En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 30.04.2016 Saat: 19:52:42

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Atatürk’ün Milli Kültür ile İlgili Uygulamaları
  Ulus devlet özelliğine sahip olma düşüncesi ile milli kültür ve milli kimlik oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Bu durum milli birlik ve beraberliği ve toplumsal dayanışmayı artırmaya neden olmuştur. Milli kültür manevi özellikler, yaşayış ve davranış şekilleri ile düşünce birliğinden oluşur. Atatür...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 151
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Türk Dili ile İlgili Yaptığı Çalışmalar
  Mustafa Kemal Atatürk dil konusunda son derece hassastı ve birçok yenilik getirerek bu alanda gelişmelere imza attı. Atamız milletin birliğinin ve bütünlüğünün dil ile olabileceğini düşünürdü ve bunu son derece önemserdi. Bu yüzden Türk Dil Kurumunu açmasının yanında Türk dili ile ilgili de bir çok ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 488
Eklenme : .../.../.....

Laiklik İlkesi Anayasaya Ne Zaman Girdi
  Laiklik İlkesi Anayasamıza Hangi Yılda Girmiştir: TBMM tarafından ilk anayasa, 20 Ocak 1921'de kabul edilmiştir. Bu anayasa, dağılıp yıkılan Osmanlı Devleti yerine, yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşunu hukuki açıdan belirtmiştir. Bu anayasada, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, ülk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1077
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları
  a- Halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanlığı tarihe karıştı. Saray masrafları kesildi. Bu paralar ülkemizin bayındırlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine harcandı,
b- Halifelik makamını, Saltanat makamına dönüştürmek isteyenlerin arzularının gerçekleşmesi imkânsızlaştı,
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 440
Eklenme : .../.../.....

Halifelik Nasıl – Ne Zaman Kaldırılmıştır
  Halifeliğin kaldırılmasını düşünen Mustafa Kemal, 15 Şubat 1924 günü İzmir'deki askeri manevralara bütün kuvvet komutanlarını davet etmişti. Ordunun ileri gelenleriyle Halifeliğin kaldırılması konusunu görüştü. Bu konuda ordunun da rızasını alarak Ankara'ya döndü. 3 Mart 1924 günü mecliste saray büt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 444
Eklenme : .../.../.....

Halifelik Niçin - Neden Kaldırıldı
  a- Halife, bütün dünyadaki Müslümanların yönetiminden sorumluydu. Fakat bu, hiç bir zaman böyle olmadı. I. Dünya Savaşı'nda Halife'nin Sancak-ı Şerifi altında toplanan ordusuna karşı savaşan diğer Müslüman, Arap ve Hint ulusları unutulmamıştır,
b- Halifelik makamından dolayı, Türkiy
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 374
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Anlamı ve Tarihçesi Kısaca
  Müslümanlığın baş imamıma ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) vekiline Halife denir. Müslümanların din ve dünya işlerinin de başkanı sayılırdı. Dört Halife Dönemi, bu uygulamanın zaman ve şartlarına göre, en demokratik olan dönemidir. Daha sonra Emevi ve ilk dönemde Abbasi hükümdarları da Saltanat ve Hilafet...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 411
Eklenme : .../.../.....

Öğretimde Birliğin Sağlanması
  Cumhuriyet öncesinde ülkemizde eğitim öğretim alanında birlik yoktu. Dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunuyordu. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olara...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 775
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Getirdiği Yenilikler Nelerdir
  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler - Kısaca Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne getirdiği modern vizyon ile bir devlet adamı olarak son derece mühim işlere imza atmış ve bu sebeple de tüm dünyanın dikkatini ve taktirini üzerinde toplamış bir önderdi. Atatürk’ün, o döne...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 1578
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’e Göre İnkılap - Atatürk'ün İnkılap Anlayışı
  Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan ve Türk milletini geri bırakmış olan mevcut kurumları ve kuruluşları zorla değiştirmek ve Türk milletini asırlardır geri bırakmış zihniyeti de yıkarak yerlerini milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni modern kuruluşları ve devlet ida...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4361
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Eğitim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar - İnkılaplar
  15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi toplanmıştır. Ankara’da açılışını Atatürk’ün yaptığı, eğitim meselelerinin görüşüldüğü Maarif Kongresi toplandı. Bu kongre Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sürdüğü sıralarda millî eğitimi programlamak üzere toplanmıştır.

• 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedr
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2959
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanındaki İnkılaplarının Amacı
  Atatürk Döneminde dil ve tarih alanında yapılan çalışmalarla kültür birliği sağlanmaya çalışılmış, Türk milletinin tarihini ve dilini öğrenmesinin önemle üzerinde durulmuştur. Böylece Türk milletinin millî kimliğinin pekiştirilmesi için yapılacak olan çalışmaların bilimsel alt yapısı oluşturulmuştur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 2965
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
  Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik mücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de Sultan ve de Halife ‘ye karşı birlikte, bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13770
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlkeleri ile İnkılapların Eşleştirilmesi
  Atatürk ilke ve inkılâpları ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk tarafından ortaya konulan bazı inkılâplar (devrimler) yalnızca tek bir ilke ile alakalı olmayıp, başka ilkeler ile de yakından ilişkilidir. Ancak şunu belirtmek gerek...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10731
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Kadınlara Verdiği - Sağladığı Haklar - Nelerdir
  Osmanlı Devleti zamanında siyasal ve toplumsal alanda hemen hiçbir hakkı bulunmayan kadınların içtimai alandaki bu durumları büyük bir eksiklikti ve bu durum yeni kurulmuş olan ve çağdaş değerleri yansıtan cumhuriyet yönetiminin fikri alt yapısı ve duruşuyla da bağdaşan bir durum değildi. Zira Atatü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10106
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Yurtdışına Gönderdiği Sanatçılar - Müzisyenler
  Atatürk’ün yurt dışına Batılı ve çağdaş manada sanat eğitimi almak için gönderdiği kişiler arasında öncelikli olarak akla müzik tahsili almak üzere yurt dışına gönderilmiş Türk Beşleri olarak adlandırılan grup gelir. Bugün Türkiye'de klasik batı müziği sanatçıları ve dinleyicileri, bu sanat a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 46696
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılapları Kısa – Özet – Maddeler Halinde
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup yeni devlet sistemini tüm dünyaya ilan ettikten sonraki süreçte bir seri inkılâplar gerçekleştirmiştir. Buradaki temel amaç köhnemiş ve asrın gereklerine cevap veremeyen Osmanlı devlet sisteminden ayrı medeni bir devlet sistemi oluşturmakt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 441551
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılapları’nın Öncesi ve Sonrası - Karşılaştırma
  Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli mücadele sonrasında ülkemizi çağdaş medeniyetler ve ülkeler seviyesine çıkarabilmek maksadı ile çok çeşitli alanlarda seri inkılâplar ve köklü değişiklikler yapmış ve bu sayede yurdumuz ve milletim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 140971
Eklenme : .../.../.....

Türk Dil Kurumu’nun Kurulma Sebepleri – Amacı
  23 Nisan 1920'de toplanan milletvekilleri, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulması yönünde karar vermişlerdi. Ancak vatanın kurtuluşu ön plana geçtiği için bu işle uğraşılamamıştır. Türk demek dil demektir. anlayışı ile hareket eden Mustafa Kemal, Türk Dili ile ilgili çalışmala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31056
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Çağdaşlaşmaya Verdiği Önem
  Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ Devleti’nin modern bir devlet olmasını ve çağdaş devletlere yakışır bir nitelik kazanmasını her fırsatta dile getirmiştir. “Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıdır” sözüyle de çağdaşlaşmanın vazgeçilmezliğini hatırlatan Atatürk, gelecek nesi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10723
Eklenme : .../.../.....

Misak-ı İktisadi – Misak-ı İktisadi Nedir
  Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Mustafa Kemal’in girişimleri ile 17 Şubat 1923 tarihinde ülkenin ekonomik durumunun ciddi ve planlı olarak ilk defa ele alındığı ve alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği de taşıyan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede ülkemizin ekon...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 80437
Eklenme : .../.../.....

Laikliğe Geçiş Aşamaları - Laik Devlete Geçiş Aşamaları
  Laiklik denilince, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil de akla ve bilime göre şekillenmesi, bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulması gelmektedir. Laiklik, aklın rehberliğinde ve bilimin açtığı yolda gelişen, özgürlük ve demokrasi düsturunun, bağımsızlığın, ulusal hâkim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33139
Eklenme : .../.../.....

Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin Kaldırılması (3 Mart 1924 )
  Erkan-ı Harbiye Osmanlı’da savaş işlerinden sorumlu Savaş Bakanlığıydı. Günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’nın görevini yerine getiriyordu. Ancak günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’ndan farkı Bakanlar Kurulu üyesi olmasıydı. Ordunun siyasete müdahalesini engellemek amacıyla Bakanlar Kurulu dışında ç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 87051
Eklenme : .../.../.....

Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
  Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı olarak bilinen bu kurumun kaldırılmasının amacı, dini işlerle görevli kurumun devlet işlerine karışmasını engellemekti. Osmanlı Devleti’nde Şeriye Bakanlığı, kişiler arasındaki ilişkileri İslam dininin şeriat kurallarına göre düzenleyen bu kuralları oluşturan bir bak...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 151383
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları
  Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme göstermiştir. Atatürk “Büyük davamız en medeni ve en rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir…” sözleriyle milliyetçilik anlayışının hedefini belirtmiş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15637
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 87 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2016 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status