En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.05.2019 Saat: 01:54:41

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Girme - Girmesinin Nedenleri
  I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden devlet, kaybettiklerini geri alabilmek için hem askerî hem de siyasi çalışmalar da yapmaya devam ediyordu. Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10109
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir
  Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Kafkas, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye-Filistin cepheleri olmakla birlikte Osmanlı, Bu cepheler dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla da Makedonya ve Galiçya’ya asker göndermiştir. Şimdi bu cepheleri ve sonuçlarını kısa açıklamalarıyla verelim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17377
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası
  Dünya üzerindeki güçlü devletlerin Sömürgecilik ve çıkar çatışmalarına sahne olan Birinci Cihan Harbi kuşku yok ki 20. yüzyılın en büyük kanlı savaşlarında biri olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Bu savaş jeopolitik olarak çıkar çatışmalarının merkezinde olan Osmanlı Devlet’in de büyük yaral...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24751
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Oldu – Tarihi - Dönemi
  Atatürk hayattayken iki kez çok partili sisteme geçiş için denemeler yapılarak Halk Fırkası'na karşı muhalefet olması için1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve yine 1930 tarihinde bizzat Atatürk'ün teşvikleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş fakat çıkarılan Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Ol...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21330
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Dönemi - Yılları - Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar
  İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra en büyük güçler haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1990’lı yıllara kadar sürecek Soğuk Savaş Dönemi başlamıştır. Soğuk Savaş: Milli hedeflere ulaşmak için; milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşmazlıklarda kullanıld...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9712
Eklenme : .../.../.....

Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi
  Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bir muhalefet partisi olarak kuruluşu eski rejim yanlıları cesaretlendirmiş, yine dinin siyaset aracı olarak kullanılması, irticaya uygun bir ortam hazırlanmıştı. Bunun sonucunda da 23 Aralık 1930 günü tipik bir irtica hareketi olarak menemen olayı baş gösterdi.
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12601
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
  Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda gelişmiş ve parti başkanı Ali bey'in Ege yöresine yaptığı gezi büyük bir ilgi görmüştü bu arada cumhurbaşkanının yeni parti ile beraber olduğu propagandası da yapılmaktaydı Ancak ilk denemede olduğu gibi bu kez de başta irtica yanlıları olmak üzere cumhuriyeti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17314
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı
  Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi öncülük etmesinin ana nedeni çok partili demokratik rejimi ideal sistem olarak görmesiydi. Nitekim onun bu inancını şu özlerinde açıkça görüyoruz “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet mucavecesinde millet işlerinin serbest münakaşasını ve iyi niyet sahibi kimsel...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13512
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Cumhuriyet devri Türk siyasi hayatının ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Partinin kuruluşuyla daha önce başarısızlıkla sonuçlanan terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası deneyinde beş yıl sonra çok partili bir siyasi düzene geçebilmek için ikinci bir den...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4330
Eklenme : .../.../.....

Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
  Cumhuriyet Halk Partisine alternatif olsun demokrasinin gereği çok partili rejime geçilsin diye Atatürk’ün isteği ile arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir sürede gericilerin ve cumhuriyet rejimine karşı bir tutum içinde olan şeriat ve hilafet isteyenl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14855
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
  Menemende yaşanan vahim olay bütün yurtta kin ve nefretle karşılanmıştır. Türk milleti bu elim hadiseyi lanetlemiş, inkılâplara ve henüz çok genç olan cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ise düzenlediği mitinglerle ifade etmeye çalışmıştır. Diğer yandan Türk gençliği Mustafa Kemal'e yolladıkları sa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7835
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlanan çok partili siyasi hayat denemeleri Şeyh Sait isyanı neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Fakat adeta bir demokrasi tutkunu olan Mustafa Kemal, çok partili siyasi hayatın mevcudiyetini zaruri görüyor ve bunun olmasını çok istiyordu. Bu sebeple yakın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22867
Eklenme : .../.../.....

Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
  Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının hemen ardından 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet ve yandaşları İzmir’in Menemen kasabasında bir isyan hareketi başlattılar. İsyanı bastırmaya gelen öğretmen asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. Bölgeye sevk edilen ekseri birlikler isyanı kısa sürede bastırdıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 56460
Eklenme : .../.../.....

TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
  İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip, Mebuslar Meclisini dağıtmaları, Mustafa Kemal’e, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurma düşüncesini uygulamaya koyma fırsatı tanımıştır. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da yeni bir meclisin toplanacağı b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21177
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
  Birinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edildi. İşgalci güçler Mebusan Meclisini kapatıp, milletvekillerini tutukladılar ve Malta Adası’na sürgüne gönderdiler. Bundan sonra ne olacaktı? Milletin hak ve hukukunu kim savunacakt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19700
Eklenme : .../.../.....

TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
  23 Nisan, Büyük Millet Meclisinin açılışı günüdür. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız.İstanbul’un işgali, Mustafa Kemal’e uzun zamandır düşündüğü milli egemenliğe dayalı devlet kurma fikrini uygulaya koyması için önemli bir neden olmuştur. Mebusan Meclisinin dağıtı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 54851
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele – Kurtuluş Savaşı Dönemi - Genel Özellikleri
  Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, 19 Mayıs 1919’da, İngiliz işgalinde bulunan Samsun’a çıkmasıyla Milli Mücadele başlamış olmaktadır. Bu mücadele, Anadolu İhtilali olarak da tanımlanmaktadır.

İhtilallerin bir ön hazırlık, yani fikri hazırlık ve planlama dönemi, uygulama,
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15180
Eklenme : .../.../.....

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Tablosu - Tablo Halinde
  I. TBMM’YE karşı çıkan ayaklanmaları Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar - İstanbul Hükümetinin ve İtilaf Devletlerinin Beraber Çıkardığı Ayaklanmalar - Başta Kuvva-yı Milliyeci Olup Sonradan TBMM’ye Karşı Ayaklananlar - Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar olarak dört temel başlık a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33011
Eklenme : .../.../.....

9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu - 9 Eylül 1922’de Ne Oldu
  İzmir’i 15 Mayıs 1919’dan itibaren, üç yıldan biraz fazla elinde tutan Yunanlılar, İzmir’deki Rum nüfusunu fazlalaştırmak için, Yunanistan’dan birçok Yunanlıyı getirip İzmir’e yerleştirdiler. Ancak, sabırla kurtuluşu bekleyen, mücadelelerini sürdüren Türk insanını silemediler, yok edemediler. İzmir’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24795
Eklenme : .../.../.....

Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun Amacı - Nedir - Neden Çıkarılmıştır
  Hiyanetivataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele’yi engelleme çabalari şeyhülislamdan fetva alma, İtilaf Devletleriyle iş birliği yapma hatta ayaklanmalar çıkarma yollarıyla devam etmekteydi. Buna karşilik Büyük Millet Meclisinin de ayaklanma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 118545
Eklenme : .../.../.....

İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı
  Büyük Millet Meclisinin en önemli icraatlerından birisi de İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması olmuştur. İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu ile savaş şartlarında bozgun, yağma ve casusluk gibi vatana ihanet niteliğinde kabul edilen suçları önleyebilmek ve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17097
Eklenme : .../.../.....

Ankara’nın Başkent Olmasının (Oluşun) Nedenleri
  Ankara’nın Anadolu'da sürdürülmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçilmesinde ve sonrasında ise başkent olarak belirlenmesinde etkili olan bazı önemli sebepler vardır. Bu sebepleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

● Ankara ve çevre halkının Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği sıca
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 109761
Eklenme : .../.../.....

20. Yüzyılda Yaşanan Önemli Siyasi Olaylar
  20. yüzyıla gelindiğinde çöküş döneme içerisinde bulunan sosyal ve toplumsal çalkantılar yaşandığı Osmanlı Devleti’ n de birçok siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır: 20. Yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devletinde ortaya çıkmaya başlayan siyasi alandaki önemli olaylar kronolojik olarak sıralı bir ş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11819
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Taraftarı (Yanlısı) Yayınlar – Gazeteler - Basın
  Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı yazarlar Millî Mücadele aleyhine tavır geliştirerek, işgalci İtilaf Devletleri ile aynı yönde ve hatta onların çıkar ve isteklerine hizmet edecek düşünceleri kendi süreli yayınlarında ve gazetelerinde dile getirmişlerdir. Kuşkusuz ki bunda menfaatçi bir odaklanmanın b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 41535
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar - Gazeteler - Basın
  Milli Mücadeleye karşı olan yayınlar için özellikle Mütareke basını sözü, çok sık kullanılmıştır. Bu tabir, kısaca, Kurtuluş Savaşı’nın hüküm sürdüğü yıllarda Milli Mücadeleye karşı ihanet içinde bulunan basına verilen genel bir addır. 30 Kasım 1918 tarihinde Mondros Mütareke (ateşkes) Antlaşması’nı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47146
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 166 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status