En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 17.02.2020 Saat: 06:49:26

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem
  Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk'ün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman, bu konuya adeta bir eği...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 38228
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Türk Kadınına Verdiği Önem
  Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadelelerin verildiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere' nin bu mücadelelerin en şiddetlilerini yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde, gerek Osmanlı İmparatorluğ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 113349
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem
  Atatürk, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyata yakınlık duymuş, Namık Kemal'in şiirlerini okumuş ve ondan etkilenmiştir.Atatürk'ün...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 335189
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Askeri Kişiliği
  ABD Genel kurmay Başkanı Amiral Grow, Atatürk’ün son askeri harekatından 67 yıl sonra “Savaşın tozu dumanı ardında, belirgin olmayan çok şey vardır. Ben, Mustafa Kemal hayranıyım. Muazzam kaynaklar ve üretim yeteneği ile desteklenen generallerin kazanması olağandır. Ancak, çok az kaynağa sahip olmas...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 75821
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün İleri Görüşlülüğü ile İlgili Kısa Bilgi
  Atatürk, ileri görüşlülüğü ile durumu önceden tespit eden ve değerlendiren bir özelliğe sahipti. Olaylara gerçekçi yaklaşır, üstün sezgi gücü sayesinde çok doğru tahminler yapardı. Örneğin; daha Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı Devleti’nin felâkete doğru sürüklendiğini teşhis etmişti. Yin...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 104906
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Vatan ve Millet Sevgisi
  Millet, genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. Vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34530
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Devlet Adamlığı
  Devlet adamı olmak, belli bir durumda imkân dahilin dekinin en iyisini yapmak ve ulaşılması imkânsız olan şeylerden ise aynı kararlılıkla vazgeçmek demektir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Atatürk, gelmiş geçmiş zamanların ve ulusların en büyük devlet adamlarından biridir.Atatürk, her şeyin b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 61367
Eklenme : .../.../.....

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları
  1. Dünya Savaşı nın ardından Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgali, Türk halkının top yekûn bir Kurtuluş Savaşına girişmesine sebep olmuştur. Bu mücadele Türk halkı için bir hayal mücadelesinden çok yaşadığı topraklara sahip çıkma, hayat mücadelesi haline dönüşmüştür.İstanbul hük...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 354306
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Demokrasi
  Atatürkçü düşünce sistemi, temel araç olarak Türkiye’de milli,laik,güçlü ve çağdaş bir devlet kurmaya yönelmiştir Demokrasi ilkesi, Atatürkçü düşünce sisteminin Cumhuriyetçilik,milli egemenlik ve halkçılık gibi diğer temel ilkeleriyle de çok yakından ilişki içindedir Gerçekten halkçılık ilkesi çoğu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33990
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Ulusal Egemenlik
  “Milli egemenlik” diğer bir deyişle “ulusal egemenlik kavramı genelde devlet olguları için kullanılmıştır. Kuşkusuz bir devlet olgusundan söz edebilmemiz için bazı temel öğelerin bir arada bulunması zorunlu ve gereklidir. Klasik görüşlere göre bir devlet:1-Ülke, 2-İnsan topluluğu,3-O topluluk içinde...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16908
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Felsefe
  Burada yapılacak kısa incelemede, Atatürk’ün bazı felsefi görüşleri ile kendi yönetim ve inkılabına dayanak olan felsefi esaslar ele alınacaktır.Mustafa Kemal’in doğuştan önder yaradılışta ve bağımsız bir ruha sahip olduğu bilinmektedir. Bu özelliğini kendisi şöyle anlatıyor. “Hürriyet ve bağımsız...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25520
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Din Olgusu
  Bu yazımda Ulu Önder Atatürk’ün”Din” konusunda düşünce ve davranışları ile ilgili derlediğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.Öncelikle Atatürk “din” konusunda belli başlı neler söylemiş onları gözden geçirelim:Atatürk islamiyete inanan,Kur’an ve Hz. Muhammed’e saygı duyan bir devlet adamıdır...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16342
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem
  Toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında "duygu ve düşünce birliği" olan bir cemiyet yani 'millet' haline getiren en önemli kültürel değerdir. Ayrıca ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28815
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’e Dönüş
  Bir Atatürk devri vardır.Atatürk; sezi’leri, özlem’leri ve eylem’leri ile bu devre damgasını vuran insandır.Tarihte bütün büyük Önderlerin, Nebi’lerin,Düşünürlerin Kahramanların kaçınılmaz kaderi olan akıbet onun da başına hatta ölümünden çok geçmeden, Atatürk’ün getirdiği ve savunduğu değer şer,fik...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19407
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Kadın Hakları Üzerine Görüşleri ve Günümüzde Kadın Hakları
  1923 Yılının Ocak ayında Atatürk şöyle diyordu: "...şuna inanmak gerekir ki, yeryüzünde gördüğünüz her şey kadınlarca yapılmıştır... Bir toplum, onu oluşturanlardan yalnız birinin ihtiyaçlarının kazanılması ile yetinirse, o topluluk yarıdan çok güçsüzlük içinde kalır. Bir ulus ilerlemek ve uygarlaşm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33123
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Kültür Anlayışı
  Atatürk’ün kültür anlayışı, Cumhuriyet ile birlikte yaşamakta ve gelişmektedir. Son birkaç yıl öncesine kadar, Atatürk’ün düşüncelerini onu yakından tanımış çalışma arkadaşları anlatır ve yorumlardı. Bu gün artık yorumlama sırasının, Cumhuriyet döneminde doğmuş kuşağın bilim ve fikir adamlarına gelm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 32332
Eklenme : .../.../.....

Bir Milletin Yeniden İnşası
  Türkiye altmış yıldır kurucusu Atatürk’ün koyduğu ilkeler üzerinde ilerleyen ve gelişmesini bu yönde sürdüren bir ülkedir. Modern Türkiye’nin kurulması için gerçekleştirilen inkılâplara, bir çağdaşlaşma modeli olarak bakılmıştır. Türkiye üzerine araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar Kemali...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14306
Eklenme : .../.../.....

Bin Yılların Lideri Mustafa Kemal ATATÜRK
  İngiltere Başbakanı, D.Lloyd George; 1922 yılının sisli bir sabahında Avam Kamarasında, İngiliz Milletvekillerine, aylardır kafasını karıştırıp, düşüncelerini allak bullak edip de kimseye söyleyemediği büyük sıkıntısını anlatmaya çalışıyordu.Düşünceleri sanki, doğum sancıları çeken, ama bir türlü do...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12221
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Barış
  İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar sürekli bir mücadele içinde bulunuşu barışın değerini ve önemini artıran en önemli sebeplerden biridir. Savaş insanlık için her zaman yıkım ve felaket olmuş , barış ise insanlığa mutluluk ve saadet getirmiştir. İnsanın varoluşu ile birlikte verdiği savaş aslında öz...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20298
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Bilgeliği ve Edebi Yönü
  Tarihteki pek çok büyük devlet adamlarına ve liderlere baktığımızda onların başarılarında önemli rol oynamış bir bilge-edebiyatçı yanlarının bulunduğunu görürüz. Atatürk de bunlardan biridir.Gazi Mustafa Kemal’i çağdaşı olan diğer ünlü Osmanlı subaylarından farklı kılan ve onu sonunda Atatürk yapan ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20778
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Bilim
  Atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini Özgürlük Savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 Ekim 1922’de Bursa’da yaptığı bir konuşmada, Atatürk, Türkçesi biraz sadeleştirilmiş şekliyle şöyle demiştir : “Yurdumuzun en bayındır, en göz ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11898
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal ve Ezilen Dünya İnsanları Üzerindeki Etkisi
  Osmanlı imparatorluğu topraklarını paylaştırma olayı, sadece 1.Cihan Harbi galiplerinin Türkiye’yi kendi istedikleri şekilde parçalamayı başaramamaları olarak değerlendirilmemelidir. Çapı çok daha büyük, çok daha şümullüdür. Dünya çapında tarihsel bir olay gerçekleşmiş ve Emperyalizm ilk defa durdur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10704
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kadın ve Eğitimi
  Atatürkçü Düşünce Sistemi çok yönlü analiz edildiği zaman, yapılan reformların en fazlasının “Türk Kadını”na yönelik olduğu görülmektedir. Bu sisteme göre, bir milletin seviyesini o millette kadının ulaştığı seviye belirlemektedir.Türk vatandaşının, Türk ailesinin sosyal hakları ve birbirleriyle ili...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10835
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'te Matematiksel Düşünüş
  Atatürk çok farklı konular üzerinde düşünmüş olmakla birlikte, düşüncelerinin ortak bir ifade özelliği, matematikle donatılmış bir mantığın egemenliğini çoğu kez, belirgin biçimde yansıtmasıdır. O'nun aşağıdaki düşüncelerini bunun açık örnekleridir. " En büyük askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri ço...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9695
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Birleştirici, Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Nitelikleri
  Ulusal birlik ve beraberlik kavramı Atatürk’ün her zaman ön planda tuttuğu bir esas olmuştur. Bunun en iyi yansımasını Milliyetçilik ilkesinde görmek mümkündür. Bilindiği üzere Atatürk Milliyetçiliğinin en önemli özelliklerinden biri, birleştirici ve milli birliği temin edici nitelikte oluşudur.Atat...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 32547
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 127 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/10/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status