En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 27.02.2015 Saat: 02:26:44

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Osmanlı Döneminde Düşünce Akımları
  Osmanlı Devleti'nin siyasi otoritesi 19. yüzyılda çok zayıfladı. Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında serbestçe hareket edebiliyordu. Bununla birlikte ekonomik alanda da Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti üzerinde tam bir hâkimiyet sağlamışlardı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durum nedeni...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 931
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde
  ABD’nin Nisan 1917 tarihinde İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa girmesiyle beraber bu büyük savaşta dengeler değişmiştir. Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti’nin ateşkes imzalayarak savaştan çekilmelerinin ardından Almanya da yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bununla bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1151
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi Savaşı Nasıl Etkilemiştir
  Osmanlı Devleti’nin Savaşa girmesi bu büyük savaşta stratejilerin ve bunun pek tabii sonucu olarak da savaşa dair gözetilen dengelerin kısa bir zaman içerisinde değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Şimdi kısaca Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesinin savaşı nasıl etkilediğini maddeler ha...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2460
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri
  1. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri dışında daha ziyade devletler arasındaki ekonomik çıkar temelli çekişmeleri ve dış siyasete dayalı menfaatleri kapsayan özel nedenleri de mevcuttur. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- İngiltere ve Almanya’nın siyasi ve ekonom
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1260
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri
  Fransız İhtilali ile birlikte her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı olduğu yönündeki düşünceleri ortaya koyan milliyetçilik akımının ortaya çıkması Avrupa’da politik dengelerin ve istikrarın bozulmasına, iç buhranların ve kaosların artmasına yol neden olmuştur.

Sömürgecilik, Ham Madd
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1458
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşına Girmesine Neden Olan Olay
  1883 Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak (Bağlaşık) devletlerini oluşturdu. Bununla birlikte 1907’de İngiltere, Fransa, Rusya da Üçlü İtilaf devletlerini oluşturdular. 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu; İngilizlerden kaçan iki Alman gemisine Türk ismi vererek Türk ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1410
Eklenme : .../.../.....

Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılma Sebepleri
  Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle birlikte yeni cephelerle açılacak böylece Almanya’nın yükü hafiflerken İtilaf devletlerinden olan İngiltere için şartlar zorlaşacaktı

- Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle beraber Osmanlı Devleti’ndeki padişahının Halifelik sıfatından yararlanılarak Osman
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1631
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Almanya’nın Yanında Girme Nedenleri
  Osmanlı iktidarındaki İttihat ve Terakki üyelerine göre savaşı Almanya kazanacaktı ve onun yanında yer alınmalıydı. Almanya da Osmanlı Devleti’ni yanında görmek istiyordu. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle Ruslara ve İngilizlere karşı yeni cepheler açılacak ve Almanya’nın yükü hafifleyecekti. İn...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1729
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Girme - Girmesinin Nedenleri
  I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden devlet, kaybettiklerini geri alabilmek için hem askerî hem de siyasi çalışmalar da yapmaya devam ediyordu. Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1371
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir
  Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Kafkas, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye-Filistin cepheleri olmakla birlikte Osmanlı, Bu cepheler dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla da Makedonya ve Galiçya’ya asker göndermiştir. Şimdi bu cepheleri ve sonuçlarını kısa açıklamalarıyla verelim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1976
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası
  Dünya üzerindeki güçlü devletlerin Sömürgecilik ve çıkar çatışmalarına sahne olan Birinci Cihan Harbi kuşku yok ki 20. yüzyılın en büyük kanlı savaşlarında biri olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Bu savaş jeopolitik olarak çıkar çatışmalarının merkezinde olan Osmanlı Devlet’in de büyük yaral...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1497
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Oldu – Tarihi - Dönemi
  Atatürk hayattayken iki kez çok partili sisteme geçiş için denemeler yapılarak Halk Fırkası'na karşı muhalefet olması için1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve yine 1930 tarihinde bizzat Atatürk'ün teşvikleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş fakat çıkarılan Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Ol...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2272
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Dönemi - Yılları - Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar
  İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra en büyük güçler haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1990’lı yıllara kadar sürecek Soğuk Savaş Dönemi başlamıştır. Soğuk Savaş: Milli hedeflere ulaşmak için; milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşmazlıklarda kullanıld...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2404
Eklenme : .../.../.....

Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi
  Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bir muhalefet partisi olarak kuruluşu eski rejim yanlıları cesaretlendirmiş, yine dinin siyaset aracı olarak kullanılması, irticaya uygun bir ortam hazırlanmıştı. Bunun sonucunda da 23 Aralık 1930 günü tipik bir irtica hareketi olarak menemen olayı baş gösterdi.
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2139
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
  Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda gelişmiş ve parti başkanı Ali bey'in Ege yöresine yaptığı gezi büyük bir ilgi görmüştü bu arada cumhurbaşkanının yeni parti ile beraber olduğu propagandası da yapılmaktaydı Ancak ilk denemede olduğu gibi bu kez de başta irtica yanlıları olmak üzere cumhuriyeti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1873
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı
  Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi öncülük etmesinin ana nedeni çok partili demokratik rejimi ideal sistem olarak görmesiydi. Nitekim onun bu inancını şu özlerinde açıkça görüyoruz “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet mucavecesinde millet işlerinin serbest münakaşasını ve iyi niyet sahibi kimsel...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1772
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Cumhuriyet devri Türk siyasi hayatının ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Partinin kuruluşuyla daha önce başarısızlıkla sonuçlanan terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası deneyinde beş yıl sonra çok partili bir siyasi düzene geçebilmek için ikinci bir den...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 838
Eklenme : .../.../.....

Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
  Cumhuriyet Halk Partisine alternatif olsun demokrasinin gereği çok partili rejime geçilsin diye Atatürk’ün isteği ile arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir sürede gericilerin ve cumhuriyet rejimine karşı bir tutum içinde olan şeriat ve hilafet isteyenl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1871
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
  Menemende yaşanan vahim olay bütün yurtta kin ve nefretle karşılanmıştır. Türk milleti bu elim hadiseyi lanetlemiş, inkılâplara ve henüz çok genç olan cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ise düzenlediği mitinglerle ifade etmeye çalışmıştır. Diğer yandan Türk gençliği Mustafa Kemal'e yolladıkları sa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1146
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlanan çok partili siyasi hayat denemeleri Şeyh Sait isyanı neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Fakat adeta bir demokrasi tutkunu olan Mustafa Kemal, çok partili siyasi hayatın mevcudiyetini zaruri görüyor ve bunun olmasını çok istiyordu. Bu sebeple yakın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3334
Eklenme : .../.../.....

Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
  Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının hemen ardından 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet ve yandaşları İzmir’in Menemen kasabasında bir isyan hareketi başlattılar. İsyanı bastırmaya gelen öğretmen asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. Bölgeye sevk edilen ekseri birlikler isyanı kısa sürede bastırdıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3133
Eklenme : .../.../.....

TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
  İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip, Mebuslar Meclisini dağıtmaları, Mustafa Kemal’e, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurma düşüncesini uygulamaya koyma fırsatı tanımıştır. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da yeni bir meclisin toplanacağı b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2890
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
  Birinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edildi. İşgalci güçler Mebusan Meclisini kapatıp, milletvekillerini tutukladılar ve Malta Adası’na sürgüne gönderdiler. Bundan sonra ne olacaktı? Milletin hak ve hukukunu kim savunacakt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3384
Eklenme : .../.../.....

TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
  23 Nisan, Büyük Millet Meclisinin açılışı günüdür. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız.İstanbul’un işgali, Mustafa Kemal’e uzun zamandır düşündüğü milli egemenliğe dayalı devlet kurma fikrini uygulaya koyması için önemli bir neden olmuştur. Mebusan Meclisinin dağıtı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7250
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele – Kurtuluş Savaşı Dönemi - Genel Özellikleri
  Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, 19 Mayıs 1919’da, İngiliz işgalinde bulunan Samsun’a çıkmasıyla Milli Mücadele başlamış olmaktadır. Bu mücadele, Anadolu İhtilali olarak da tanımlanmaktadır.

İhtilallerin bir ön hazırlık, yani fikri hazırlık ve planlama dönemi, uygulama,
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2956
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 149 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status