En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 26.01.2015 Saat: 16:24:27

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
 

Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı
  Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi öncülük etmesinin ana nedeni çok partili demokratik rejimi ideal sistem olarak görmesiydi. Nitekim onun bu inancını şu özlerinde açıkça görüyoruz “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet mucavecesinde millet işlerinin serbest münakaşasını ve iyi niyet sahibi kimsel...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1615
Eklenme : .../.../.....

Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Cumhuriyet devri Türk siyasi hayatının ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Partinin kuruluşuyla daha önce başarısızlıkla sonuçlanan terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası deneyinde beş yıl sonra çok partili bir siyasi düzene geçebilmek için ikinci bir den...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 768
Eklenme : .../.../.....

Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
  Cumhuriyet Halk Partisine alternatif olsun demokrasinin gereği çok partili rejime geçilsin diye Atatürk’ün isteği ile arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir sürede gericilerin ve cumhuriyet rejimine karşı bir tutum içinde olan şeriat ve hilafet isteyenl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1642
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
  Menemende yaşanan vahim olay bütün yurtta kin ve nefretle karşılanmıştır. Türk milleti bu elim hadiseyi lanetlemiş, inkılâplara ve henüz çok genç olan cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ise düzenlediği mitinglerle ifade etmeye çalışmıştır. Diğer yandan Türk gençliği Mustafa Kemal'e yolladıkları sa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1018
Eklenme : .../.../.....

Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlanan çok partili siyasi hayat denemeleri Şeyh Sait isyanı neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Fakat adeta bir demokrasi tutkunu olan Mustafa Kemal, çok partili siyasi hayatın mevcudiyetini zaruri görüyor ve bunun olmasını çok istiyordu. Bu sebeple yakın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2451
Eklenme : .../.../.....

Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
  Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının hemen ardından 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet ve yandaşları İzmir’in Menemen kasabasında bir isyan hareketi başlattılar. İsyanı bastırmaya gelen öğretmen asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. Bölgeye sevk edilen ekseri birlikler isyanı kısa sürede bastırdıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2302
Eklenme : .../.../.....

TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
  İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip, Mebuslar Meclisini dağıtmaları, Mustafa Kemal’e, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurma düşüncesini uygulamaya koyma fırsatı tanımıştır. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da yeni bir meclisin toplanacağı b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2672
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
  Birinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edildi. İşgalci güçler Mebusan Meclisini kapatıp, milletvekillerini tutukladılar ve Malta Adası’na sürgüne gönderdiler. Bundan sonra ne olacaktı? Milletin hak ve hukukunu kim savunacakt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3155
Eklenme : .../.../.....

TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
  23 Nisan, Büyük Millet Meclisinin açılışı günüdür. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız.İstanbul’un işgali, Mustafa Kemal’e uzun zamandır düşündüğü milli egemenliğe dayalı devlet kurma fikrini uygulaya koyması için önemli bir neden olmuştur. Mebusan Meclisinin dağıtı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6817
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele – Kurtuluş Savaşı Dönemi - Genel Özellikleri
  Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, 19 Mayıs 1919’da, İngiliz işgalinde bulunan Samsun’a çıkmasıyla Milli Mücadele başlamış olmaktadır. Bu mücadele, Anadolu İhtilali olarak da tanımlanmaktadır.

İhtilallerin bir ön hazırlık, yani fikri hazırlık ve planlama dönemi, uygulama,
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2792
Eklenme : .../.../.....

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Tablosu - Tablo Halinde
  I. TBMM’YE karşı çıkan ayaklanmaları Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar - İstanbul Hükümetinin ve İtilaf Devletlerinin Beraber Çıkardığı Ayaklanmalar - Başta Kuvva-yı Milliyeci Olup Sonradan TBMM’ye Karşı Ayaklananlar - Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar olarak dört temel başlık a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8447
Eklenme : .../.../.....

9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu - 9 Eylül 1922’de Ne Oldu
  İzmir’i 15 Mayıs 1919’dan itibaren, üç yıldan biraz fazla elinde tutan Yunanlılar, İzmir’deki Rum nüfusunu fazlalaştırmak için, Yunanistan’dan birçok Yunanlıyı getirip İzmir’e yerleştirdiler. Ancak, sabırla kurtuluşu bekleyen, mücadelelerini sürdüren Türk insanını silemediler, yok edemediler. İzmir’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5618
Eklenme : .../.../.....

Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun Amacı - Nedir - Neden Çıkarılmıştır
  Hiyanetivataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele’yi engelleme çabalari şeyhülislamdan fetva alma, İtilaf Devletleriyle iş birliği yapma hatta ayaklanmalar çıkarma yollarıyla devam etmekteydi. Buna karşilik Büyük Millet Meclisinin de ayaklanma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14058
Eklenme : .../.../.....

İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı
  Büyük Millet Meclisinin en önemli icraatlerından birisi de İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması olmuştur. İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu ile savaş şartlarında bozgun, yağma ve casusluk gibi vatana ihanet niteliğinde kabul edilen suçları önleyebilmek ve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6345
Eklenme : .../.../.....

Ankara’nın Başkent Olmasının (Oluşun) Nedenleri
  Ankara’nın Anadolu'da sürdürülmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçilmesinde ve sonrasında ise başkent olarak belirlenmesinde etkili olan bazı önemli sebepler vardır. Bu sebepleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

● Ankara ve çevre halkının Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği sıca
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30461
Eklenme : .../.../.....

20. Yüzyılda Yaşanan Önemli Siyasi Olaylar
  20. yüzyıla gelindiğinde çöküş döneme içerisinde bulunan sosyal ve toplumsal çalkantılar yaşandığı Osmanlı Devleti’ n de birçok siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır: 20. Yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devletinde ortaya çıkmaya başlayan siyasi alandaki önemli olaylar kronolojik olarak sıralı bir ş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6009
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Taraftarı (Yanlısı) Yayınlar – Gazeteler - Basın
  Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı yazarlar Millî Mücadele aleyhine tavır geliştirerek, işgalci İtilaf Devletleri ile aynı yönde ve hatta onların çıkar ve isteklerine hizmet edecek düşünceleri kendi süreli yayınlarında ve gazetelerinde dile getirmişlerdir. Kuşkusuz ki bunda menfaatçi bir odaklanmanın b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15123
Eklenme : .../.../.....

Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar - Gazeteler - Basın
  Milli Mücadeleye karşı olan yayınlar için özellikle Mütareke basını sözü, çok sık kullanılmıştır. Bu tabir, kısaca, Kurtuluş Savaşı’nın hüküm sürdüğü yıllarda Milli Mücadeleye karşı ihanet içinde bulunan basına verilen genel bir addır. 30 Kasım 1918 tarihinde Mondros Mütareke (ateşkes) Antlaşması’nı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13022
Eklenme : .../.../.....

TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları
  İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin girişimleri, azınlıkların teşebbüsleri ve Kuvay-ı Milliye taraftarlarının faaliyetleri sonucu Milli Mücadele’nin tüm şiddetiyle ve hararetiyle devam ettiği dönemlerde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çeşitli bölgesel ayaklanmalar çıkarılmıştır. Bu ayaklanmaların kuşk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8760
Eklenme : .../.../.....

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri
  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele sırasında TBMM'ye karşı Anadolu’nun muftelif yerlerinde saltanat ve hilafet yanlısı kimseler, bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen çeşitli azınlıklar ve düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvva-yı Milliye birlikleri tarafından...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14406
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
  Güney Anadolu’daki millî cephelerin kurulması Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve Maraş İngilizl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25825
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi
  I. Dünya Savaşı’nın sonunda Itilaf Devletlerinin yenilen devletlere dikte ettirdikleri tek taraflı barış antlaşmalarına ilk karşı çıkan millet Türkler olmuştur. Bu karşı koyuşun ilk zaferi de Doğu Cephesi’nde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti 1918 Brest - Litowsk Antlaşması’yla 1878’de kaybettiğ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19245
Eklenme : .../.../.....

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri Hangileridir
  Avrupa devletlerinin bazıları Sanayi İnkılâbı sayesinde oldukça güçlenmişlerdi. İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler dünyanın güçsüz devletlerini sömürgeleştirmeye başladılar. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru milli birliklerinin tamamlayan Almanya ve İtalya’nın güçlenmesi, Avru...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11366
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler
  Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında, Türk milleti çeşitli güçlüklere karşı karşıya bulunuyordu. Milletini bu durumdan kurtarma çabası içinde olan bu büyük insan, hayatı boyunca büyük güçlüklerle karşılaştı. Fakat bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda büt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24554
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Gelişen Olaylar
  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasında kısa bir süre sonra uygulama başladı. Bir yandan Türk orduları terhis ediliyor, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşmesi, askeri önem taşıyan maden ve ürünleri, düşman denetimine geçiyordu. Bütün silahlarımıza, cephanelerimize, her türlü s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22630
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 134 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status