En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 12.12.2019 Saat: 11:38:52

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Tarım Alanında Yapılan Yenilikler (İnkılaplar)
  Tarımsal üretimi arttırarak vatandaşı daha iyi beslemek, bu etkinliği geliştirerek gelir sağlayıcı bir duruma getirmek her şeyden önce köylünün yaşama biçimini düzeltmekle mümkün olabilirdi. Devletin ekonomik yapısı ilk planda tarıma dayalı olduğundan bu bir zorunluluktu.

Atatürk tarımın önem
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 118481
Eklenme : .../.../.....

Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Yapılan Yenilikler
  Osmanlı döneminde Anadolu ihmal edilmiş, bayındırlık işlerinde Rumeli ve Arap ülkelerine ağırlık verilmiştir. Oysa Cumhuriyet Anadolu’yu her bakımdan bir bütün olarak kabul etmiştir.Ülkede sanayileşme başlayınca ülkenin birçok yeri bayındırlık eserlerine kavuşmuştur.Düşmanın yakıp yıktığı kentler d...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27488
Eklenme : .../.../.....

Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (12 Temmuz 1932)
  Atatürk Türk diline büyük bir önem veriyordu; zira ona göre dil milli kültürün ifade vasıtası, milli birliğin en sağlam dayanağı idi. Osmanlı İmparatorluğu devrinde Türk dili İslamiyet’in de etkisi sonucu saray çevresinin ve onlara yakın olan aydınların çokça kullandıkları Arapça ve Acemce (Farsça) ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 68389
Eklenme : .../.../.....

Harf İnkılabı (Harf Devrimi - 1 Kasım 1928)
  Türk dili, kendisine mahsus bir yazı, alfabe ile ifade edilmesi gerekirken uzun asırlar boyunca Arap harfleri ve Arap alfabesi ile yazılmıştı; Halbuki bu alfabe, bu yazı, Türk dilinin zenginliğini, onun genişliğini ifade etmekten çok uzaktı. Bu ihmal sebebiyledir ki Türkçe kendi kuralları ile yazıla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 189625
Eklenme : .../.../.....

İzmir İktisat Kongresi - Kongrede Alınan Kararlar
  Yeni Türk devletinin temelleri 23 Nisan 1920'de atılmıştı; ancak en önemli sorunun işgalden kurtarılması olması nedeniyle ekonomik sorunlarla fazlasıyla ilgilenilememişti.Kaldı ki Mustafa Kemal askeri başarıların ekonomik başarılar ile taçlandırılmadığı sürece bir anlam ifade etmeğini biliyordu.İşte...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 210332
Eklenme : .../.../.....

Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması (15 Nisan 1931)
  Türk inkılabının iki temel öğesi milliyetçilik ve laikliktir. Milliyetçilik bir milletin kökü ve zengin bir tarihe sahip olması ile büyük bir önem taşır.Türk milleti ise dünyada en zengin tarihe sahip olan millettir.Tarihte Türkler kadar çok sayıda devlet kurmuş bir başka millet daha yoktur.Buna rağ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 50789
Eklenme : .../.../.....

Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
  Osmanlı Devleti’nde belli bir mezhep içinde Tanrı’ya erişmek amacıyla değişik yöntemler arayan dini akımlar vardı ve bunlara tarikat deniliyordu.Bu tarikat üyeleri kurucularının uygun gördüğü şeklide çalışır ve onların düşünceleri doğrultusunda yaşamaya özen gösterirdi.İşte bu tarikat üyelerinin bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 100458
Eklenme : .../.../.....

Eğitim - Öğretim Alanındaki Devrimler (İnkılaplar)
  Osmanlı Devletinde eğitimin ortak noktasını medreseler teşkil ediyordu. İlk zamanlarda medrese pozitif ilimlerin de okutulduğu çağın oldukça ileri eğitim kurumları iken giderek yozlaşmış ve yetersiz kurunlar haline gelmiştir.Üstelik Osmanlılarda devlet halkın eğitimi ile ilgilenmediğinden halk isted...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 75522
Eklenme : .../.../.....

Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926)
  Devlet yapısı laikleştirilirken, hukuk kuralları içinde laikliğe aykırı olanları atıp akla ve mantığa uygun olanları almak gerekiyordu. Hukuk düzeninin temeli medeni hukuktur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde hukuk işleri din kurallarına göre yönetilmekte olduğundan, çağdaş toplumlar düzeyine erişmek...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 85161
Eklenme : .../.../.....

Kadın Haklarının Tanınması (Kadınlara Sağlanan Medeni Haklar)
  Atatürk Devrimleri (inkılapları) ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınına yeni haklar tanınmıştır.Böylelikle Ulu Önder Atatürk'ün bizzat girişmleri ile Türk kadını kendisiyle muasır ve medeni olarak kabul edilen toplumların kadınlarından çok daha önce siyasi ve sosyal yani me...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 55397
Eklenme : .../.../.....

Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925 ve 1931)
  Atatürk'ün Osmanlı devletinde kullanılan standartları kökten değiştirme maksadıyla başlattığı bu değişim merhalesi, çağdaşımız olan medeni Avrupa memleketleri ile kuracağımız her tür ve bilhassa da iktisadi ve ticari alandaki münasebetlerimizi düzenlemeyi bu sayede de Batı ile entegrasyonumuzu sağla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 121476
Eklenme : .../.../.....

Soyadı Yasasının Kabulü - (21 Haziran 1934)
  Bütün uygar toplumlarda ailenin simgesi haline gelen ve o ailenin soylarını belirten soy isimleri mevcuttu. Osmanlılarda ise herkes babasının ismi ile anılırdı.Bundan dolayı isim benzerlikleri ortaya çıkıyor Bu da büyük kargaşalara yol açıyordu.Özellikle resmi işlerin yürümesi zorlaşıyordu. İşte bu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30233
Eklenme : .../.../.....

Şapka ve Kıyafet Devrimi - (25 Kasım 1925)
  Osmanlı toplumunda bir kıyafet birliği yoktu. Müslümanlar toplumdaki yerlerine ve aldıkları görevlere göre değişik biçimde giyinirlerdi. Gayri Müslimler ise kendilerine göre giyinmekteydiler.II. Mahmut döneminde bu kargaşa önlenmeye çalışılmış hiç değilse devlet memurlarının düzgün bir görünüşe kavu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 149107
Eklenme : .../.../.....

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
  Demokrasi eğitilmiş toplum düzenidir.İnsan onuruna yakışan en iyi rejim de demokrasidir.Bu rejimde her türlü düşünce savunulabilir ve yayılabilir.Böylece demokrasi değişik görüşlere sahip kimselerin bir araya gelip teşkilatlanmalarına da zemin hazırlar.İşte bu teşkilatlanmış guruplara siyasi parti d...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 246719
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin (Hilafetin) Kaldırılması – ( 3 Mart 1924)
  İslam dünyasında Halifeler aynı zamanda devlet başkanı idiler. Bu durum demokrasi kurumları ile ve özellikle de demokratik hukuk devleti anlayışıyla büyük bir çelişki teşkil ediyordu. Diğer taraftan Halifelik makamının Osmanlı sınırları dışındaki insanlarla da ilgili yetkilerinin olması halifenin dı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 125098
Eklenme : .../.../.....

Türkiye'nin İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi
  Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra idari teşkilatlarının yeniden düzenlenmesi gerekliydi.Bu yüzden bir takım köklü değişiklikler yapılmış,1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara yer verilmiştir.Yapılan değişkliklerle birlikte En büyük idari birim il oldu. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13317
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin İlanı - (29 Ekim 1923)
  Türk halkı daha 23 Nisan 1920'de geleceğini belirleyecek rejim açısından geri dönülmez adımını atmıştı.TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin kişizümreye ait değil millete ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti.Ne var ki henüz halk iradesinin ne anlama geldiğini anlamaktan aciz çevrelere ve onlara da kurtu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 51452
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922'de Ne Oldu
  Mudanya ateşkes antlaşmasından sonra barış konferansı hazırlıkları başladığında İstanbul hükümeti TBMM Hükümetinin yanında görüşmelere katılmak istediğini belirtmiştir.İtilaf devletleri de bunu destekleyerek iki hükümet arasında görüş ayrılıklarının çıkmasını sağlayıp bundan yararlanmak istemişlerdi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 209806
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılaplarının Sınıflandırılması
  Yeni Türk Devleti’nde yapılan inkılapları; siyasi alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, sosyal alanda ve ekonomi ve sağlık alanında yapılanlar olmak üzere beş ana grupta toplamak mümkündür. Bu inkılapları gruplarına göre sınıflandırmak istediğimizde şu şekilde sıralama karşımıza çıkar;<...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35438
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 94 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status