En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 22.12.2014 Saat: 13:58:22

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
 

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Tablosu - Tablo Halinde
  I. TBMM’YE karşı çıkan ayaklanmaları Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar - İstanbul Hükümetinin ve İtilaf Devletlerinin Beraber Çıkardığı Ayaklanmalar - Başta Kuvva-yı Milliyeci Olup Sonradan TBMM’ye Karşı Ayaklananlar - Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar olarak dört temel başlık a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7367
Eklenme : .../.../.....

9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu - 9 Eylül 1922’de Ne Oldu
  İzmir’i 15 Mayıs 1919’dan itibaren, üç yıldan biraz fazla elinde tutan Yunanlılar, İzmir’deki Rum nüfusunu fazlalaştırmak için, Yunanistan’dan birçok Yunanlıyı getirip İzmir’e yerleştirdiler. Ancak, sabırla kurtuluşu bekleyen, mücadelelerini sürdüren Türk insanını silemediler, yok edemediler. İzmir’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5248
Eklenme : .../.../.....

Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun Amacı - Nedir - Neden Çıkarılmıştır
  Hiyanetivataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele’yi engelleme çabalari şeyhülislamdan fetva alma, İtilaf Devletleriyle iş birliği yapma hatta ayaklanmalar çıkarma yollarıyla devam etmekteydi. Buna karşilik Büyük Millet Meclisinin de ayaklanma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11312
Eklenme : .../.../.....

İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı
  Büyük Millet Meclisinin en önemli icraatlerından birisi de İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması olmuştur. İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu ile savaş şartlarında bozgun, yağma ve casusluk gibi vatana ihanet niteliğinde kabul edilen suçları önleyebilmek ve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5895
Eklenme : .../.../.....

Ankara’nın Başkent Olmasının (Oluşun) Nedenleri
  Ankara’nın Anadolu'da sürdürülmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçilmesinde ve sonrasında ise başkent olarak belirlenmesinde etkili olan bazı önemli sebepler vardır. Bu sebepleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

● Ankara ve çevre halkının Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği sıca
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27286
Eklenme : .../.../.....

20. Yüzyılda Yaşanan Önemli Siyasi Olaylar
  20. yüzyıla gelindiğinde çöküş döneme içerisinde bulunan sosyal ve toplumsal çalkantılar yaşandığı Osmanlı Devleti’ n de birçok siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır: 20. Yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devletinde ortaya çıkmaya başlayan siyasi alandaki önemli olaylar kronolojik olarak sıralı bir ş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5670
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Taraftarı (Yanlısı) Yayınlar – Gazeteler - Basın
  Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı yazarlar Millî Mücadele aleyhine tavır geliştirerek, işgalci İtilaf Devletleri ile aynı yönde ve hatta onların çıkar ve isteklerine hizmet edecek düşünceleri kendi süreli yayınlarında ve gazetelerinde dile getirmişlerdir. Kuşkusuz ki bunda menfaatçi bir odaklanmanın b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14321
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar - Gazeteler - Basın
  Milli Mücadeleye karşı olan yayınlar için özellikle Mütareke basını sözü, çok sık kullanılmıştır. Bu tabir, kısaca, Kurtuluş Savaşı’nın hüküm sürdüğü yıllarda Milli Mücadeleye karşı ihanet içinde bulunan basına verilen genel bir addır. 30 Kasım 1918 tarihinde Mondros Mütareke (ateşkes) Antlaşması’nı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12264
Eklenme : .../.../.....

TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları
  İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin girişimleri, azınlıkların teşebbüsleri ve Kuvay-ı Milliye taraftarlarının faaliyetleri sonucu Milli Mücadele’nin tüm şiddetiyle ve hararetiyle devam ettiği dönemlerde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çeşitli bölgesel ayaklanmalar çıkarılmıştır. Bu ayaklanmaların kuşk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7998
Eklenme : .../.../.....

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri
  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele sırasında TBMM'ye karşı Anadolu’nun muftelif yerlerinde saltanat ve hilafet yanlısı kimseler, bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen çeşitli azınlıklar ve düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvva-yı Milliye birlikleri tarafından...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13145
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
  Güney Anadolu’daki millî cephelerin kurulması Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve Maraş İngilizl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24181
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi
  I. Dünya Savaşı’nın sonunda Itilaf Devletlerinin yenilen devletlere dikte ettirdikleri tek taraflı barış antlaşmalarına ilk karşı çıkan millet Türkler olmuştur. Bu karşı koyuşun ilk zaferi de Doğu Cephesi’nde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti 1918 Brest - Litowsk Antlaşması’yla 1878’de kaybettiğ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18109
Eklenme : .../.../.....

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri Hangileridir
  Avrupa devletlerinin bazıları Sanayi İnkılâbı sayesinde oldukça güçlenmişlerdi. İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler dünyanın güçsüz devletlerini sömürgeleştirmeye başladılar. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru milli birliklerinin tamamlayan Almanya ve İtalya’nın güçlenmesi, Avru...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11055
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler
  Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında, Türk milleti çeşitli güçlüklere karşı karşıya bulunuyordu. Milletini bu durumdan kurtarma çabası içinde olan bu büyük insan, hayatı boyunca büyük güçlüklerle karşılaştı. Fakat bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda büt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23990
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Gelişen Olaylar
  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasında kısa bir süre sonra uygulama başladı. Bir yandan Türk orduları terhis ediliyor, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşmesi, askeri önem taşıyan maden ve ürünleri, düşman denetimine geçiyordu. Bütün silahlarımıza, cephanelerimize, her türlü s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21771
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı ile İlgili Kısa Bilgiler – Kısa Yazı – Özet
  TBMM Hükümeti, Mustafa Kemal’in başkanlığında iç ve dış düşmanlarla savaşa başladı. Bu savaş, Kurtuluş Savaş’ıydı. Hükümet, kararlı tutumuyla ilk başarısını Doğu Cephesi’nde gösterdi. Ruslarla 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması yapıldı. Türk ordusu, Batı Cephesi’nde, İnönü’de Yunanlılar karşısında z...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 187763
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
  İstanbul Hükümetinin gerek dolaylı, gerek dolaysız yollarla ve işgalci devletlerle yaptığı iş birliği ile TBMM’ni zayıflatıp çökertmek istemesine karşı duyulan tepki sert olmuştur. İstanbul Hükümeti, olumsuz tutumu ile TBMM üyelerinin bilinçlerini iyice uyandırmış, direnme istek ve kararını bilemişt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16673
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler - Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler
  Kurtuluş Savaşı'nın yürütüldüğü yıllar olarak kabul edilen Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih 19 Mayıs 1919 ila Batı Cephesi'nde kesin zaferin kazanıldığı 30 Ağustos 1922 yılları arasında kalan üç yıllık süreç içerisinde yüce Türk milleti, düşman çizmesi altında ezilen vatan topraklarını işgalden kur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23203
Eklenme : .../.../.....

Şahin Bey Olayı ve Gaziantep Savunması
  Şahin Bey Harbiye Nezareti tarafından Antep’e yakın Nizip kazası askerlik şube başkanlığına tayin olup Antep’e gelmişti. Antep Merkez Heyeti’ne müracaat ederek Millî Mücadele’de görev isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis - Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine, derhâl ç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10773
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız - Atatürk’te Vatandaşlık Bilinci
  Cumhuriyet öncesi, temel hakların birçoğundan yoksun olan Türk milleti cumhuriyet sayesinde layık olduğu haklara kavuşmuştur. Cumhuriyetle elde edilen haklar, vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı sorumluluklarını da belirlemiştir. Atatürk insan hak ve sorumluluklarını şöyle açıklamıştır:
<
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9473
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin Kazandırdıkları - Cumhuriyetin Sağladığı Faydalar
  Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Atatürk bunu “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” sözleriyle dile getirmiştir. Milletimize her alanda pek çok kazanım s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16092
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetle Bir Milletiz
  Cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Mutlakıyet ve meşrutiyetten farklı olarak bu yönetim biçiminde halk kendi kendini yönetir. Seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutar. Cumhuriyette bu secimler serbest ortamda yap...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4756
Eklenme : .../.../.....

TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları (23 Nisan 1920)
  İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgalinden sonra Mustafa Kemal bir genelde yayınlayacak Ankara'da milli iradeyi temsil eden bir kurulun derhal toplanmasını istedi. Seçimler yenilenerek 23 Nisan 1920'de T.B.M.M açıldı. İlk meclisin milletvekillerini İstanbul'dan gelenler ve yeni seçilenle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23840
Eklenme : .../.../.....

Sütçü İmam Olayı - Sütçü İmam Olayı Nasıl Gerçekleşmiştir
  Fransız kuvvetlerinin Maraş’a girişlerinin ertesi günü Türkler, Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarına, şımarıklıklarına bir gün dahi katlanmanın çok zor olduğunu anlamışlardı. İşte bunu ilk olarak tabancası ile ilan eden Sütçü İmam oldu. Türk namus ve şerefine uzanan elin kırılacağını, dilin koparı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18194
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu - Stratejik Önemi ve Bunun Sonuçları
  Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir. Türkiye'nin Asya kıtası üzerinde bulunan bölümüne de Trakya yarım adası denmektedir. İki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25959
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5
 
 
 Bu kategoride toplam: 124 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status