En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.02.2020 Saat: 15:24:25

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Oluşumunu Hazırlayan Etkenler
  Atatürk ilkeleri çağın gerektirdiği ilkelerdir. Yeni bir devletin çağdaş ilkeleridir. Türk milletinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Atatürkçü Düşünce Sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürkçü Düşünce Sist...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 87213
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Tarım Alanında Getirdiği Yenilikler ve Bunların Önemi
  Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan önce çok cılız bir ekonomiye ve sanayi kuruluşuna sahip olduğunu, 1913 Sanayi Sayımı sonuçlarından öğreniyoruz. 1913’de makine kullanılan ancak 269 işyeri vardı. Ve bu işyerlerinde 1700 işçi çalışıyordu. Gıda endüstrisinde 76, mensucat endüstrisinde 75 işyeri mevcu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 53287
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı
  1919 ‘da Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nı oluşturmaya başlarken, dünya, I. Cihan Savaşı ertesi döneme girmekteydi. Bu yeni dönemde uluslar arası ilişkilerde, Avrupa’nın rolü azalmakla birlikte,yine de ağırlık merkezini oluşturmaktaydı. Dünya Savaşı,özellikle Avrupa’da büyük yıkıma yol açmıştı. Savaş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 46614
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Milliyetçiliği
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, birbirinden oldukça farklılıklar arzeden milliyetçilik akımlarının yaygın olduğu bir dönemde tarih sahnesine çıkmıştır. O, 1907 yılından itibaren yeni bir Milliyetçilik ülküsüne bağlanmıştır. Bu anlayışta Milliyet, dilde, kültürde, tasada, sevinçte birlik ve beraberliği i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29317
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı
  Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi cumhuriyettir. Bu tarz yönetim, millî egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi uygulatacak bir devlet şekli olup demokrasinin de en gelişmiş şeklidir. Dolayısıyla, lâiklik, halkçılık, devrimcilik, devletçilik, ulusçuluk yanında yer al...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 36191
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’teki Egemen Fikir ve Düşünceler
  Çünkü o, Türk toplumunda çağdaşlaşmayı, her şeyden önce bir "yaşam davası", bir "var olma mücadelesi" kabul ediyordu. Atatürk, "Büyük davamız en uygar ve en refaha kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir" diyor ve bu hususu "Türk milletinin dinamik ideali" olarak gösteriyordu. Onun içindir ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19659
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve İnsan Hakları
  İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar sürekli bir mücadele içinde bulunuşu barışın değerini ve önemini artıran en önemli sebeplerden biridir. Savaş insanlık için her zaman yıkım ve felaket olmuş, barış ise insanlığa mutluluk ve saadet getirmiştir. İnsanın var oluşu ile birlikte verdiği savaş aslında öz...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 111156
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar
  Atatürk'ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O'nun adına "Kemal" ismini eklemiştir. Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesinde" geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 188909
Eklenme : .../.../.....

Atatürk' ün Akılcılığa Verdiği Önem
  Akılcılık,insanın aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine inanmak anlamına gelir.Atatürkçülük; kişilerin,kuruluşların,devletin kendi fonksiyonlarını gerçekleştirmede akılcılığı, amaca ulaşmayı sağlayacak araçlardan başlıcası olarak kabul eder.Atatürkçülüğün en önemli özelliği, akılcı ve bilimci bir da...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28847
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Liderlik Özelliği
  Atatürk, birçok kişisel özellikleri bulunan çok yönlü bir liderdir. Bu yüzden dünyadaki ender devlet adamlarından biridir. Onun bu özelliklerden en önemlisi kuşku yok ki liderlik özelliğidir. O liderlik özelliği ile yaşamının her dönemde bulunduğu görevlerde ve cemiyet içinde daima ön plana çıkmıştı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 55765
Eklenme : .../.../.....

Atatürk,Cumhuriyet ve Türk Dili
  DİL DEVRİMİ (Ulusallaşmanın Önemli Bir Aşaması)Atatürk bizi, milliyetimize ve Türk ulusal bilincine sahip kılarken bir taraftan da"Türk Ulusal Dili"üzerinde çalışıyor ve dil devrimini gerçekleştiriyordu.Osmanlı devrinde cahil ile okumuş; devlet adamı ile halk, birbirleriyle konuşup anlaşma ol...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10111
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’te Kitap Okuma Sevgisi
  Atatürk’ün çocukluğunda başlayan kitap tutkusu, savaş zamanı cephede bile sürmüştür. Sırtından üniformayı çıkarıp sivil hayata geçince okumaya ayırdığı zaman daha da arttırmıştır. Atatürk’ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada, Atatürk’le Vasıf Çınar arasında geçen bir konuşmayı anlatırken; O’nda...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 88781
Eklenme : .../.../.....

Harf İnkılabı
  1 Kasım 1928'de, daha Önce Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından alman harfler, Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere yer vererek Türk harfleri adı ile 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Harf İnkılâbı yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine yeni Tür...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37349
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Kaldırılması
  Kısa zamanda, içteki ve dıştaki bazı gelişmeler gösterdi ki, halifelik kaldırılmadığı takdirde, "millet egemenliği" ilkesi her an tehlikeye düşebilecek; zamanla halife egemenliğe ortak olmağa kalkışacaktı. İslâm hukukuna göre, halifenin görev ve yetkilerinin sadece dinî konularla sınırlı olmayacağı,...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19099
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlkelerinin amacı
  Millî Mücadele'miz başarıyla sonuçlanıp bağımsızlık kazanılmıştı. Fakat son yüzyıllarda milletimizin içinde bulunduğu geri kalmışlık devam ediyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak için Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak gerekiyordu.Atatürk'e göre çağdaş millet...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10899
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sistemi
  Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirlere ve ilkelere, Atatürkçülük veya Atatürkçü Düşünce Sistemi de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12162
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülük
  Atatürk'ün dünya görüşünün temelinde "muasır medeniyet" dediği Batı Medeniyeti ana fikri yatmaktadır. Atatürk de aslında Doğulu ve İslami bir toplum olan Türk Toplumu için, Tanzimattan beri yenilenme ve kurtuluş yolu olduğuna inanılan Batıya yönelme hareketine inanmıştır. Fakat onun Batıcılığı Tanzi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9209
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülüğün Nitelikleri
  Çağdaşlaşmayı hedef alan ve millî niteliklere sahip olan Atatürkçülük, geçerliliğini günümüze kadar devam ettirmesiyle o dönemde ortaya çıkan diğer düşünce akımlarından ayrılır. Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk milletinin gereksinim ve isteklerinden ortaya çıkmıştır. Temelinde Türk tar...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16715
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Güç Unsurları
  Atatürkçü Düşüncü Sistemi, Türk milletinin dinamik ve yaratıcı gücüne dayanmaktadır. Milletimizin bütün bireylerinden fışkıran bu güç, hem toplumumuzu birlik içinde tutmakta, hem de Atatürkçülüğü geliştirici, onu destekleyici bir nitelik göstermektedir. Milletimizin bütününden doğan bu gücü dört ana...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20347
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş bir toplum yaratmanın bütün unsurlarını tespit etmiş ve gerekli çözüm yollarını da beraberinde Türk Milleti’nin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Atatürk’ün her konuda olduğu gibi, spor konusundaki görüşleri de çağdaş, günümü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 79410
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Dünya Tarihi İçin Önemi
  Atatürk’ün millî bağımsızlık ve çağdaşlaşma önderi olarak, süper devletlere ve onların destekledikleri uydularına karşı elde ettiği inanılmaz başarılar Latin Amerika’dan Uzakdoğuya kadar uzanan bir alanda heyecanla tutkuyla izlenmişti. Onun parlak başarıları sadece Türkiye için paha biçilmez bir değ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25791
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Devrimleri – Yenilikleri - Bir Reform Hareketidir
  Atatürk devrimleri siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal alanda kısacası her alan ve cephede gerçekleştirilmiş çok yönlü ve köklü bir reform hareketidir. Köklü bir reform hareketidir zira Atatürk devrimleri ile beraber Osmanlı’dan kalan ve çağdaş dünya normları ile bağdaşmayan ve de köhnele...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16482
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Türk Tarih Tezi
  Tarih, milletlerin hafızasıdır. Milletler, tarih içerisinde teşekkül ederler ve tarih şuuru sayesinde varlıklarını devam ettirirler. Tarih şuuru, tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi olmak demektir. İnsan tarih olaylarını mânâlı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda tarih şuuru k...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31178
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Türk Kültürü
  Bir ülkenin kalkınmasında sadece ekonomi, sanayi ve ticarette değil; sosyal ve özellikle kültürel alanda gerçekleştirilecek çalışmaların ve ulaşılacak başarıların da büyük bir rol oynadığı hususu, dünyaca kabul edilen bir gerçektir.Hatta, hemen her konudaki faaliyetler için kültür; reel ve rasyonel...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15430
Eklenme : .../.../.....

Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi
  Birinci Dünya Savaşı sonunda batılı devletler, askerî, siyasî ve ekonomik olarak bitmiş zannıyla, altı yüzyıllık Osmanlı Devletini paylaşmanın çok kolay olacağını düşünüyorlardı. Onlara göre, yeni bir kimlikle ortaya çıkmak isteyen Türk ordusu, başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'ndan galip çıksa bile,...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9568
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 127 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/10/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status