En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.05.2019 Saat: 01:46:58

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Lozan Konferansında Görüşülen Konular
  Taraflar yeni bir savaş durumunu göze alamadıklarından, 23 Nisan 1923’te görüşmeler yeniden başlamıştır. Görüşmeler sonunda, 24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan kentinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Lozan Barış Konferansı’nda yıllarca birikmiş olan sorunlar görüşülmüştür. Bu sorunları iki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 110823
Eklenme : .../.../.....

Lozan Konferansı’nda Görüşmelerin Kesilmesi ve Nedenleri
  20 Kasım 1922’de toplanan delegeleri konferans çalışmalarına başlamıştır. Sorunların çözümü için görüşmelerin başlamasıyla birlikte birçok konuda da önemli görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Lozan Konferansı’nda ortaya çıkan anlaşmazlıkları şu başlıklar altında toplayabiliriz:
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 50664
Eklenme : .../.../.....

Lozan Konferansı’na Katılan Devletler ve Türk Delegeleri
  Konferans için Lozan Kentinin Belirlenmesi Süreci: Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle kazanıldıktan sonra, sıra yeni Türk Devleti’ni bütün dünyaya resmen kabul ettirmeye gelmişti. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşını yapan taraflar arasında savaşı sona erdirecek bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 125130
Eklenme : .../.../.....

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın Önemi ve Maddeleri
  Büyük Taarruz kazanılıp 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılmasından sonra Türk ordusu, 18 Eylül’de de tüm Batı Anadolu’yu işgalden kurtarmıştı. Türk ordusu daha sonra Boğazlar, İstanbul ve Trakya’yı geri almak için bu yönde harekete geçti. Bunun üzeri ne İtilaf Devletleri ateşkes görüşmelerine başlama iste...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 130725
Eklenme : .../.../.....

İtilaf Devletleri’nin Barış Teklifleri
  Sakarya Savaşı’nın kazanılması Kars ve Ankara Antlaşması’nın yapılmasına neden olmuştur. Bu antlaşmalarla Doğu ve Güney Cephelerinde savaş durumu son bulmuş, taraflar birbirlerini resmen tanımışlardı. Ayrıca İtalyanlar işgal bölgelerini boşaltmışlardı. Böylece İngilizlerin ve Yunanlıların işbirliği ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29037
Eklenme : .../.../.....

Ankara Antlaşması ( 20 Ekim 1921)
  Fransızlar Güney Cephesi’nde (Adana, Antep, Maraş ve Urfa’da) Kuva-yı milliye birliklerinin çok güçlü direnişiyle karşılaşarak ve ağır kayıplar verdiler. Ayrıca I. ve II. İnönü Muharebelerinin kazanılması Rusya ile Moskova Antlaşması’nın yapılması, İtalyanların Anadolu’yu terk etmeye başlaması, Fran...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33102
Eklenme : .../.../.....

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
  İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmaya Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan katılmamıştı. Dış politikada olumlu gelişmelere yol açan Sakarya Zaferi, Türk Devleti’nin Sovyet Rusya ile ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Sovyet Rusya’nın aracıl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23701
Eklenme : .../.../.....

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
  Geçici kuvva-yi milliye birliklerinin tek bir çatı altında birleştirilip TBMM denetiminde düzenli ordunun kurulmasından sonra Batı Cephesinde İngiliz destekli işgalci yunan kuvvetlerine karşı yürüttüğümüz bağımsızlık mücadelemizde Birinci İnönü Savaşı’nın kazanımlarından sonra 1920 yılı Mayıs ayında...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25680
Eklenme : .../.../.....

Afganistan Antlaşması (1 Mart 1921)
  Afganistan Antlaşması, 1 Mart 1921 tarihinde müzakere için Moskova’da Türkiye’yi temsilen bulunan Türk heyeti ile bağımsızlığını henüz kazanmış olan Afganistan temsilcileri arasında imzalanmış bir dostluk antlaşmasıdır. Bu antlaşmada alınan kararları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Antlaşm
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29372
Eklenme : .../.../.....

Londra Konferansı (21 Şubat 1921)
  I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Londra’da bir konferans düzenlemeye karar verdiler. Sevr’i gözden geçirerek Türk milletine kabul ettirmeyi planlıyorlardı. Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti ve Yunanistan çağrıldı. Osmanlı delegeleri arasında Ankara Hükümetinin temsilcisinin...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31193
Eklenme : .../.../.....

Gümrü Antlaşması (2 - 3 Aralık 1920)
  19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı vatandaşı olarak huzur içinde yaşayan Ermeniler, bu dönemden sonra Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla sorun hâline gelmiştir. Ermeni sorunu Rusların Berlin Antlaşması’na Ermenilerle ilgili bir hüküm koydurmasıyla da uluslararası bir sorun niteliği kazanm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20975
Eklenme : .../.../.....

Paris Barış Konferansı ve Önemi
  İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, yenilen devletlerin durumlarını görüşmek amacıyla, 18 Ocak 1919’da Paris’te bir toplantı düzenlediler. Konferansa galip devletlerden İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya ve Japonya katıldı. Konferansta en etkili devletler İngiltere ve Fransa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 78234
Eklenme : .../.../.....

Wilson Prensipleri ve Önemli Maddeleri
  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, henüz I. Dünya Savaşı sona ermeden, savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için 14 maddelik bir bildiri yayınladı (8 Ocak 1918). Bildiride savaşın sonunda yapılacak antlaşmaların temel ilkelerini açıklamış, dünyanın yeni düzeninin adil ve haklı barış üzeri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 50735
Eklenme : .../.../.....

Gizli Antlaşmalar - Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Tasarıları
  İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak için kendi aralarında ve harita üzerinde çeşitli planlar ve gizli antlaşmalar yapmışlardır. Bu antlaşmaların neler olduğunu şimdi sırasıyla inceleyelim:

- İstanbul Antlaşması;...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 231715
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşmasından 1919’a Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar
  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan kısa bir zaman sonra bir yandan Türk orduları terhis edilirken, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşme araçları düşmanın denetimine giriyordu. Silahlarımıza, cephanelerimize ve her türlü savaş araç – gereçlerine el konuyordu. İtilaf Devletleri yaptıkla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28011
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemli Maddeleri
  1. Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını kısıtlayan hükümler;
- Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri’ne açılacak; Karadeniz’e geçiş serbest olacak; Çanakkale ve Karadeniz istihkâmları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehd
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58644
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti'ne Etkisi - Sonuçları
  I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri’nin yanında büyük beklentilerle giren Osmanlı Devleti, savaştan ağır bir yenilgi ve büyük kayıplarla çıktı. Savaşın yenilgiyle sonuçlanması üzerine İttihat ve Terakki yöneticileri, sorumlu tutularak Harp Divanında yargılanacaklarını düşündüklerinden yurdu terk e...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 76266
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı sonunda İmzalanan Antlaşmalar
  I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri İttifak Devletleri’ne çok ağır şartlar taşıyan barış antlaşmaları imzalatmışlardır. Bunlar antlaşmalar tarihe, I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar olarak da geçmiştir Şimdi bu antlaşmaların neler olduğuna genel hatlarıyla değinelim:

...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 519125
Eklenme : .../.../.....

Brest-Litowsk Barış Antlaşması (3 Mar t 1918)
  Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir. Bu a...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 41868
Eklenme : .../.../.....

Versay (Versailles) Barış Antlaşması (9 Temmuz 1919)
  Alman Meclisi’nin 9 Temmuz 1919'da, Almanya üzerinde bulunan ablukanın kalkmaması ve yapılacak başka bir şey olmadığına kanaat etmesi sonucu itilaf Devletleri ile karşılıklı olarak imzalamak zorunda kaldığı bir antlaşmadır. Almanya ile İtilaf devletleri arasında imza altına alınan bu antlaşmaya göre...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13730
Eklenme : .../.../.....

Nöyyi (Neuilly) Antlaşması (27 Kasım 1919)
  Dünya Savaşı ardından İtilaf Devletleri'yle İttifak Devletleri arasında düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda yapılması öngörülen ve karara bağlanan antlaşmalardan biridir. Buna göre Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Söz konusu antlaşmaya göre Bulgaristan’ın bir kısım toprakl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15384
Eklenme : .../.../.....

Trianon (Triyanon) Barış Antlaşması
  Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Macaristan’ın bazı toprakları Çekoslovakya’ya, Romanya ve Yugoslavya’ya, verildi. Bu antlaşmayla Macaristan, denizle bağlantısı olmayan küçük bir devlet haline gelmiştir. Gelişmeleri biraz daha detaylandırırsak: I. Dünya Savaşı sonunda Macaris...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17101
Eklenme : .../.../.....

Sen Jerman (Saint- Germain) Barış Antlaşması
  10 Eylül 1919'da Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Saint-Germain Barış Antlaşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak toprakları bölüşülmüştür. Bu antlaşma ile, Avusturya ve Macaristan birbirinden ayrı iki devlet haline gelmiş olup Avusturya ve Macaristan toprakları ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13051
Eklenme : .../.../.....

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)
  II. Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan bir antlaşma olarak bilinir. Söz konusu antlaşmanın karara bağlanan belli başlı maddelerini şöyle özetlemek mümkündür.
- Bu antlaşma ile Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakılıyordu.
- Meriç Irmağı iki devlet
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15501
Eklenme : .../.../.....

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)
  II. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Söz konusu antlaşma sonucunda Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında sınır kalmamasına rağmen, Sırbistan’da yaşayan Türkler ve Müslüman azınlığın haklarının korunmasını sağlamak için oluşturulmuş bir prot...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13407
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3
 
 
 Bu kategoride toplam: 54 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 11/04/2012 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status