En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.02.2020 Saat: 13:48:51

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesinin Anlamı - Açıklaması
  Atatürk’ün bu ilkesinin ortaya koyduğu asıl gaye, dünya insanlığının tümünün barış ve huzur içinde yaşamasını temin etmektir. Adından da anlaşıldığı gibi Atatürkçü düşünce sisteminin temel taşlarından olan bu ilkenin amacı yurt içinde ve yurt dışında sürekli bir barış ortamının sağlanmasıdır. Dünya ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 59382
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülüğün Özellikleri – Kısa – Özet – Maddeler Halinde
  Türk milletinin tam bağımsızlığı huzura sahip olması devletin ulus hâkimiyetiyle uygun yönetilmesi aklın ve bilimin rehberliğinde Türk toplumunun muasır medeniyetler seviyesinde çıkabilmesi amacı ile esasları Atatürk tarafından belirlenen devlet ekonomi ve fikir hayatına ilişkin düşünce ilklerine At...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30085
Eklenme : .../.../.....

Sosyo-Kültürel Güç - Milli Güç Unsurları Sosyo-Kültürel Güç
  Sosyo-Kültürel güç; eğitimli ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür. Bu güç, bir millete özgü kültürel değerlerin bileşkesi olarak belirlenen milletçe kalkınma, üretme, koruma ve savunma politikaların itici ve yönlendirici niteliği ile milli güç içerinde önemli yere ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16243
Eklenme : .../.../.....

Askeri Güç - Milli Güç Unsurları Askeri Güç
  Türk Ordusu ve Milli Savunma bölümünde, Silahlı Kuvvetlerimizin tarihte ve günümüzde milletimiz için önemi belirtilmişti. Türk ordusu, tarihin derinliklerinden gelen gelenekleri, yenileşme hareketlerinin öncüsü, bağımsızlığımızı koruyucusu olarak, Atatürkçü Düşünce Sisteminde temel unsurlarındandır....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13196
Eklenme : .../.../.....

Ekonomik Güç - Milli Güç Unsurları Ekonomik Güç
  Ekonomik gelişmemizi temelini “Milli ekonomi” oluşturur. Bütün ekonomik etkinliklerini, bağımsızlığımızı zedelemeden ve mümkün olduğu kadar öz kaynaklarımıza dayanarak gerçekleştirilmesi, milli ekonomi ilkesizinin esasıdır. Topluma yön veren en önemli etkinliklerinden biri olan ekonomi, önemli bir g...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13409
Eklenme : .../.../.....

Siyasi Güç - Milli Güç Unsurları Siyasi Güç
  Siyaset veya politika, en gel anlamı ile bir amaca erişmek için izlenen yol, yöntem demektir. Elbette, bir toplum içince çeşitli siyasi görüşler bulunur. Her kurum, her toplumsal birim, belli amaçları gerçekleştirmek için kendine özgü politikalar izler. Ama bunların üzerinde bütün milletin içince çı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13562
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Nasıl Bir Liderdi - Atatürk'ün Liderliği
  Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de önder olmasıdır. Gerek askerliğinin, gerek devlet adamlığını hep başarılar içinde geçmesinin bir nedeni de çok iyi bir yönetici ve önder olmasıdır. Yöneticiliği etkileyicidir. İnsanları etki altına alma sanatını çok iyi uygular. Bunu yaparken de bağlı kaldı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49734
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet ve Gençlik ile İlgili (Konulu)Yazı
  Atatürk, cumhuriyetin geçmişte olduğu gibi günümüzde de Cumhuriyete yönelik tehditler bulunmaktadır. Türkiye’yi çağdaş uygar dünyadan geri bırakacak her türlü faaliyetler bu tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tehditlerin başında milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü bölücü faaliy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26634
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri
  Atatürk saygın bir kişiliğe sahipti. Bir halk önderinde bulunması gereken tüm niteliklerle onda vardı. İdealistiklik, disiplin, kararlılık ve mücadelecilik, açık sözlülük, birleştiricilik ve bütünleştiricilik bu niteliklerin başlıcalarıydı.

- Atatürk, her şeyden önce idealist bir devlet ad
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42631
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Milli Kültür ile İlgili Düşünceleri - Görüşleri
  Kültür; milletleri birbirinden ayıran yaşam tarzlarını, karakterlerini millî kimliklerini ortaya koyar. Atatürk, millî kimliğimizin bir parçası olan kültüre önem verilmesini istiyordu. Kendi kimlik ve kültürüne saygı göstermeyen milletlerin başka milletlerden saygı beklemeye hakkı olmadığını belirti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 71981
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülüğün Özellikleri - Nitelikleri
  Esasları ve yöntemleri Ulu Önder Atatürk tarafından belirlenen, devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temeldeki kurumlarına, devletin rejimine ve işleyişine şekline ilişkin gerçekçi fikir ve ilkeler olup bu ilkeleri özellikleri bakımından maddeler halinde sıralamak gerekirse A...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15198
Eklenme : .../.../.....

Ekonomi Alanında(Ekonomik – Mali Alanda) Atatürkçülük
  Tam bağımsızlığa yönelen Atatürkçülük, siyasal bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkta temellendirmeye ve bütünlemeye çalışır. Bu amaçla emperyalizme kesin bir karşı çıkış niteliği taşır. Emperyalizmin Türkiye’yi sömürgeleştirmesini önlemek için kapitülasyonların ve bağımsızlığı sınırlayan tüm anlaşmala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19213
Eklenme : .../.../.....

Siyasal (politik) Alanda Atatürkçülük
  Atatürkçülüğün siyasal yönü gene halkçı bir tutuma dayanır. Osmanlı feodalizmine, batı ülkelerinin emperyalizmine karşı girişilen ulusal kurtuluş savaşı, hep halkın desteği ile yürütülmüştür. Halkın kurduğu “Müdafaa-i Hukuk” cemiyetleri birleştirilerek, halk üst düzeyde bir örgüte bağlanmış ve bu ör...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6999
Eklenme : .../.../.....

Toplumsal (Sosyal) Alanda Atatürkçülük
  Toplumsal alanda Atatürkçülük, Türk insanını toplumu ile tarihin olumlu ayıklama sürecinden geçirme, elde kalanlarla yeni değerler ve kurumlar içinde, her yönden çağdaşlaşmaya yöneltme ve uygarlık düzeyini sürekli olarak geliştirme düşüncesidir. Toplumsal yönden Atatürkçülük, çağın gerçek olgusu nit...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7149
Eklenme : .../.../.....

Felsefe Alanında Atatürkçülük
  Felsefe alanında Atatürkçülük akılcılığa, müspet bilim kavramına dayanır. Bu, bütün kapsayan ve geniş anlamıyla söz konusu olan bir kavramdır. Buna göre dünyayı, olayları ve her şeyi kavramak için müspet bilime gidilmelidir. Bilimsel düşünüş, özgürlüğü ve laikliği getirir. Fizik ötesi ve bilim dışı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7640
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Sahip Çıkmanın Önemi ve Yolları
  Bu ve buna benzer sorular, doğruya ulaşmamızı sağlayacak nitelikte önemli sorular bence. Çünkü bu soruları kendi kendine soran, cevaplar arayan bir birey, nasıl davranması gerektiği yolunda da önemli ve doğru adımlar atacaktır.

- Bence Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkma doğrultusundaki
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22860
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Türk Dili ile İlgili Düşünceleri
  Dil, milli kültürün gelişmesinde ve yayılmasında önemli bir vasıta olduğu gibi milli duygunun ilerlemesinde ve bağımsızlığın korunmasında da önemli bir faktördür. Ayrıca dil, milleti oluşturan kişilerin birbirini kolayca anlaması ve milli bütünlüğün korunması için gerekli bir araçtır. Bu nedenle Ata...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 169622
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Milletine Güveni - Atatürk'ün İnsan ve Millet Sevgisi
  ''Ben 1919 senesi Mayıs'ın içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu, Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kutsal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek başladım.'' Yukarıdaki sözler, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24154
Eklenme : .../.../.....

Dil Devrimi – Dil Devrimi’nin Önemi – Dil Devrimi ile İlgili Makale
  "…Türk dilinin, kendi benliğine, kökenindeki güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için bütün kurumlarımızın ilgili, özenli olmasını isterim.” Türk dili, kaynağında, başka dillerin etkisinde kalmadan, bütün gereksinimleri karşılayacak bir nitelikteydi. Bu dil, işlendiği sürece hızla gelişmeye elveri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29487
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı’nın Sanat ve Edebiyat Eserlerimize Yansıması - II
  Millî Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen vatansever kalemler dergi ve gazetelerde Anadolu hareketinin sesini ve sözünü duyuran yazıları ile Türk milletine güç ve ilham verdiler. Mustafa Kemal daha Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasında millî bir basının oluşmasına büyük önem vermişt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66373
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülüğün Sağladığı Faydalar - Yararlar
  Atatürkçülük Türk milletinin bugün ve gelecekte huzur ve refahını amaçlamaktadır. Devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınması, ulusal egemenliğin hâkim kılınması bu düşünce sayesinde gerçekleşmiştir. Atatürk’ün düşünce sistemini oluşturmasında Osmanlı Devlet’nin içinde bulunduğu soyal, siyasa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20641
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Şavaşı’nın Sanat ve Edebiyat Eserlerimize Yansıması
  Kurtuluş Savaş’ımızı ilham edinen dönemin yazar ve şairleri ortaya koydukları eserlerde 1919 ila 1923 yılları arasındaki dönemde Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini ve de bu alanda ve bu uğurda yaptıkları fedakârlıkları işlemişlerdir. Milli Mücadele dönemini anlatan sanat ve edebiyat eser...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47432
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Medya Basın ve İletişim ile İlgili Çalışmaları
  Atatürk, Milli Mücadele ‘ ye destek sağlamasında iletişim araçlarının rolünü, Anadolu Ajansının kurulmasından çok önce fark etmişti. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsilli bir hükümette kamuoyu büyük bir rol oynardı. Basın ve toplantı hürriyetleri olmadan, topluma ait işler hakkında geniş ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 41751
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Türkülere Olan İlgisi ve Türkülere Verdiği Önem
  Bilhassa Rumeli türkülerini çok iyi söyleyen Atatürk’ün birçok türkümüzü de severek dinlediğini bilinmektedir. Atatürk’ün yaşadığı dönemlerde, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığımız içinde Hars (Kültür) Müdürlüğü kurulmuş (1920) ve Anadolu’da özellikle türkü derlemeleri çalışmaları başlatılmıştır. 1932 y...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24677
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Türk Folkloruna ve Milli Kültürümüze Verdiği Önem
  Türk Cumhuriyetinin kurucu kimliği ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ayakta kalabilmesi için, hemen her konuda olduğu gibi Türk folkloru konusunda da hassasiyeti elden bırakmamış, yeri geldikçe bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir. Folklor, diğer bir ifadeyle halk bilimi; halkın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 39561
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 127 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/10/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status