En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 23.01.2020 Saat: 12:43:44

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Sakarya Savaşı’nın Savaş Taktiği
  Sakarya savaşı, Türk ordusu tarafından kaybedilen Eskişehir-Kütahya Savaşı’ndan sonra Türk milleti için bir dönüm noktası oluşturmaktaydı. Yunan ordusu Sakarya Savaşı’yla, Sakarya nehrini geçerek Türk milletinin milli mücadelesine darbe vurmak istiyordu. Türk ordusu ise 100 km genişliğinde olan c...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11701
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na Neden – Nasıl Girdi
  Savaşa girme yanlısı olan İttihat ve Terakki yönetimi ile Almanya’nın görüşmesi henüz sürerken, Atlas Okyanusu’nda bulunan İngiliz ve donanmasından kaçan iki Alman gemisinin, Akdeniz üzerinden gelerek boğazları geçmesi ve Osmanlı Devleti’ne sığınması.

- Bu iki Alman gemisini takip eden İngili
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15735
Eklenme : .../.../.....

1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Durumu - Tutumu
  I. Dünya Harbi başlayınca, Osmanlı Devlet idaresinde fikir ayrılığı ortaya çıkmış, İttihatçılar Almanya yanında savaşa girmek isterken, Padişah V. Mehmet Reşat, savaşta tarafsız kalmayı planlamıştır.

Bütün bunlarla birlikte İttihatçılarla yakın ilişkide olan Almanya ise Osmanlı’nın kendi
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29492
Eklenme : .../.../.....

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu
  1683 Viyana Bozgunu’ndan itibaren büyük bir çöküş içinde bulunan Osmanlı Devleti, iyice gücünü kaybetmiş, son olarak Trablusgarp ve Balkan savaşlarında da kötü gidişat iyice ortaya çıkmıştı. Bab-ı Ali Baskını sonucunda yönetimi tamamen ele geçiren İttihatçılar, Balkan savaşlarında yitirilen toprakla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7154
Eklenme : .../.../.....

1.Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi - Gelişmesi
  Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna ziyaret ettiği bir sırasında bir Sırp milliyetçisince, öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açmıştır. (1914) Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a saldırması karşısında ise Rusya, Sırbistanı yanına alarak savaşa girmiştir.

Avust
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6677
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı'nda İtalya Niçin - Neden taraf Değiştirdi
  Aynı grupta yer almasına rağmen, Avusturya ile arasında sınır sorunları olması, bazı Italyan şehirlerinin Avusturya’nın elinde bulunması İtilaf devletlerinin İtalya’ya, Trablusgarp’ı işgalinde izin vermeleri ve desteklemeleri OsmanlI topraklarında gözü olan İtalya’ya, itilaf devletlerinin toprak vaa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23219
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri
  Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya’nın teknolojik alanda önemli gelişmeler sağlaması ve artan hammadde - pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla sömürge arayışına girmesi ve bunun yanında İtalya’nın da Almanya gibi siyasi birliğini yeni kurmuş olması ve yayılmacı bir siyaset izleyerek, sömürge piy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10071
Eklenme : .../.../.....

Sakarya Savaşı’ndan Sonraki – Yaşanan Gelişmeler
  Türk Ordusunun Mustafa Kemal önderliğinde İngiliz destekli Yunan kuvvetlerine karşı tüm imkânsızlıklara rağmen kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Türk milleti ve yeni kurulacak Türk devleti adına askeri ve siyasal alanda lehte birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin en büyüğü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15003
Eklenme : .../.../.....

Büyük Taarruz - Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Sonuçları
  Ülke içindeki millî birlik, bütünlük ve güven sağlanmış. Batı Anadolu Yunan işgalinden tamamen kurtarılmış. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının imzalanmasını sağlayacak zemin hazırlanmış ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu ve sürekliliğini sağlanmıştır.

Kaynak
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33199
Eklenme : .../.../.....

Büyük Taarruz - Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle taarruz başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve I. Ordu Komutanı taarruzu izlemek ve idare etmek üzere Kocatepe’ye çıktılar. 26 Ağustos günü Türk birlikleri düşmana ait önemli birkaç tepeyi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58170
Eklenme : .../.../.....

Büyük Taarruz Hazırlıkları - Büyük Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar
  Sakarya yenilgisinden sonra, savunma durumunu geçen Yunan ordusu geri çekilerek Eskişehir – Afyon çizgisinde güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Amaçları yapılacak olan uzun bir savunma savaşına hazırlanmaktı. Buna karşılık Türk milletinin kararı ise, düşmanı kesinlikle yurttan atmaktı. Bunun içinde ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20908
Eklenme : .../.../.....

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları
  Milletin ve ordunun morali yükseldi. Yurtta büyük bir sevinç ortamı oluştu. Zafer, yurdun her köşesinde coşkulu bir bayram sevinci içinde kutlandı. Milletin orduya ve Mustafa Kemal’e olan güveni sarsılmayacak şekilde yerleşti. TBMM’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınılması çalışmalarından vazgeçildi. Tü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 63674
Eklenme : .../.../.....

Sakarya Meydan Muharebesi ( 23 Ağustos- 13 Eylül 1921)
  Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra bir süre duraklayan Yunan ordusu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 23 Ağustos 1921 günü Sakarya Irmağı’nın gerisinde bulunan Türk mevzilerine saldırıya geçtiler. Taraşar arasında çok şiddetli çarpışmalar oldu. Yunan saldırıları kıtalarımız tarafından...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 105387
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi ve Tekalif-i Milliye Emirleri
  Mustafa Kemal, Başkomutanlık görevini aldıktan sonra ilk iş olarak orduyu güçlendirmek için harekete geçti. Ordunun asker sayısını arttırmak ve taşıt bakımından eksiklikleri gidermek, yiyecek ve giyeceği tamamlamak için gerekli tedbirleri aldı. Bunun için de meclisin kendisine verdiği kanun yapma ye...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 45016
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesinin Sağladığı Faydalar
  Bu sayede Mustafa Kemal yasama yürütme, yargı erklerinin tümünü ele alarak, devlet işlerinde tek başına çabuk karar verme fırsatını bulmuştur. Bu sayede emirleri kanun niteliğini taşıyacaktı. Bu her ne kadar ulusal egemenlik ilkesine aykırı ise de o günün şartları bunu gerektiriyordu. Savaşla ilgili...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16886
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesi – Olması - 5 Ağustos 1921
  Eskişehir – Kütahya Savaşları'nın ardından ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi mecliste tartışmalara neden oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu yenilginin sorumlularını bulmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal’e karşı olan üyeler bu kötü durumun sorumlusu olarak Mustafa Kemal’i görmüşler ve on...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 94710
Eklenme : .../.../.....

Eskişehir – Kütahya Savaşları'nın - Muharebeleri'nin Sonuçları
  Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgi sonucunda Eskişehir, Afyon, Kütahya gibi önemli yerler kaybedilmiş, ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmişti. Yunanlılar, İç Anadolu sınırlarına girmiş, bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve bütün yurtta karamsarlığa sebep olmuştu. Hatta yeni bir Yunan sald...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 139746
Eklenme : .../.../.....

Eskişehir ve Kütahya Savaşları – Muharebeleri 10–24 Temmuz 1921
  Bu isteklerini gerçekleştirmek isteyen Yunanistan Anadolu’daki kuvvetlerini iki katına çıkardı. İngilizlerin desteğini de alarak Türkleri yok edeceklerine inanıyorlardı. Ankara Hükümeti henüz yeni bir savaşa hazır değildi. Seferberlik ilan edemedi. Kısıtlı kaynakları dolayısıyla ordunun silah, cepha...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17823
Eklenme : .../.../.....

Eskişehir ve Kütahya Savaşları’nın Sebepleri – Nedenleri
  Yunanlılar I. ve II. İnönü Savaşlarındaki yenilgileriyle kaybolan saygınlıklarını yeniden kazanmak, henüz taarruz gücüne ulaşmayan Türk ordusunu yok etmek ve Ankara’yı ele geçirerek Türkiye Büyük Millet Meclisine Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek istiyordu. Sevr Antlaşması’nı Türklere kabul ettireme...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31633
Eklenme : .../.../.....

II. İnönü Savaşı’nın Sonuçları - İçte ve Dıştaki Etkileri
  II. İnönü Muharebesi içte ve dışta büyük etki yaptı. Türk halkının hükûmete ve orduya güveni arttı. Düzenli ordunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Fransa, Türkiye ile anlaşma zemini aramaya başladı. İtalyanlar işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye başladılar. Bütün Batı ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30379
Eklenme : .../.../.....

İkinci İnönü Muharebesi (Savaşı) - 23 Mart- 1 Nisan 1921
  24 Martta Bilecik’i, 25 Martta Pazarcık’ı işgal ettiler ve İnönü’ye kadar geldiler. Stratejik bir konuma sahip olan Metris Tepe’yi ele geçirdiler. Ankara’dan gönderilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu ile güçlenen Türk kuvvetleri saldırıya geçerek Yunan saldırısını durdurdu ve ger...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16129
Eklenme : .../.../.....

İkinci İnönü Savaşı’nın Nedenleri
  I. İnönü Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansı’nda istedikleri antlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri, Sevr Projesini TBMM’ne kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Türk ordusunun yeterince kuvvetlenmesine fırsat vermek istemeyen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20554
Eklenme : .../.../.....

Birinci İnönü Muharebesi (Savaşı) nin Sonuçları
  Düşmanın yenilgisi ve Türk kuvvetlerinin galibiyeti ile sonuçlanan ve TBMM Hükümeti ordusunun kazandığı ilk zafer niteliğinde olan I. İnönü Muharebesi Anadolu içinde ve yurt dışında (dış siyasette) önemli sonuçlar doğurmuştur. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

I. İnönü Muharebesi (Savaşı) nin
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 57163
Eklenme : .../.../.....

Birinci İnönü Muharebesi (Savaşı) - 6-10 Ocak 1921
  Amaçlarına bir an evvel ulaşmak isteyen Yunan kuvvetleri Çerkez Ethem’in isyan etmesinin oluşturduğu ortamdan faydalanmak için 6 0cak 1921’de askerî harekete başlamıştır. Yunanlılar, Bursa ve Uşak civarından Eskişehir ve Afyon istikametlerine doğru saldırıya geçerek ilerlemeye başladılar. 9 Ocakta İ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19275
Eklenme : .../.../.....

I.İnönü Muharebesi (Savaşı) nin Nedenleri ( 6-10 Ocak 1921)
  - Yunan ordusunun Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanmak istemesi,
- Yunanlıların, kuruluş aşamasında olan düzenli orduların güçlenmeden yapılan bir saldırının yararlı olacağını düşünmesi,
- Eskişehir’i işgal etmek ve demiryolunun geçtiği bu yerleri kontrol altına almak,
- Yunanlıların, İ
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16622
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3
 
 
 Bu kategoride toplam: 51 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 06/03/2011 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status