En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 27.05.2016 Saat: 19:06:17

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Türkiye'nin Nato'ya Girişi
  II. Dünya Savaşı sonrasında artan Sovyet baskısı nedeniyle Türkiye NATO’ya yöneldi. NATO’ya üye olmak isteyen Türkiye, Kore Savaşı’na asker gönderdi. 1950’de Adnan Menderes Hükümeti Döneminde TBMM kararıyla Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler komutası altında ABD ve Güney Kore’nin yanında çarpışmak ü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 803
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye
  II. Dünya Savaşı’na katılmayan Türkiye savaştan çok fazla zarar görmemiştir. Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin dünya üzerindeki önemi daha da arttı. Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olan Türkiye, aynı zamanda Orta Doğu’daki petrol yataklarına da yakın bir ülke konumundadır. Sahip olduğu boğaz...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 793
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeni
  2. Dünya Savaşı Sonrası Dünyadaki Gelişmeler II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Birleşmiş Milletler gibi bütün ülkeleri kapsayan bir örgüt kuruldu. Bu örgütün temel görevleri arasında uluslararası düzeni ve barışı korumak yer alıyordu. Ancak ülkeler arasındaki çekişmeler sona ermedi. ABD v...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 522
Eklenme : .../.../.....

Tekâlif- i Milliye Emirleri Nelerdir ve Maddeleri
  Ordunun Kütahya - Eskişehir Savaşları’ndan sonra Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi halkın moralini bozmuş, TBMM'de karamsarlığa yol açmıştır. Meclislin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş ve bütün olumsuzluklardan Mustafa Kemal sorumlu tutulmuştur. Bunun yanında bazı milletvekillerinin onun ordunu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1258
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye
  Kısaca 2. Dünya Savaşı’nda Ülkemizde Yaşanan Gelişmeler
Atatürk I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmiş ve yeni bir savaşın çıkacağını öngörmüştür. Atatürk bu konuda yaptığı bir açıklamada şöyle demektedir:“Versay Antlaşması...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 819
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Maddeler Halinde
  İkinci Dünya Savaşı içinde birçok ülkenin bulunduğu ve geniş bir coğrafya üzerine dağılmış birçok ülkede siyasal, sosyal ve brürokratik manada gelişmelere; yeni antlaşmalara, yeni kutuplaşmalara ve insanlık tarihinde bazı ilklerin yaşanmasına neden olmuştur.Bu kısa açıklama doğrultusunda 2.Dünya Sav...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1013
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişmesi
  Önce Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık anlaşması yapan Almanya, sonradan Polonya’ya (Lehistan) saldırmış ve burayı işgale başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın resmen başlamasına neden olan olay da bu olmuştur. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etmişlerdir. (13 Eylül 19...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 935
Eklenme : .../.../.....

2. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa
  Birinci Dünya Savaşı, Avrupa devletleri arasındaki sorunları tam olarak ortadan kaldıramamış, yeni sorunlar da ortaya çıkarmıştı. İtalya’da yönetime gelen Mussolini ve Almanya’da iktidarı elinde bulunduran Hitler, takip ettikleri yayılmacı siyasetle Avrupa'yı ve dünya barışın tehdit etmeye başlamışt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 443
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Döneminde Uzakdoğu
  1945’ten sonra başlayan Soğuk Savaş döneminde Avrupa, Ortadoğu gibi Uzakdoğu’da etkilendi. Sovyet Rusya emperyalist politikası sonucu Uzakdoğu'da etkinlik kurmaya çalıştı. Mao önderliğinde kurulan Komünist Çin Sovyetlerin lehine gelişmelere neden oldu. Ayrıca Japonya eksenli bir batı ittifakının tam...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 529
Eklenme : .../.../.....

Berlin Duvarı Yıkılışı - Berlin Buhranı Nasıl Oluşmuştur
  Sovyetler Birliği 1958 yılında ABD, İngiltere ve Fransa’ya (Berlin’de işgal devleti olarak yetki ve sorumluluğu olan devletler) birer nota vererek askerlerini bu şehirden çekmelerini istedi. Aksi durumda Sovyetlerin Berlin üzerindeki yetkilerini Doğu Alman Hükümeti’ne devredeceğini ve bu devleti tan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 931
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu'daki Gelişmeler Kısaca
  Ortadoğu coğrafyası her dönem dünya siyasetinde önemli rol oynamıştır. Körfez Bölgesi, İran, Mısır, Türkiye ve Arap yarımadasını içine alan bu bölge II. Dünya Savaşı’ndan sonrada önemini korumuştur. Çünkü bölge; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının bağlantı ve geçiş yeridir. Önemli hammadde kaynakları...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 814
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Gelişmelerin Özeti
  Türkiye Soğuk Savaş döneminde Batı blokunda yer almıştı. Bu nedenle Batının demokratik değer yargılarına geçmek zorundaydı. Atatürk döneminde çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. 23 yıldır ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri İsmet İnönü, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 935
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Dönemi Özeti
  İki Kutuplu Dünya Düzeni II. Dünya Savaşı 1945 yılında sona ermiş ancak barış sağlanamamıştı. Egemen güçler arasında iki kutuplu denge sistemi ortaya çıkmaya başladı. Dünya Batı ve Doğu diye ikiye ayrılmaya başlamıştı. Bir tarafta ABD ve Batı Avrupa ülkeleri diğer yanda Sovyetler ve Doğu A...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3042
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Döneminde Düşünce Akımları
  Osmanlı Devleti'nin siyasi otoritesi 19. yüzyılda çok zayıfladı. Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında serbestçe hareket edebiliyordu. Bununla birlikte ekonomik alanda da Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti üzerinde tam bir hâkimiyet sağlamışlardı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durum nedeni...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1639
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde
  ABD’nin Nisan 1917 tarihinde İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa girmesiyle beraber bu büyük savaşta dengeler değişmiştir. Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti’nin ateşkes imzalayarak savaştan çekilmelerinin ardından Almanya da yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bununla bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2327
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi Savaşı Nasıl Etkilemiştir
  Osmanlı Devleti’nin Savaşa girmesi bu büyük savaşta stratejilerin ve bunun pek tabii sonucu olarak da savaşa dair gözetilen dengelerin kısa bir zaman içerisinde değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Şimdi kısaca Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesinin savaşı nasıl etkilediğini maddeler ha...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6292
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri
  1. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri dışında daha ziyade devletler arasındaki ekonomik çıkar temelli çekişmeleri ve dış siyasete dayalı menfaatleri kapsayan özel nedenleri de mevcuttur. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- İngiltere ve Almanya’nın siyasi ve ekonom
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3149
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri
  Fransız İhtilali ile birlikte her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı olduğu yönündeki düşünceleri ortaya koyan milliyetçilik akımının ortaya çıkması Avrupa’da politik dengelerin ve istikrarın bozulmasına, iç buhranların ve kaosların artmasına yol neden olmuştur.

Sömürgecilik, Ham Madd
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2967
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşına Girmesine Neden Olan Olay
  1883 Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak (Bağlaşık) devletlerini oluşturdu. Bununla birlikte 1907’de İngiltere, Fransa, Rusya da Üçlü İtilaf devletlerini oluşturdular. 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu; İngilizlerden kaçan iki Alman gemisine Türk ismi vererek Türk ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4476
Eklenme : .../.../.....

Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılma Sebepleri
  Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle birlikte yeni cephelerle açılacak böylece Almanya’nın yükü hafiflerken İtilaf devletlerinden olan İngiltere için şartlar zorlaşacaktı

- Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle beraber Osmanlı Devleti’ndeki padişahının Halifelik sıfatından yararlanılarak Osman
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3859
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Almanya’nın Yanında Girme Nedenleri
  Osmanlı iktidarındaki İttihat ve Terakki üyelerine göre savaşı Almanya kazanacaktı ve onun yanında yer alınmalıydı. Almanya da Osmanlı Devleti’ni yanında görmek istiyordu. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle Ruslara ve İngilizlere karşı yeni cepheler açılacak ve Almanya’nın yükü hafifleyecekti. İn...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4100
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı’na Girme - Girmesinin Nedenleri
  I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden devlet, kaybettiklerini geri alabilmek için hem askerî hem de siyasi çalışmalar da yapmaya devam ediyordu. Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3021
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir
  Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Kafkas, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye-Filistin cepheleri olmakla birlikte Osmanlı, Bu cepheler dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla da Makedonya ve Galiçya’ya asker göndermiştir. Şimdi bu cepheleri ve sonuçlarını kısa açıklamalarıyla verelim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4564
Eklenme : .../.../.....

1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası
  Dünya üzerindeki güçlü devletlerin Sömürgecilik ve çıkar çatışmalarına sahne olan Birinci Cihan Harbi kuşku yok ki 20. yüzyılın en büyük kanlı savaşlarında biri olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Bu savaş jeopolitik olarak çıkar çatışmalarının merkezinde olan Osmanlı Devlet’in de büyük yaral...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5215
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Nasıl Oldu – Tarihi - Dönemi
  Atatürk hayattayken iki kez çok partili sisteme geçiş için denemeler yapılarak Halk Fırkası'na karşı muhalefet olması için1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve yine 1930 tarihinde bizzat Atatürk'ün teşvikleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş fakat çıkarılan Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Ol...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3829
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 162 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2016 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status