En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 20.05.2019 Saat: 13:43:13

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Çerkez Ethem Olayı - Çerkez Ethem’in İsyanı
  Bu ayaklanma özü ve sebepleri bakımından Millî Mücadele içindeki diğer ayaklanmalardan farklıdır. Herhangi bir bölgesel nedene dayanmadığı gibi etnik bir sebebi de yoktur. Yani bir Çerkezlik söz konusu değildir. Bunların dşlında İngiltere ve İstanbul Hükûmeti’nin de kışkırtması gibi bir sebepte yokt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66678
Eklenme : .../.../.....

Batı Cephesi Muharebeleri – Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi
  Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerindeki çarpışmaların yanında asıl ve uzun savaşlar İtilaf Devletleri’nin ve özellikle de İngiltere’nin desteklediği Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yapılmıştır. İzmir’i işgal eden Yunanlıların hedefinde Batı Anadolu’nun tamamını ele geçirmek vardı. Yunan ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35808
Eklenme : .../.../.....

Antep Savunması –Antep’teki Milli Mücadele
  Antep, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Fransızlarla yatıkları anlaşma gereğince, İngilizler 19 Ekim 1919’da şehirden çekilmeleri üzerine, Fransızlar Antep’e girdi. Fransızlar, Ermenilerle birlikte Türkleri sindirecek hareketlerde bulunmaya başladılar. D...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24762
Eklenme : .../.../.....

Urfa Savunması - Urfa’daki Milli Mücadele
  İngilizlerden sonra Urfa’ya giren Fransızlar burada da Ermenilerle işbirliği yaparak Urfa halkına baskı ve hakaretlerde bulundular. Bu uygulamalar Urfa halkının isyanına sebep oldu. (Ocak 1920). Urfalılar, Millî Kuvvetlerle işbirliği yaparak Fransızlara karşı savaş açtılar. 9 Ocak 1919’da Millî Kuvv...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29099
Eklenme : .../.../.....

Maraş Savunması - Maraş’taki Milli Mücadele
  Maraş 30 Ekim 1919’da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Burada Ermenilerle işbirliği yapan Fransızlar, Türklere yönelik her türlü hakaretlerde bulunmuşlardır. Bu hakaretlere dayanamayan Maraş halkı harekete geçti. Maraş halkı Kuvva-yı Milliye birlikleri ile güçlerini birleştirerek Fransızlara ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24624
Eklenme : .../.../.....

Güney Cephesindeki Çarpışmalar - Mücadeleler
  Güney Anadolu’daki cepheler, İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tek taraşı ve haksız yorumlaması sonucu bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri üzerine açılmıştır. İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine göre ve İtilaf Devletleri ile aralarındaki gizli paylaşım an...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11972
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
  Birinci Dünya Savaşı hiç kuşku yok ki dünyada çok büyük bir coğrafyayı etkisi altına almış ve aynı zamanda insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardandır. I. Dünya Savaşı sonunda, galip gelen İtilaf Devletleri mağlup olan veya mağlup sayılmış İttifak Devletleri’ne çok ağır şartlar taşıyan barış ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33426
Eklenme : .../.../.....

I. Dünya Savaşı’nın Son Yılları - Birinci Dünya Savaşı’nın Sonları
  Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Doğu Cephesi kapanmıştır. Bu durum İttifak Devletleri’ni, İtilaf Devletleri’ne karşı üstün hale getirdi. Hatta İttifak Devletleri savaşı kazanacaklarına inanmaya başladılar. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Çünkü Almanya denizlere egemen değildi. İttifak grubundaki de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15981
Eklenme : .../.../.....

Çanakkale Savaşları’nın Önemli Sonuçları
  - Boğazları geçemeyen İtilaf Devletleri Çarlık Rusyası’na yardım gönderemediler. Bunun sonucunda Rusya ‘da çıkan Bolşevik İhtilali ile çarlık rejimi yıkılmış yerine komünist rejim kurulmuştur. Rusya savaştan çekilmiş, bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya ile 3 Mart 1918 ‘de Brest-Litowsk Anlaşması’nı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20521
Eklenme : .../.../.....

Çanakkale Cephesi’nin Açılma Sebepleri - Nedenleri
  Rusya, savaşa girdikten sonra Doğu Avrupa’da yenilgilere uğrayarak zor duruma düştü. Rusya’ya yardım etmek isteyen İngilizler ve Fransızlar Alman donanmasının varlığından dolayı Baltık Denizi üzerinden yardım gönderemiyorlardı. Onlar için tek yol İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçiyordu.
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27963
Eklenme : .../.../.....

Çanakkale Cephesi - Çanakkale Cephesi’ndeki Gelişmeler
  Bu cephe İtilaf Devletleri tarafından açılmıştır. Çanakkale savaşlarında mücadele iki koldan hem denizden hem de karadan yürütülmüştür. Türk ordusunun zaferle çıktığı tek cephe olması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Diğer yandan Türk ve dünya tarihini kökten değiştiren önemli sonuçları ile de Ç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20042
Eklenme : .../.../.....

Galiçya, Romanya, Makedonya Cepheleri – Gelişmeler
  Türk kuvvetleri Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla bu cephelerde savaşmıştır. Osmanlı Devleti, Galiçya Cephesi’nde Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Makedonya Cephesi’nde ise Bulgarlara yardımda bulunulmuştur.

Kaynak: T
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34564
Eklenme : .../.../.....

Irak Cephesi – Irak Cephesi’ndeki Gelişmeler
  İngilizler tarafından açılmış bir cephedir. Amaç Abadan ve Musul petrollerini korumak ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslar’la birleşip Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemekti. 1914’te Basra’ya asker çıkaran İngilizler, Kutü’l Âmare’ye ve oradan da kuzeyen doğru ile...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23319
Eklenme : .../.../.....

Kanal Cephesi – Kanal Cephesi’ndeki Gelişmeler
  Bu cephe Almanların isteği üzerine açılmıştır. Amaç Mısır’da Osmanlı hâkimiyetini yeniden sağlamak ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirip, İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmekti. Böylece İngiltere’nin sömürgelerinden gelen yardımların da yolu kapatılacaktı. Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı orduları 2-3 Şu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 109250
Eklenme : .../.../.....

Kafkasya Cephesi – Kafkasya Cephesi’ndeki Gelişmeler
  Osmanlı orduları bu cephede Ruslara karşı savaştılar. Enver Paşa komutasında gerçekleştirilen bu taarruz şu amaçlarla yapılmıştır; İngiltere’nin Hindistan ile bağlantısını kesmek, Orta Asya’daki soydaşlarımızla bağlantı sağlamak, Kafkaslardaki, İran ve Irak’taki petrol kaynaklarını Ruslara karşı kor...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28347
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler
  Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmasıyla cephe sayısı artmış ve savaş alanı genişlemiştir. Birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin harekât planının temelini İttifak Devletleri’nin Avrupa’daki yükünü hafifletmek oluşturuyordu. Bunun için Türkler, Doğuda Kafkasya Cephesi’nde, G...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29594
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaş’ına Katılması
  Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Osmanlı Devleti‘nin savaşa girmemesi, İtilaf Devletleri’nin politikalarına uyuyordu. Çünkü Osmanlı Devleti savaşa girmezse, İngiltere’nin Uzak Doğu’ya giden yolu güvenlik altında olacak ve yeni cepheler açılmayacaktı. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47591
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı'nın Çıkışı - I. Dünya Savaşını Başlatan Olay
  Büyük devletlerin oluşturdukları bu gruplaşmalar Avrupa’da gergin bir ortamın doğmasına neden oldu. İşte böyle bir ortamda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Fransuva Ferdinand 28 Haziran 1914’te Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyareti sırasında bir Sırplı tarafından öldürüldü.<...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58241
Eklenme : .../.../.....

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri
  1914 yılında başlayan ve 1918’de sona eren I. Dünya Savaşı, dünyanın gördüğü ilk genel savaştır. Yirmi altı ülkenin katıldığı ve beş kıtada etkisinin görüldüğü bu savaş sebep ve sonuçları itibariyle dünya devletlerinin genelini etkilemiştir. Önce Balkanlar’da başlayan sonra Avrupa’ya, oradan da düny...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22873
Eklenme : .../.../.....

Balkan Savaşlarının Sonuçları
  Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti;
- Tüm Makedonya’yı, Batı Trakya’yı, İmroz (Gökceada) ve Bozcaada dışındaki Ege Adalarını kaybetti.
- Arnavutluk Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.<
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 44284
Eklenme : .../.../.....

İkinci Balkan Savaşı (1913)
  I.Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarından en büyük payı Bulgaristan elde etmişti. Bu sonuçtan diğer Balkan devletleri memnun olmadı. Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi, çatışmaların ağırlık merkezini oluşturuyordu. Dolayısıyla Osm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17164
Eklenme : .../.../.....

Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları
  Birinci Balkan Savaşı’nın gerek Düvel-i Sitte adı verilen büyük devletler gerekse de Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçları olmuştur. Bu sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda: Bulgaristan, Ege Denizi’ne ulaşmış ve I.Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan Balkan devle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14024
Eklenme : .../.../.....

Birinci Balkan Savaşı (8 Ekim 1912)
  Aralarında anlaşma sağlayarak Balkan Birliği’ni kuran Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden Makedonya’da ıslahat yapmasını istediler. Bu istekleri reddedilince 8 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Böylece Birinci Balkan Savaşı başlamış oldu. Bu savaşa hazırlıklı olmayan Osmanlı Dev...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12459
Eklenme : .../.../.....

Balkan Savaşları’nın Nedenleri
  17. yüzyıldan itibaren, güçlü bir kara devleti haline gelen Rusya’nın dış dünyaya açılabilmesi için gerekli limanları bulunmuyordu. Tarihi ideali sıcak denizlere (Akdeniz’e) ulaşmak olan Rusya, bu idealini gerçekleştirmek için ırk ve mezhep bakımından (Slav ırkı ve Ortodoks mezhebi) akraba olduğu Ba...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14162
Eklenme : .../.../.....

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
  Milli birliğini geç tamamlamış olan İtalya (1870) sömürgeciliğe çok geç başlamış, ekonomik yönden diğer Avrupa devletlerinden geri kalmıştı. Birliğini kurduktan sonra, gelişen sanayisine hammadde bulmak için güçsüz devletlerin topraklarından yararlanma yoluna gitti. Çünkü Fransa ve İngiltere gibi de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27304
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3
 
 
 Bu kategoride toplam: 51 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 06/03/2011 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status