabilir. İnkılapçılık ilkesinin genel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

İnkılapçılık, ileriye yön
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28039
Eklenme : 07.12.2014

Devletçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Devletçilik anlayışı, bir ülkenin sosyal politikasında takip edilecek yolu belirleyen yöntemlerden biridir. Ancak, Türk devletinde daha ziyade, ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarmak ve her türlü bağımsızlığı temin etmek için gerekli ekonomik sistem olarak ortaya konmuştur. Atatürk'ün devletçilik ilkesi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14442
Eklenme : 07.12.2014

Halkçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Halk yönetimi ve demokrasi, Herkesin eşit haklara sahip olması, bir kimseye veya zümreye imtiyazlar tanınmaması, Sınıf mücadelesinin bulunmaması ve toplumun dayanışma ruhu içinde bulunması gibi kurallara dayanmaktadır. Halkçılık ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15461
Eklenme : 07.12.2014

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
  Aralarında birlikte yaşama isteği ve ortak bağları olan insanlar topluluğuna millet denilmektedir. Ulusunun varlığını ve bağımsız konumunu korumak ve bu şuuru gelecek kuşaklara aktarmak anlayışı ise milliyetçilik olarak tanımlanır. Milliyetçilik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16646
Eklenme : 07.12.2014

Laiklik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri - Nedir
  Laiklik, din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılığı; devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi açısından tarafsız kalması manalarına gelmektedir. Laiklik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Laiklik ilkesi, dünya işlerinde bilimsel yö
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13452
Eklenme : 07.12.2014

Atatürk İlkeleri ile Bütünleyici İlkelerin İlişkisi – Arasındaki İlişki
  Atatürk’ün uzun soluklu fikri çalışmalarının sonucunda ortaya koyduğu ve devlet sistemimizin temel taşı olan ilkelerinin tamamlayıcı bir takım unsurları vardır ki bunlara genel olarak Bütünleyici İlkeler denmektedir. Atatürk İlkeleri’nin tamamlayıcı unsurları olan Bütünleyici İlkeleri ile arasındaki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 38646
Eklenme : 07.04.2013

Atatürk'ün İlke ve İnkılapları Tablosu – Tablo Halinde
  Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 yılında resmen ilan edilen cumhuriyet ile birlikte yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni belirli sistem ve prensipler üzerine oturtmuştur. işte bu sitem ve prensiplere Atatürk ilkeleri adını vermekteyiz. Atatürk ilkelerinin uygulama sahasına konulduğunu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 299848
Eklenme : 07.04.2013

Atatürk İlkelerinin Kısaca Anlam Açıklamaları
  Atatürkçülükte ilkeler milletin bütün şartlarına uygun olatak seçilmiş kıscası Atatürkçülük’te devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkele, çeşşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevi de yapmaktadır. Devlet sitenini oluşturan, devletin vazifelerini ve niteliklerini ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 76918
Eklenme : 19.07.2012

 
Sayfa: 1 2
 
 
 Bu kategoride toplam: 48 adet içerik bulunmaktadır.
Bu kategori 15/03/2008 tarihinde eklenmiştir.
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status